Форум » Инфраструктура » Автобусы в Вильнюсе » Ответить

Автобусы в Вильнюсе

Wanderer: История автобусного сообщения в Вильнюсе

Ответов - 193, стр: 1 2 3 4 5 All

palladin: Взято с сайта Susisiekimo paslaugos. 1935 г.

palladin: Оттуда же 1935

palladin: 1946 г Автобус на ул. Гедиминаса Кстати обратите внимание на статую в верхнем правом углу. Может кто имеете ее фото и знаете что это за статуя вообще.


palladin: 1949 г перекресток Гедемино и Иогайлос

palladin: Проспект Сталина 1951 г

Wanderer: palladin пишет: Взято с сайта Susisiekimo paslaugos. 1935 г. Кто-то написал, что это фото 1935 г. (эти фото в оригинале находятся в Государственном архиве), это фото сделано после 1937 года - почему?, да потому, что с 1937 года поменялись государственные номера: до 1937 года они начинались буквами "WN", а после 1937 года такие, как видим на фото.1946 г Автобус на ул Гедиминаса На этом фото трофейный - штабной автобус "Mercedes Benz O 5000". Фото сделано 14 марта 1946 года, на первом выезде по маршруту "Жверинас-Вокзал". Его списали где-то в 1953-54 году. Последние годы перед списанием он ездил по маршруту "Вильнюс-Григишкес"

semion63: Вильнюсский автобусный парк. 1963 год. Отсюда:

Wanderer: В новый парк на ул. Вяркю, 52 переехали в 1964 году, 20 февраля Пока я, к сожалению, архивных документов предоставить не могу, но на сегодняшний день есть живые свидетели, которые работают в "Vilniaus Autobusai" и расказывали как и когда переселились в новый автобусный парк. А так же, когда готовили к изданию книжку про Вильнюсский Автобусный парк, сотрудники парка собирали материалы в архиве...

Анатолий: Wanderer Я понял, что Вы обладаете информацией, которой пока нет в книгах. Спасибо, и ждем интересных сообщений и фотографий.

TaxiMan: Wanderer пишет: Вот это находка! Я имею в виду Wanderer. Очень интересная информация об автобусах в Литве. У вас это профессиональное или хобби? Если можно, в 2-ух словах о себе, ведь не так часто встречаются специалисты в таком, весьма редком профиле.

Wanderer: TaxiMan пишет: У вас это профессиональное или хобби? Я интересуюсь старинными автомобилями и мотоциклами, являюсь членом совета клуба старинной автомототехники "Lietuvos Senovines automototechnikos klubas". Сам я уже 26 лет работаю в "Vilniaus Autobusai". Ну и, наверное, можно сказать, что это хобби, в своём роде, стало "образом жизни".

Wanderer: vineja пишет: Пожалуйста, пишите по-литовски. Мы переведем. Kadangi leidžiate rašyti lietuviškai-iš anksto už tai dėkoju ir šiandien pradedu spausdinti: Apie autobusų susisiekimą Vilniuje: Tuoj bus 100 metų,kai pirmieji autobusai pradejo kursuoti Vilniaus gatvėmis.Tačiau iki šiol neaptikta jokių konkrečių techninių žinių apie pirmuosius autobusus ir žmones,kurie automobilizacijos mūsu krašte pradininkai. 1908 metais Vilnius,kuriame gyveno 200000 žmonių buvo dešimtas pagal gyventojų skaičių Rusijos miestas.Veike 88 fabrikai.Arklinis tramfajus ir vežikai buvo pagrindinis visuomeninis transportas(512 pirmo skyriaus ir 376 antro)Akmenimis grįstomis gatvėmis važinėjo savaeigiai ekipažai.Apie 1908m.lapkričio 8d.įvykusia auto avarija Vilniaus laikraščiai raše:"Mūsu mieste yra vienas automobilis,kuris laksto gatvėmis,baidydamas vežiku arklius ir atkreipdamas visų gatvės žioplių dėmesį.Iki vakar dienos apsėjo be ivykių.Tačiau vakar apie pirmą valandą dienos Katedros pleciuje automobilis per vairuotojo neatidumą užvažiavo ant vežiko Nr.617 ir stipriai sužeidė arklį bei sulaužė vežimą.Einantis pro šalį policijos komisaras sulaikė automobilį ir nusiuntė jį su specialia palyda į policijos valdybą". Tais pačiais metais Vilniaus gubernijos dvarininkas V.Ščerbakovas apsiskelbė įkūręs omnibusų-automobilių susisiekimo bendrovę,kvietė įmoninkus pirkti naujos bendrovės akcijas ir stoti i ją.Tačiau netrukus laikraščiuose pasirodė Vilniaus policmeisterio pranešimas,kad nei V.Ščerbakovas,nei niekas kitas dar negavo leidimo organizuoti omnibusų-automobilių susikiekimą Vilniuje ir jo apylinkėse.Patiklių žmonių buvo visais laikais ir ju pakako.Keli,patikėję V.Ščerbakovu,įsigijo neegzistuojančios bendrovės akciju:Špalis: net už 1000rb.,Kunovičius-už 990rb.,Stabrovskis- už 250rb.Tačiau šie greit suprato esą apgauti ir kreipėsi į teismą.1908m.gruodžio mėn.V.Ščerbakovas buvo areštuotas.Po kelių mėnesių išteisintas,jis dar kelis kartus bandė kreiptis į miesto valdybą,prašydamas išduoti leidimą susisiekimo bendrovei įkurti tačiau teigiamo atsakymo nesulaikė.Miesto valdyba gavo dar kelių Vilniaus įmoninkų prašymus leisti automobiliais vežioti keleivius.Tada imtasi sudarinėti taisykles automobilių judėjimui mieste sutvarkyti..1909m.vasario 24d.Vilniaus Dūmos posėdyje buvo patvirtinti du nutarimai:"Privalomas nutarimas apie naudojimąsį automobiliais ir vežiojimąkeleivių bei krovinių Vilniuje ir jo priemiesčiuose" ir "Sąlygos leidimui važinėti automobiliniais omnibusais Vilniaus mieste".Antrajame dokumente parašyta,kad Vilniuje leidžiama važinėti tik vienaaukščiams autobusams,o linijų kryptis,mokesti iš keleivių,tvarkaraščius ir sustojimo vietas nustato miesto valdyba.Buvo išduoti leidimai,kurie negalejo būti keičiami,nesuderinus su miesto valdyba.Už kiekvieną kursuojantį omnibusą įmoninkas,be įprasto mokesčio už automobilį(3rb.už kiekvieną arklio jėgą)privalėjo kasmet sumokėti miesto naudai 50rb.,ir,gavęs leidimą įnešti į miesto kasą 1000rb.užstatą. 1909m.birželio pirmomis dienomis į Vilnių buvo pristatytas pirmas autobusas,o po kelių dienų speciali komisija,išbandžiusi autobusą,pripažino jį tinkamą eksploatuoti.Birželio 13d."Lietuvos žinios"pranešė:"Automobilis tarp Vilniaus ir Verkiu pradejo važinėti.Jame telpa 14 žmonių.Už važiavimą nuo Vilniaus(nuo Katedros pleciaus ligi Verkių 1-oje klasėje reikia mokėti 35kapeikas,2-oje-30kap.". Neaplenkė šio svarbaus įvykio ir jumoristinis žurnalas "BOMBA"1909m.Nr.9 išspausdinęs karikatūrą ir pridėjęs prie jos eilėraštį: "Kalwaryjski samochod" Nikt nam dzis nie powie Že w Wilnie brak mody, Bo juž po ulicach Ježdža samochody. Samochody ježdzą Gdzie wilenski padol,- Dorožkarskie konie Dby spušcily na dol. Nie martwcie się konie. Przydzie koniec biedzie Sam samochod kiwnie Gdy wszystkich rozjdzial 1909m.buvo išduota apie 10 leidimų automobilių susisiekimui organizuoti tarp Vilniaus ir jo priemiesčių. 1910metais Leitgoldas ir Zajačkovskis rengėsi pasleisti mieste taksomotorus ir imti iš keleivių 30kap. už varstą. Перевод Об автобусном сообщении в Вильнюсе Скоро исполнится 100 лет, как первые автобусы начали курсировать по улицам Вильнюса. Однако, до сих пор не хватает конкретной технической информации об автобусах и сведений о людях, стоявших у истоков автомобилизации в городе. В 1908 году Вильнюс, в котором тогда проживало 200 тыс. жителей, был десятым в России по количеству населения. Действовало 88 фабрик. Конка и извозчики были основным общественным транспортом. По улицам, мощеным булыжником, ездили самоходные экипажи. Про автомобильную аварию, которая случилась 8 ноября 1908 года в Вильнюсе, газеты писали: "В нашем городе есть единственный автомобиль, который гоняет по улицам, распугивая извозчичьих лошадей и привлекая внимание ротозеев со всех улиц. До вчерашнего дня обходилось без происшествий. Однако, вчера около часа дня в районе Кафедральной площади автомобиль, из-за невнимательности водителя, наехал на извозчика № 617 и сильно ранил лошадь и сломал повозку. Идущий мимо полицейский задержал автомобиль и отправил его в полицейский участок со специальным сопровождением". В те же годы помещик Виленской губернии В. Щербаков объявил о создании общества омнибусно-автомобильного сообщения, призывал предпринимателей покупать акции нового общества и вступать в него. Однако, вскоре в газетах появилось сообщение Виленского полицмейстера, что ни В. Щербаков, ни кто-либо иной разрешения на организацию омнибусно-автобусеого сообщения в Вильнюсе и его окрестностей пока не получал. Доверчивых людей хватало во все времена. Некоторые, поверив Щербакову, приобрели акции несуществующего общества: Шпаль, Кунович, Стабровски. Однако, вскоре поняли, что их обманули, и обратились в суд. В декабре 1908 года В. Щербаков был арестован, но через несколько месяцев освобожден. Он еще несколько раз пытался получить разрешение городской управы на создание общества сообщения, но положительного ответа так и не дождался. Городская управа получила еще несколько заявок от виленских промышленников на разрешение возить пассажиров автомобилями. Тогда взялись составлять правила по организации автомобильного движения в городе. 24 февраля 1908 года на заседании Виленской Думы были утверждены два постановления: "Постановление о пользовании автомобилями и перевозке пассажиров и грузов в Вильне и ее предместьях" и "Условия разрешения пользования автомобильными омнибусами в городе Вильна". Во втором документе написано, что в городе разрешается ездить только одноэтажным автобусам, а направление линий, оплату проезда, расписания и места остановок определяет городское управление. Были выданы разрешения, которые не могли быть заменены без согласования с городскими властями. За каждый курсирующий омнибус предприниматель, кроме обычного налога за автомобиль (3 руб. за одну лошадиную силу), обязан был ежегодно платить в пользу города 50 руб., и, получив разрешение, внести в городскую кассу 1000 руб. залога. В первых числах июня 1909 года в Вильнюс был доставлен первый автобус, а через несколько дней специальная комиссия, испытав автобус, признала его годным к эксплуатации. 13 июня газета "Lietuvos žinios" сообщила: "Начал курсировать автомобиль между Вильной и Верками. В него помещается 14 человек. За проезд от Вильны (от Кафедральной площади) до Верок в первом классе надо платить 35 коп., во втором - 30 коп." Не прошел мимо этого важного события и юмористический журнал "Бомба", напечатавший в 9 номере 1909 года карикатуру и добавив к ней стихи "Кальварийский автомобиль". В 1909 году было выдано около 10 разрешений на организацию автомобильного сообщения между Вильнюсом и его пригородами. В 1910 году Лейтгольд и Заенчковский собирались пустить в городе таксомоторы и брать с пассажиров по 30 коп. за версту.

TaxiMan: Wanderer пишет: это хобби, в своём роде, стало "образом жизни".

Wanderer: Tesiant sia tema, štai ką rašė tuometinė spauda: 1914m."Lituvos žinios"(kalba netaisyta): - gegužės mėn. Automobiliai netrukus ketina pradėti keliauninkus vežioti į Verkius ir į Užvingį.Stotis būsianti taip.kaip ir tramvajų-Katedros pleciuje. Birželio 5d.Jau prieš sekmadienį pradėjo Vilniuje važinėti automobiliai nuo Katedros pleciaus iki Trakų ir Zavalnės gatvių kertės,o paskui Didžiosios Poguliankos gatve iki Užvingiui.Už važiavimą į vieną galą imama nuo keliauninko po 10kap. Po savaites tame pačiame laikraštyje randama štai tokia informacija: Kadangi arklių tramvajus negalįs visuomenės reikalu patenkinti,taksomotoru draugija siūlo miestui įvesti vežimą keliauninkų autobusiais.Draugija norinti pirmais žygiais leisti 8 autobusus.Tais 8 autobusais galėsią vieną dieną apie 6 tūkst.žmonių nuvežti.Draugija reikalaujanti,kad miestas jai penkių metų koncesiją duotų,idant per tą laiką indėti pinigai išsimokėtų.Taip pat draugija per du metus po 16000 rub.reikalaujanti padedamųjų.Miestas pripažįsta autobusų reikalingumą,bet nesutinkąs duoti leidimą 5 metams.Taip pat miestas vietoj 16000rub.siūlo taksomotorų draugijai tik 8000 rub. O dar po dvieju savaičių,o tiksliau birželio 29d.Miesto dūmai nutarus įvesti autobusų važinėjimą,arklių ir geležinkelių valdyba kreipėsi,kad dūma sušauktu nepaprastą susirinkimą derybų klausimu. Liepos 18d.pasirodė miesto valdžios informacinis pranešimas:Liepos 23d.bus paskirta,kas apssiims dirbti autobusų važinėjimo reikalais.Projektuojama nevėliau,kaip po dvieju mėnesių pradėti važinėti. Autobuse tilpsę nemažiau 22 žmonių.Važinėsia tais keliais,kur ir arklinis tramvajus važinėja.Mokoma būsią į vieną pusę už kelią nuo Safjano plotmos ligi Mikalojaus tilto-5kap.,nuo Žaliojo tilto ligi vakzalo-5kap.,nuo Katedros pleciaus ligi parko-7kap., nuo parko ligi Pospieškos ir atgal -5kap. .....Neuzilgo prasidėjp Pirmasis pasaulinis karas... Перевод Вот что писала пресса, продолжая эту тему: "Lietuvos žinios", май 1914 г. Автомобили вскоре собираются возить пассажиров в Верки и Закрет. Остановка, как и у конки, - на Кафедральной пл. 5 июня. Уже перед выходными начали ездить автомобили от Кафедральной площади до пересечения Трокской и Завальной улиц, а потом по Б. Погулянке до Закрета. За поездку в один конец с пассажира берется 10 коп. Через неделю в той же самой газете находим такую информацию: Так как конка не может удовлетворить общественные нужды, таксомоторное общество предлагает городу возить пассажиров автобусами. Общество собирается на первом этапе пустить 8 автобусов. Этими автобусами за день можно перевозить около 6-ти тысяч человек. Общество требует от города выдачи ему концессии на на 5 лет и считает, что за этот срок вложнные деньги окупятся. Так же оно просит подъемных денег в течение первых двух лет - 16000 руб. Город признает необходимость автобусов, но не согласен выдать разрешение на 5 лет и вместо 16000 тысяч предлагает таксомоторному обществу только 8000 руб. А еще через две недели, а именно, 29 июня Городская Дума решает ввести автобусное сообщение. 18 июля появилось информационное сообщение городских властей, что не позже, чем через 2 месяца начнут курсировать автобусы. В автобус будет помещаться не менее 22 человек. Ездить он будет по тем же маршрутам, как и конка. Платить надо будет за поездку в одну сторону от Сафьянной ул. (Заречный мост) до Николаевского моста (Зверинец) - 5 коп., от Зеленого моста до вокзала - 5 коп., от Кафедральной площади до парка (Трамвайной пер.) - 7 коп., от парка до Поспешек и назад - 5 коп. ...Вскоре началась Первая мировая война...

Анатолий: Маршруты первых автобусов совпадали с маршрутами конки. Кому интересно, можно их сравнить.

maniakaz: Книжечку бы издать на основе этой информации...А то пропадет, упаси Боже. Я про Каунас кое-что написал, а тут получилась бы прекрасная научная статья. Может, напишите?

Wanderer: maniakaz пишет: Книжечку бы издать Gal ir galima butu isleisti knygute, bet kas tai apsiimtu padaryti? * Возможно, и стоило бы издать книжечку. Но кто возмется это сделать?

maniakaz: А тут надо подумать. Во-первых нужно иметь научный аппарат - введение, ссылки, рецензию какого-нибудь доктора наук. Потом пойти в издательство. На самый худой конец есть в Вильнюсе изд-во "Циклонас" - выпускает книги на,так сказать, нулевой основе: автор получает вроде 10% от суммы продаж (обычно-ничего), зато не платит за издание.

Wanderer: maniakaz пишет: доктора наук. Sia istorine tema praktiskai niekas rimtai nera nagrineja isskyrus senoviniu automobiliu klubo narius visuomeniniais pagrindais * Эту историческую тему практически никто не исследовал, за исключением членов клуба старинных автомобилей на общественных началах.

maniakaz: Да,но можно найти доктора технических наук - в конце концов от него требуется только рецензия с указанием на возможные научные ошибки. Особой компетентности,насколько я снаю, ни у кого нет. По Каунасу - есть профессор Зигмантас Кяупа, он мою статью про опбщ.транспорт междувоенного транспорта рецензировал, дал дельных советов. Но тут -дело техники. Можно ведь самим скинутся по копеечке и выпустить. Скажем,выпуск небольшой книги в примерно 300 страниц А5, тиражом в 300 эгз.,вместе с макетуровфанием, обошелся около 5000 лит. Если найдутся 50 человек, которынм такая книга нужна -с каждого по стольнику и дело с концом. В конце концов можно просить ассоциацию "Линава" и др. Главное-чтобы охота была что-то делать.

Brachka: Общественный транспорт в 1957 г. Автобусные маршруты № 1 Железнодорожный вокзал - Жверинас № 2 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - Антакальнис № 3 Железнодорожный вокзал - Ул. Дзержинского № 4 Ул. Дзержинского - Н. Вильня № 5 Ул. Дзержинского - Жверинас № 6 Ул. Веркю - Веркяй № 7 Гостиница «Вильнюс» - Аэровокзал № 8 Железнодорожный вокзал - Паняряй № 9 Железнодорожная больница - Ул. Укмергес № 10 Ул. Дзержинского - Ул. Субачяус № 11 Жверинас - Фабрика «Аудеяс» № 28 Жямейи Паняряй - Ул. Дзержинского Троллейбусный маршрут №2 Железнодорожный вокзал - Антакальнис

Анатолий: 28-й, похоже ходил в Жирмунай к теперешнему мосту Шило. А моста в Науйининкай еще не было, 7-ка на аэропорт каким сложным маршрутом шла, как и сегодня, похоже, многим ездить приходится. Конечная 7-ки у детского мира была, интересно, как она там разворачивалась? 10-ка, похоже, по ул. Людо Гирос (теперешняя ул. Вильняус) ходила!

Brachka: А 9-ка, автобус, прямо по Вилкпедес шла. Позже эта часть улицы была надолго закрыта для движения. Только теперь её вновь открывают.

карлсон: Анатолий пишет: Конечная 7-ки у детского мира была, интересно, как она там разворачивалась? У площади Черняховского. Еще до войны оттуда ходили автобусы (тогда площадь Ожешко).

Анатолий: карлсон Семерка объезжала площадь?

карлсон: Анатолий Этого я не знаю?

Wanderer: карлсон пишет: площадь Ожешко). Prieš kara Ožeškienės aikštėje buvo primiestinių ir tarpmiestinių autobusų stotis Перед войной на пл. Ожешко была станция пригородных и междугородних автобусов

vineja: Brachka, 9 автобус до Вилкпедес еще и в 80-х годах ходил, только маршрут в другую сторону был продлен до Шешкине, а одно время, по-моему, до Мады в Виршулишках.

Brachka: vineja, но сама-то ул. Вилкпедес (в смысле, именно тот её участок) была ж закрыта для транспорта. На ней угольная база до недавних пор была и были рельсы проложены.

карлсон: Brachka Те рельсы, как-бы, продолжение Наугардуко, а 9 все время ходила пока, не поменяли на 6 (не помню точно когда). Кольцо было у на углу тепершней улицы Зетелос. Теперь, в связи с пркладкой южной объездной дороги, кольца нет.

Brachka: карлсон, ну продолжение Наугардуко или продолжение Вилкпедес - это смотря с какой стороны смотреть... По крайней мере раньше тут была ул. Вилкпедес. А кольцо, скорее всего, было возле больницы железнодорожников.

карлсон: Brachka Ну я, сколько себя помню. кольцо было на углу Зетелос. Может раньше было дальше

olegas1k: Brachka пишет: А кольцо, скорее всего, было возле больницы железнодорожников. Кольцо 9-ого маршрута упиралось прямо в ворота территории больницы железнодорожников.

Brachka: olegas1k, посмотрите, пожалуйста на схемку: Подогнал кольцо под самые ворота. Можете подтвердить вариант с толстой синей линией? Или только кольцо на месте, а маршрут всё же по Панерю шёл? ЗЫ: Тонкой синей обозначил более поздний вариант. (Теперь уже вопрос к карлсону: я тут с «новым» кольцом/маршрутом не напортачил?)

vineja: Brachka, наверно, все-таки 9-ка шла по Панерю, а конец маршрута, действительно, у ворот больницы.

Brachka: vineja, вот и я думаю, что по Панерю.

Wanderer: Po ilgesnės pertraukos tesiu tema "Autobusai Vilniuje": Pavarčius archyviniu dokumentus stai radau kazkada tokia informaciją: "Rocznik statystiki Rzeczposplitej Polskiej rok 1924" pusl.142 Samochody (30 czerwca 1924): Osobowych-41, Ciezarowych-24, Sanitarka-1, Motocyklow-2 (apie autobusus nieko neuzsiminta?) Sekanti informacija: (I stycznia 1925) - Osobowych-65, Ciezarowych-38. Sanitarek-1. Motocyklow-7 (vėl apie autobusus nieko neužsiminta?) O štai vartant kitą leidynį: "Rocznik statystyczny Wilna 1921-1928" radau, kad 1928m. Vilniuje buvo 67 autobusai ir 127 Taksi. Taip pat tame pačiame leidynyje yra štai tokia idomi informacija: "Frekwencja osob w autobusach, kursujacych po m. Wilnie w roku 1928, Obliczenia teoretyczne.:Linija I i 3: (8-8.30 Autobusow -46, Osob-250) (12-12.30 Autobusow-48, Osob-309) (17-17.30 Autobusow-42, Osob-339) Linija 2: (8-8.30 Autobusow - 15, Osob-126) (12-12.30 Autobusow - 16, Osob-101) (17-17.30 Autobusow-14, Osob - 96)Autobusy, kursujace w Wilnie, naleža do towarzystwa prywatnego. Ruch autobusow w-g linji i czasu: Linja: 1 co 2-3min, Linja: 2 co 2-4min., Linja:3 co 3-4 min. Linja: 1 i 3 przechodzca Placem Katedralnym i ulica Zamkowa w ciagu godziny preježdžalo przecientie 600 osob. Przyjmujac, že autobusy kursuja w ciagu 15 godzin dziennie i w ciagu 360 dni w roku, rocznie przeježdže osob 3.240.000. Linija: 2 przechodząca ul. Wilenska i Zawalna w ciagu godziny przeježdža przecietnie 215 osob. Przyjmujac te same warunki rocznie przeježdža 1.161.000 osob. Przypuszczac wiec nalezy, opierajac sie na powyžszych obliczeniach, ze w roku 1928 przejechalo autobusami okolo 4.401.000 osob. Wymieniona cyfra jest optymystyczna i dla zbliženia jej do rzeczywistego stanu rzeczy, naležaloby ją zmneiejszyc o 15 procent, biorac pod uwagę z jednej strony godziny ranne i wieczorowe. wykazujace zmnieszona ilosc przejazazdow, jak rowniež okres letni, w ciagu ktorego ilosc przejazdow sie zmniejsza. W ten sposob otzyymalibysmy cyfre 3.740.850 osob" Visa ši informacijabuvo rasta leidinyje: "Rocznik Statystyczny Wina 1921-1928". Wilno 1930r. __________ * Перевод После некоторого перерыва продолжаю тему "Автобусы в Вильнюсе". Просматривая архивные документы, когда-то нашел такую информацию: "Статистический ежегодник Речи посполитой за 1924 год" стр. 142 Автомобили (30 июня 1924 года): легковых - 41, грузовых - 24, санитарных - 1, мотоциклов - 2 (о автобусах ничего не говорится). Следующая информация (1 января 1925): легковых - 65, грузовых - 38, санитарных - 1, мотоциклов - 7 (опять об автобусах ничего не говорится). А вот пролистывая другое издание: "Статистический ежегодник Вильна 1921-1928", нашел, что в 1928 году в Вильнюсе было 67 автобусов и 127 такси. Также в этом издании есть такая интересная информация: "Количество людей в автобусах, курсирующих по г. Вильне в 1928 году, теоретические подсчеты:Линия 1 и 3: 8 - 8.30 автобусов 46, людей 250 12 - 12.30 автобусов 48, людей 309 17 - 17.30 автобусов 42, людей 339 линия 2: 8 - 8.30 автобусов 15, людей 126 12 - 12.30 автобусов 16, людей 101 17 - 17.30 автобусов 14, людей 96Автобусы, курсирующие в Вильне, принадлежат частному обществу. Движение автобусов по линиям и времени: 1 линия - каждые 2-3 минуты, 2 линия - каждые 2-4 минуты, 3 линия - каждые 3-4 минуты. По линиям 1 и 3, идущим по Кафедральной площади и Замковой улице, в течение часа проезжало приблизительно 600 человек. Учитывая, что автобусы курсируют в течение 15 часов в день и в течение 360 дней в году, за год проезжает 3.240.000 человек. По линии 2, проходящей по Виленской улице и по Завальной, в течение часа проезжает приблизительно 215 человек, а за год - 1.161.000 человек. Надо предполагать, что в 1928 году на автобусах всего проехало 4.401.000 человек. Приведенная цифра слишком оптимистична, чтобы приблизиться к реальности, надо ее уменьшить процентов на 15, учитывая утренние и вечерние часы, в которые уменьшается количество проездов, а также - летний период, в течение которого число поездок уменьшается. Таким образом мы получим цифру 3.740.850 человек". Вся эта информация найдена в издании: "Rocznik Statystyczny Wina 1921-1928". Вильно 1930

Wanderer: Vilniuje 1929 metais Kursowanie autobusow rozpoczyna sie o godz. 7-ej rano i konczy sie o godz. 23-ej. Autobusy na poszczegolnych linijach przechodza przecientenie co piec minut. Biliety ulgowe w komunikcji autobusowej przyslugja dla uczcej sie mlodziezy i szeregowych Wojsk Pol. Komunikacja miejska --------------------------I. Linja Nr.1 - Dworzec-Zwierzyniec Autobusy przechodza ul. Kolejowa, Ostrobramska, Bazyljanska, Konska, Hetmanska, Wielka, Zamkowa, Placem Katedralnym, Mickiewicza, Tomasza Zana, Witoldowa, Dzielna. Przystanki: Dworzec, Most Kolejowy, Ostrobramska, Hala, Hetmanska, Sawicz, Poczta, Krolewska, Pl. Katedralny, Wilenska, 3-go maja, Sierakowskiego, Tartaki, Witoldowa, Stara, Dzielna. Oplata: "Dworzec-Dzielna" - 0,55zl. ( nuo vieno iki 6 sustojimų: 0,30zl., 7-9 sustoj.: 0,40zl., 10-12 sustoj.: 0,45zl., 13-15 sustojimų: 0,55zl. 2. LinjaNr.2 - Dworzec-Kalwaryjska Autobusy przechodza ul. Szopena, Zawalna, Jagielonska, Mickiewicza, Wilenska, Kalwaryjska. Przystanki: Dworzec Osob., Hala, Stefanska, Nowogrodzka, W.Pochulanka, M. Pochulanka, Portowa, Mickiewicza, Lwowska, Krakowska, Rynek Kalw., Rogatka. 3. Linija Nr.3 - Pospieszka-Szpital Kolejowy Autobusy przechodza ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Pilsudskiego, Novogrodska, Ponarska, Wilcza Lapa Przystanki: Pospieszka, Tramwajowa, Rynek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Poczta, Magistrat, Zawalna, Izba Skarbowa, Cerkiew, Nowogrodzka, Ponarska, Archanielska, Szkola Techn., Stcja towarowa, Szpital kolejowy. 4. Linja Nr.3 - Dworzec-Pospieszka Autobusy przechodza: ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Trocka, Niemiecka, Wielka, Zamkowa, Pl. Katedralny, Arsenalska, Kosciuszki, Antokolska 5. Linija Nr.3 - Pospieszka-Hoža Autobusy przechodza: ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Legjonowa. Przystanki: Pospieszki, Tramwajowa, Ryneczek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Kosc. sw. Jana, Magistrat, Zawalna, Izba skarbowa, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. (z przesiadaniem na W. Pohulance przy Cerkwi) 6. Linja Nr.3 - Dworzec-Hoža. (z przesiadaniem na W. Pohulance przy Cerkwi) ...ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Przystanki: Dworzec, Most, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. 7. Linja Nr.3 - Dworzec-Szpital Kolejowy ...Ul. Kolejowa, Pilsudskiego, Ponarska. Przystanki: Dworzec, Most, Ponarska, Archanielska, Szkola Techniczna, Stacja Towarowa, Szpital kolejowy. 8. Linja Nr.3 - Szpital kolejowy-Hoža ...ul. Wilcza Lapa, Ponarska, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Przystanki: Spital kol., Stacja tow., Szkola techniczna, Archanielska, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža Перевод Автобусы курсируют с 7 до 23 час. Интервал движения - от 5-ти мин. Льготы для проезда предоставляются учащейся молодежи и рядовым военнослужащим. Автобусное сообщение в городеЛиния Nr.1 - Dworzec-Zwierzyniec Маршрут: ul. Kolejowa, Ostrobramska, Bazyljanska, Konska, Hetmanska, Wielka, Zamkowa, Placem Katedralnym, Mickiewicza, Tomasza Zana, Witoldowa, Dzielna. Остановки: Dworzec, Most Kolejowy, Ostrobramska, Hala, Hetmanska, Sawicz, Poczta, Krolewska, Pl. Katedralny, Wilenska, 3-go maja, Sierakowskiego, Tartaki, Witoldowa, Stara, Dzielna. Оплата: "Dworzec-Dzielna" - 0,55zl. ( От одной до 6-ти остановок: 0,30zl., 7-9 остановок: 0,40zl., 10-12 остановок: 0,45zl., 13-15 остановок: 0,55zl. Линия Nr.2 - Dworzec-Kalwaryjska Маршрут: ul. Szopena, Zawalna, Jagielonska, Mickiewicza, Wilenska, Kalwaryjska. Остановки: Dworzec Osob., Hala, Stefanska, Nowogrodzka, W.Pochulanka, M. Pochulanka, Portowa, Mickiewicza, Lwowska, Krakowska, Rynek Kalw., Rogatka. Линия Nr.3 - Pospieszka-Szpital Kolejowy Маршрут: ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Pilsudskiego, Novogrodska, Ponarska, Wilcza Lapa Остановки: Pospieszka, Tramwajowa, Rynek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Poczta, Magistrat, Zawalna, Izba Skarbowa, Cerkiew, Nowogrodzka, Ponarska, Archanielska, Szkola Techn., Stcja towarowa, Szpital kolejowy. Линия Nr.4 - Dworzec-Pospieszka Маршрут: ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Trocka, Niemiecka, Wielka, Zamkowa, Pl. Katedralny, Arsenalska, Kosciuszki, Antokolska. Линия Nr.5 - Pospieszka-Hoža Маршрут: ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Legjonowa. Остановки: Pospieszki, Tramwajowa, Ryneczek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Kosc. sw. Jana, Magistrat, Zawalna, Izba skarbowa, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. (с пересадкой на ул. W. Pohulanka около остановки Cerkiew) Линия Nr.6 - Dworzec-Hoža. Маршрут: ...ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Остановки: Dworzec, Most, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. (с пересадкой на ул. W. Pohulanka около остановки Cerkiew) Линия Nr.7 - Dworzec-Szpital Kolejowy Маршрут: ...Ul. Kolejowa, Pilsudskiego, Ponarska. Остановки: Dworzec, Most, Ponarska, Archanielska, Szkola Techniczna, Stacja Towarowa, Szpital kolejowy. Линия Nr.8 - Szpital kolejowy-Hoža Маршрут: ...ul. Wilcza Lapa, Ponarska, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Остановки: Spital kol., Stacja tow., Szkola techniczna, Archanielska, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža

vineja: Wanderer, а что это за конечный пункт автобусов - Hoża?

edziunia: Постараюсь за WANDERER ответить я - Hoža - улица V.Pietarioполная версия страницы