Форум » Инфраструктура » Железные дороги в черте города 1 » Ответить

Железные дороги в черте города 1

Анатолий: О железных дорогах, существовавших в городе. Также в этом разделе есть тема Железнодорожный вокзал.

Ответов - 216, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

Brachka: А я хотел спросить вот о чём: По узкоколейной ж.д. с декабря 1946 г. уголь доставлялся на Вильнюсскую электростанцию. Так может Вы знаете, уголь возили с базы на ул. Панерю или с ул. Вилкпедес? Я подозреваю, что с базы на ул. Панярю, потому что там находится товарная станция, а по некоторым источникам уголь возили именно с этой станции.

Walles: Brachka Skoro już poruszyłeś temat pt. "товарная станция" - podam Ci taką informację. W latach 1936-39 prowadzono na jej terenie prace modernizacyjne (drogowo-kolejowe), które miały ten teren unowocześnić. Zgodnie z dokumentacją techniczną posługiwano się wtedy określeniami, które nazywały poszczególne bocznice (ветки) i tak: 1/ "Legionowa" 2/ "Saperska" 3/ "Ropna" 4/ "Targów Północnych" Te nazwy mówią same za siebie bo okreslają w jakim kierunku i jakie przeznaczenie każda z bocznic posiadała. Tory kolejki wąskotorowej wychodziły już ze stacji towarowej (na Ponarskiej) więc i tam prawdopodobnie był punkt rozładunku węgla na potrzeby elektrowni, a potem wiadomo ulicą Dobrej Rady w kierunku Zakretu itd.. W tym samym okresie modernizowano bocznice kolejowe na Stacji Porubanek na odcinku do Portu Cywilnego (wojsko miało własne bocznice). A teraz moje pytanie: czy potrafisz zlokalizować w obrębie Stacji Towarowej w którym budynku była Elektrownia Kolejowa?????? PS: Do zva przepraszam ale dłuższe teksty piszę po polsku, gdyż ich napisanie po rosyjsku byłoby dla mnie zbyt pracochłonne. Z pewnością ten tekst zaraz ktoś przetłumaczy, a ja chętnie przeczytam Twój wpis (może odpowiedź ). * Перевод см. ниже.

карлсон: Перевод: В1936-1939 годах проходила модернизация дорог. По условиям технической документации отдельные ветки назывались так: 1 Легионова 2 Саперска 3 Ропна 4 Северный рынок Эти названия указывали направление и назначение веток. Узкоколейка выходила с товарной станции на Панерю, по-видимому там был пункт разгрузки угля для электростанции. А далее шла по ул. Доброй Рады до Закрета и т. д. В это же время модернизировали жел. дор. ветки в Киртимай до гражданского аэропoрта. А теперь вопрос: В котором здании на товарной станции находилась железнодорожная электростанция?


Brachka: Walles пишет: czy potrafisz zlokalizować w obrębie Stacji Towarowej w którym budynku była Elektrownia Kolejowa?????? В котором здании на товарной станции находилась железнодорожная электростанция? Не знаю. Судя по ж.д. веткам она (электростанция) могла быть не только на Товарной станции, но и между ул. Панерю и ул. Вилкпедес.

Brachka: Предлагаю ещё разок вернуться к кладбищу, о котором говорили в начале темы. На плане 1938 г. (взят отсюда) оно всё ещё обозначено как кладбище. Так территории домов 62 и 64 на эскизе и на плане отличаются тем, что на плане они не имеют срезанных углов, необходимых для ж.д. ветки. Значит ж.д. ветка, очевидно, появилась после 1938 года?

Walles: Brachka Сообщение: #412 Для меня, например, совершенно не понятно куда вела эта ветка: Ta bocznica (według mnie wąskotorówki) prowadziła (przeglądałem dane) do Wojskowej Składnicy Drzewa z adresem ul. Kurlandzka 2

Walles: Brachka Сообщение: #413 Plan z 1938 musisz traktować jako stan na rok 1936-37. Mam ten plan i stwierdziłem, że nie mam na nim żadnego obiektu który budowany był w roku 1937 i 1938 (a zbudowano wtedy w Wilnie dość dużo). Ale wracając do cmentarza i "benzynówki". Jak pisałem do Ciebie wcześniej, jest duże prawdopodobieństwo, że baza paliwowa powstała dopiero po roku 1939 (może 1940 - wtedy to za sprawą Litwinów, lub w 1941 przez wojsko niemieckie). Wielki pożar tej bazy jak na razie wszyscy moi "informatorzy" określają na rok 1943. * Перевод. Brachka, Сообщение: #413 План 1938 г. составлялся по состоянию на 1936-1937 гг. У меня есть этот план, подтверждаю, что на нем нет никакого объекта, который был бы построен в 1937-1938 гг. Возвращаясь к кладбищу и бензохранилищу. Как уже писал ранее, очень правоподобно, что топливная база была построена позже, в 1940-1941 гг. Большой пожар на той базе был по моей информации в 1943 году.

Brachka: Walles, спасибо за информацию! А насчёт железнодорожной электростанции могу только сказать, что не нашёл ни одной фотографии Товарной станции тех лет. А электростанцию, по идее, можно было бы найти по дымовой трубе.

zbigniewb: К доске вызвал меня Brachka. Мне кажется, что в/у план по содержанию не имеет много общего с названием. В этом плане якобы 1938г участок №70 по ул. Саванорю показан незастроенным. В самом деле на этом участке в 1930г был построен дом. Прописная книга для этого дома была издана 3 февраля 1931г. Первые жители были прописаны 2 марта 1931г. Невозможно, чтобы построенный согласно плану дом, которого то план имел добавочно разрешение на постройку воинских властей, был незамечен в 1938г. Вернее всего топографический план был сделан по состоянию на 1928г. Дом № 64 был построен или после постройки ветки, или по крайней мере, был уже план постройки этой ветки. Дом № 70 был построен позже соседних домов. Делая эскиз (сообщение 856) я не знал , что существует топографический план 1938г. С уважением, zbigniewb.

Brachka: Всё может быть, может и по состоянию на 1928 г. Только надо судить не по одному дому а по целому плану. Интересно, что может сказать Walles по этому поводу? Вот, например, недавно мы говорили о стрельбище, разобранном только в 1935-1937 годах. Так на плане «1938 г.» стрельбища как раз и нету.

Walles: Brachka Jak pisałem wcześniej według mnie PLAN nazywany "szumnie" z 1938 nie ma nic wspólnego ze stanem na ten rok. Stąd mój wniosek był taki, że przedtsawia on stan na lata 1936-38, ale to tylko moje przypuszczenie. Zbigniew może mieć rację datując go aż na 1928, ale też nie ma racji. Być może ów PLAN przerysowywano sukcesywnie (to akurat jest pewne) lecz stan poszczególnych ulic był aktualizowany nierówno. Na jednej ulicy naniesiono poprawki na innej nie. Oto kilka przykładów: 1/ Ulica Mickiewicza - na planie jest już budynek banku PKO (budowany w 1935), ale nie ma jeszcze budynku banku BGK (budowany w 1937) 2/ Pawilony targowe - na Planie są jeszcze pawilony Targów Północnych w Parku obok Katedry, a nie ma Pawilonów budowanych na ulicy Wiwulskiego (targi na Wiwulskiego odbyły się w 1938 roku) 3/ Ulica Kijowska - na planie nie ma jeszcze budynku administracyjnego budowanej CHŁODNI MIEJSKIEJ, a w roku 1937 już ten budynek stał itd. itd. takich przykładów jest wiele Ulica Legionowa była być nie poprawiana na Planie od wielu lat (czyli tak jak zbigniew napisał może on odzwierciedlać stan na rok 1928-1930). No cóż Legionowa to przecież peryferie daleko od Centrum miasta Перевод: Как я уже писал ранее, по-моему, план 1938 г. (громко сказано) не имеет ничего общего с состоянием на тот год. По-моему, он отражает состояние на 1936-38 г., но это только моё предположение. Zbigniewb может быть прав, датируя его аж 1928 годом, однако и для этого нет веских оснований. Возможно, план благополучно перерисовывался (что очень вероятно), и только состояние отдельных улиц отражалось неточно. На одной улице поправки вносились, на другой нет. Вот несколько примеров: 1. Ул. Мицкевича [теперь Gedimino pr. - Brachka] - на плане уже есть здание банка PKO (строилось в 1935), но нет здания банка BGK (строилось в 1937) 2. Торговые павильоны - на плане есть павильоны Северного рынка в парке неподалёку от Кафедрального собора, но нет павильонов, строившихся на улице Вивульского (рынок на ул. Вивульского был в 1938 году) 3. Улица Киевская - на плане ещё нет административного здания строившегося городского рефрижератора (холодильника), а в 1937 году это здание уже было. И т.д. и т.п., таких примеров много. Улица Легионов [теперь Savanorių pr. - Brachka] могла не правиться на плане много лет (возможно, как написал zbigniewb, отражено состояние на 1928-1930 год). Что же, ул. Легионов, всё-таки, далёкая от центра города периферия. Перевел Brachka

карлсон: Саванорю 8 Явно рампа предназначена для товарных вагонов. И наверно, до этого места, доходила железнодорожная линия.

Анатолий: План города с нанесенной на нем узкоколейной железной дорогой с сайта narrow.parovoz.com/LTA.php

Brachka: А хорошая тема получилась! Информативная. Правда, как свои прошлогодние посты читаю, то диву даюсь, как оно грубовато всё получалось. Ну, не тот я смысл в слова вкладывал... Вобщем, если кто будет перечитывать, то всё не так, как кажется... Zbigniewb, мир, дружба! ЗЫ: Старею, что ль???

vineja: Brachka, взрослеете

Анатолий: По почте получил письмо от zbigniewb:Brachka, Как всегда , Vineja права! Мне кажется, что подводить итоги еще рано. Я достал очень интересные , но в очень плохом тех. состоянии, карты Вильнюса. По моему мнению, карты были изданы в половине двадцатых годов ХХ века, но показанные там узкоколейки были проложены раньше. Очень интересно, что в одно время существуют очень разные узкоколейки и, возможно, трамвайные линии. Самое интересное: 1. вдоль улицы Саванорю бежит узкоколейка. 2. видна ветка от улицы Саванорю к улице Конарскио через улицу Hoża (см.карту 1921г , Skaiscioji см.карту 1957г.) 3. Существует мост через реку и узкоколейка с ул. Добрая Рада проведена через мост. 4. Видна часть узкоколейки ЖД больница - Управление ЖД. 5. Соединение всех этих линий с паровозным депо и мастерскими. 6. Соединение паровозного депо с вокзалом. 7. Узкоколейка (возможно старая линия трамвая) с Антоколя до Кафедральной площади. Эта линия автономическая, не соединяется с другими узкоколейками. Прошу Анатолия улучшить качество карт и поместить все на форуме. Красные линии нарисованы мною. Прошу не переносить строительства в/у узкоколеек в 1940 год. С уважением, zbigniewb.Я поместил карты, которые прислал Zbigniewb.

Brachka: Zbigniewb, с меня бутылка и коробка конфет!

Walles: Brachka Анатолий Obiecałem swojego pewne "niespodzianki-ciekawostki", a tymczasem temat wywołany został wcześniej przez Zbigniewab - Wchodząc więc w ten temat podsyłam rysunek, ale niech to będzie też połączone z przyjemnością i zabawą. Na rysunku fragment Wilna z torami kolejowymi - nic nie dodałem z opisu - a więc nazwy ulic, niektórych obiektów pozostawiam Wam do odgadnięcia Nie napiszę na razie też z jakich lat takie rozwiązanie pochodzi (dodam tylko, że opracowanie zostało zrobione na poważnych źródłach, więc nie jest to moja "wizja"). Kolejne kawałeczki będę dodawał sukcesywnie (jeśli się nie pogniewacie OK????). *Я обещал неожиданные "интересности". Посылаю рисунок, на котором фрагмент Вильнюса с ж/д путями. Названия улиц, некоторых объектов, не пишу - оставляю Вам для отгадывания. Также не пишу какого года эта карта. Добавлю только, что исследование основано на серьезных источниках, так что это не мое "видение". Следующие кусочки буду добавлять постепенно.

Walles:

карлсон: Соответствующий фрагмент карты Wilno 1935полная версия страницы