Форум » Инфраструктура » Река, мосты, пароходы... 1 » Ответить

Река, мосты, пароходы... 1

Анатолий: Река, мосты, пароходы, паромы, пляжи... Но есть и отдельные темы: 1. Зеленый мост 2. Валакампяй 3. Старый пешеходный мост 4. Стратегические мосты межвоенного Вильнюса

Ответов - 328, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 All

Olga: Walles, да, мне тоже показалось, что люди на судне позируют. Но и на фото парохода "Śmigły" мы видим то же самое: люди явно снимаются. Причем там, судя по одинаковой одежде пассажиров, мы наблюдаем какую-то "корпоративную" вылазку.

Walles: Olga Rejs statkiem do Werek była stałym elementem programu wszelkiego rodzaju wycieczek turystycznych i "delegacyjnych" z całej Polski. Stąd na kilku znanych mi fotografiach ludzi na statku w Wilnie, znajdował się również opis np. "Delegacja na zjazd ......z Warszawy, podczas rejsu Werek". Wycieczki harcerzy, zakładów pracy (np. kolejarze), czy innych "korporacji", wreszcie grup pilegrzymkowych do Ostrej Bramy były na porządku dziennym. Zakłady fotograficzne "polowały" na takie okazje bo to zapewne był niezły zarobek, gdy można było sprzedać kilkanaście czy kilkadziesiąt odbitek. Ta osoba, która wystawiła fotografię "Sobieskiego" na polskiej aukcji, sama prawdopodobnie określiła, że jest to statek na "Wilejce" a nie na "Wilii". Nie ma odbitki drugiej strony fotografii gdzie znajduje sie również pieczątka zakładu fotograficznego. To jedno. A druga ewentualność jest taka, że na odwrocie jest ręczny opis , którejś z osób która była właścicielem tej fotografii i tak pojawiła się nazwa "Wilejka". Ale przyznam szczerze, że ktoś mało zorientowany, kto zwiedzał Wilno mógł pomylić nazwy rzek. Wilno dla niektórych jawiło się jako odległa prowincja, a do tego dochodziła kompletna nieznajomość lokalnej topografii. Перевод: Рейс к Веркам был постоянным элементом программы всяческого вида туристических и командировочных "расходных" экскурсий из всей Польши. Фотографы "охотились" на них - это был хороший заработок, когда можно было продать несколько десятков снимков. Человек, выставивший фотографию "Sobieski" на польском аукционе, сам, вероятно, определил, что это судно - на реке "Wilejce" а не на Вилии. Нет снимка обратной стороны фотографии где находится, кроме прочего, печать фотоателье. Я думаю, что тот, кто не часто бывал в Вильно, мог перепутать название реки. Вильно для многих представлялся отдаленной провинцией.

Walles: A oto i czwarty statek z mojej listy: А вот и четвертое судно, которое я знаю:


Olga: А вот что о судах на Вилии (Нерис) я нашла в мемуарах (воспоминания относятся к 1935-1936 гг.): … nosiły typowo polskie nazwy: Śmiały, Niemen, Grodno, i przede wszystkim Pan Tadeusz, a także Sobieski i Wilia. Перевод: ...носили типично польские названия: Śmiały, Niemen, Grodno, и прежде всего Pan Tadeusz, а также Sobieski и Wilia. Как видим, и здесь "Быстрому Рыжику" не повезло (возможно, просто опечатка). Зато объявился-таки Sobieski! Вот этот рассказ подробнее: Pomiędzy Górą Zamkową na lewym, a elektrownią miejską na prawym brzegu Wilii usytuowano przy ulicy Tadeusza Kościuszki (lewy brzeg Wilii) przystań rzeczną dla statków wycieczkowych oraz łodzi, przewożących ludzi na drugi brzeg. Wielu bowiem Wilnian nie chcąc nadkładać drogi aż do Zielonego Mostu przechodziło przez Plac Katedralny do przystani i tam, za bagatelną opłatą przeprawiało się na drugą stronę Wilii, do dzielnicy Pióromont, czy dalej na Rybaki lub Tuskulanum. Wycieczka odbywała się tylko przy słonecznej pogodzie, a więc słońce, woda i prawdziwy statek parowy! Prawie taki jak te, które kursowały po Missisipi. Prawie jak te, które omal nie zatopiły tratwy z Jimem i Huckiem z powieści Marka Twaina... To nic, że nosiły typowo polskie nazwy: Śmiały, Niemen, Grodno, i przede wszystkim Pan Tadeusz, a także Sobieski i Wilia. Перевод: Между Замковой Горой - на левом, и городской электростанцией - на правом берегу Вилии на улице Tadeusza Kościuszki (левый берег Вилии) размещена речная пристань для экскурсионных судов, а также лодки, которые перевозят людей на другой берег. Многие жители Вильно, не желая делать крюк аж до Зеленого моста, идут через Кафедральную площадь к пристани и там за пустяковую оплату переправляются на другой берег Вилии, к кварталу Pióromont, дальше - на Rybaki или Tuskulanum. Экскурсия проходила лишь при солнечной погоде, т.е. солнце, вода и настоящей пароход! Так похожий на тех, что курсировали по Миссисипи. Это ничего, что носили они типично польские названия: Śmiały, Niemen, Grodno, и прежде всего Pan Tadeusz, а также Sobieski и Wilia. www.jedrusie.org А вот тут снова открытка со "Śmigły" возле Друскининкай, но выглядит он, на мой взгляд, совершенно иначе: http://www.allegro.pl/item392469401_druskienniki_statek_wycieczkowy.html

Traveller: Olga пишет: в названии фигурирует лишь часть родового имени. Если же это прозвище, то они на русский язык переводятся (ср. Радзивилл Черный, Радзивилл Рыжий и т.п.). В нашем случае, похоже, это псевдоним, ставший частью фамилии. По этому поводу вспомнился американский адмирал Холзи, получивший известность во время 2-й мировой войны на тихоокеанском твд. Его называли не иначе, как Bull Halsey (Бык Холзи). Когда в 2005 году был спущен на воду названый в его честь ракетный эсминец, то, естественно, никому в голову не пришло назвать его "Бык Холзи". Olga пишет: Польские корабли не называют по каким-то приписываемым им качествам? Насчёт польских кораблей ничего сказать не могу. Но в советское время после войны на флоте существовала традиция называть эсминцы именами прилагательными, такими как "Бдительный", "Беспощадный", "Безжалостный", "Разъярённый", "Сокрушительный" и т.п. Не знаю, в какой мере эти названия отражали качества кораблей, но устрашающими они были точно. Кстати, о названиях. Интересно, как назывался колёсный корабль, который курсировал по Нерису ещё в начале 50-х годов. Если это был один из перечисленных Wallesом ранее довоенных судов, переживших военное лихолетье, то хотелось бы знать, какой именно. Думаю, маловероятно что это был корабль советской постройки.

Olga: Мне все же кажется, что кораблям, как и людям, давали "программные" имена, желая уже названием предопределить его судьбу. Вот пример из Интернета в пределах одного предложения:Пять кораблей - Громкий, Поспешный, Счастливый, Быстрый и Пылкий были спущены в Петрограде... http://warships.ru/TEXT/Ships_Trials/10.html Недаром ведь небезызвестный капитан Врунгель говорил Назовите судно «Геркулес» или «Богатырь» – перед ним льды расступятся сами, а попробуйте назовите свое судно «Корыто» – оно и плавать будет, как корыто, и непременно перевернется где-нибудь при самой тихой погоде. Название "Быстрый" довольно популярно среди русских кораблей, причем не только военных. Я далека от мысли не доверять историческим выкладкам Wallesa, но, как выяснилось, в Польше существует масса объектов, названных именем маршала Рыдз-Смиглого, причем полным его именем, куда входит и псевдоним Смиглы. Видимо, поляков не смущает парк им. Рыдз-Смиглого (то есть, буквально: Рыжика-Шустрого), почему же корабль, названный так, должен был смутить? И какие все же есть доказательства, что прилагательное в данном случае - именно часть фамилии прославленного полководца? Есть ли другие случаи подобного именования в чью-либо честь иных объектов? В частности, в честь того же маршала? И, опять-таки, называли ли в Польше корабли именами прилагательными - по реальным либо желаемым качествам судна? Замена мемуаристом (видимо, за давностью лет) названия Smyglyна Smialy, позволяет это предположить. Например, polski statek "Chrobry" - это просто качество или название дано в честь короля Болеслава I (по прозвищу Храбрый)?

Traveller: Olga пишет: polski statek "Chrobry" - это просто качество или название дано в честь короля Болеслава I Olga , К "качествам" корабля относятся такие понятия как его остойчивость, скорость и запас хода, огневая мощь, толщина брони, радиус действия систем пво и т.п. То есть, его тактико-технические характеристики, которые являются величинами постоянными. "Храбрый" же-понятие относительное. Этим словом можно характеризовать действия командира и экипажа корабля в зависимости от возникшей ситуации. Но это уже совсем другой разговор. Мне и так кажется, что мы несколько отвлеклись от обсуждаемой темы.

Olga: Traveller, если и отвлеклись, то именно "несколько". Когда речь идет о кораблях в прошлом, то их названия, как мне представляется, чрезвычайно важны. И для того чтобы составить полный (соответствующий действительности!) список кораблей, курсировавших в определенном месте в определенное время, следует учитывать очень многое, в том числе и конкретные традиции присвоения названий. Если кто-то, к примеру, захочет установить, какой из старых колесных пароходов, ходивших по Нерис, дожил почти до наших дней - то и тут ему придется столкнуться с названиями. В переименовании кораблей тоже наблюдаются определенные тенденции. Благодаря этой теме вообще и Wallesu в особенности я, например, выяснила для себя очень многое: и то, что океанские лайнеры и речные прогулочные пароходики могли носить одинаковые названия, и какие опасности таятся при переводе названий кораблей и т.д. и т.п. Технические же характеристики корабля к названию, даваемому на "поэтической", а не реальной основе, и впрямь никакого отношения не имеют. Простите, ежели наскучила.

Walles: To nic, że nosiły typowo polskie nazwy: Śmiały, Niemen, Grodno, i przede wszystkim Pan Tadeusz, a także Sobieski i Wilia. Oczywiście ów fragment wspomnień nie oznacza, że w tym samym czasie pływało 6 statków. Do tego zdarzało się czasem o czym już pisałem, że statek zmieniający właściciela mógł zostać "ochrzczony" inaczej. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby statek w pewnym okresie nazywał się "Wilia", a potem go przemianowali na "Śmigły". Te cztery statki, które wymieniłem to nazwy wzięte z "rozkładu jazdy" umieszczonego w Przewodniku. Wydawnictwo bardzo oficjalne, więc założyłem, że akurat w danym momencie (okres wydania) kursowały tylko te cztery statki. Перевод: Очевидно, тот фрагмент воспоминаний не означает, что одновременно плавало 6 судов. До того бывало, о чем уже я писал, что судно, изменяющее владельца, могло быть "окрещено" иначе. Совсем бы не удивился, узнав, что судно в определенный период времени носящее название "Wilia", затем переименовали в "Śmigły". Названия этих четырех кораблей, которые я перечислил, взяты из "Расписания рейсов", помещенного в Путеводителе. Издательство очень официальное, поэтому я предположил, что в данный момент (время издания) курсировали лишь эти четыре судна.

Walles: Jeszcze maleńki żart: całe szczęście, że nazwy "Parku Sportowego im. Żeligowskiego" nie musimy "rozbierać na kawałki". Перевод: Маленькая шутка: Счастье еще, что название "Спортивный парк им. Желиговского" мы не "разбираем на кусочки".

карлсон: По реке Нерис в столице будут ходить корабли DELFI 9 сентября 2008 г. 17:08 ru.delfi.lt

Traveller: карлсон , Кое-какая информация об этом имеется также и здесь.Очевидно, что при наличии одного зимнего порта и шести причалов возникнет необходимость в увеличении количества прогулочных судов. Сейчас, насколько мне известно, в наличии имеется лишь один-"Riga". Интересно, внесена ли стоимость новых судов в смету проекта и сколько их планируется приобрести. Ни в одной из заметок об этом, вроде бы, ничего не говорится.

Анатолий: Осень. Между двумя мостами... 1. Вдали виднеется мост Шило.

Анатолий: А с другой стороны - Жирмунайский мост. 2.

Анатолий: 3.

Анатолий: 4. Берег укреплен столбиками, знакомыми с детства.

Анатолий: А рыбаки здесь стояли всегда...

Анатолий:

Traveller: А что это за кабинки на противоположном берегу под мостом? По виду они очень напоминают биотуалеты. Жёлто-голубая ёмкость сферической форты у лестницы, наверное, представляет собой контейнер для мусора, или это что-то другое?

Анатолий: Traveller Да, это именно то, что Вы и написали. А сферические емкости ставят группами, по нескольку в ряд - для сознательных граждан. Туда надо складывать отсортированные отходы.полная версия страницы