Форум » Инфраструктура » Автобусы в Вильнюсе » Ответить

Автобусы в Вильнюсе

Wanderer: История автобусного сообщения в Вильнюсе

Ответов - 195, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

palladin: Взято с сайта Susisiekimo paslaugos. 1935 г.

palladin: Оттуда же 1935

palladin: 1946 г Автобус на ул. Гедиминаса Кстати обратите внимание на статую в верхнем правом углу. Может кто имеете ее фото и знаете что это за статуя вообще.


palladin: 1949 г перекресток Гедемино и Иогайлос

palladin: Проспект Сталина 1951 г

Wanderer: palladin пишет: Взято с сайта Susisiekimo paslaugos. 1935 г. Кто-то написал, что это фото 1935 г. (эти фото в оригинале находятся в Государственном архиве), это фото сделано после 1937 года - почему?, да потому, что с 1937 года поменялись государственные номера: до 1937 года они начинались буквами "WN", а после 1937 года такие, как видим на фото.1946 г Автобус на ул Гедиминаса На этом фото трофейный - штабной автобус "Mercedes Benz O 5000". Фото сделано 14 марта 1946 года, на первом выезде по маршруту "Жверинас-Вокзал". Его списали где-то в 1953-54 году. Последние годы перед списанием он ездил по маршруту "Вильнюс-Григишкес"

semion63: Вильнюсский автобусный парк. 1963 год. Отсюда:

Wanderer: В новый парк на ул. Вяркю, 52 переехали в 1964 году, 20 февраля Пока я, к сожалению, архивных документов предоставить не могу, но на сегодняшний день есть живые свидетели, которые работают в "Vilniaus Autobusai" и расказывали как и когда переселились в новый автобусный парк. А так же, когда готовили к изданию книжку про Вильнюсский Автобусный парк, сотрудники парка собирали материалы в архиве...

Анатолий: Wanderer Я понял, что Вы обладаете информацией, которой пока нет в книгах. Спасибо, и ждем интересных сообщений и фотографий.

TaxiMan: Wanderer пишет: Вот это находка! Я имею в виду Wanderer. Очень интересная информация об автобусах в Литве. У вас это профессиональное или хобби? Если можно, в 2-ух словах о себе, ведь не так часто встречаются специалисты в таком, весьма редком профиле.

Wanderer: TaxiMan пишет: У вас это профессиональное или хобби? Я интересуюсь старинными автомобилями и мотоциклами, являюсь членом совета клуба старинной автомототехники "Lietuvos Senovines automototechnikos klubas". Сам я уже 26 лет работаю в "Vilniaus Autobusai". Ну и, наверное, можно сказать, что это хобби, в своём роде, стало "образом жизни".

Wanderer: vineja пишет: Пожалуйста, пишите по-литовски. Мы переведем. Kadangi leidžiate rašyti lietuviškai-iš anksto už tai dėkoju ir šiandien pradedu spausdinti: Apie autobusų susisiekimą Vilniuje: Tuoj bus 100 metų,kai pirmieji autobusai pradejo kursuoti Vilniaus gatvėmis.Tačiau iki šiol neaptikta jokių konkrečių techninių žinių apie pirmuosius autobusus ir žmones,kurie automobilizacijos mūsu krašte pradininkai. 1908 metais Vilnius,kuriame gyveno 200000 žmonių buvo dešimtas pagal gyventojų skaičių Rusijos miestas.Veike 88 fabrikai.Arklinis tramfajus ir vežikai buvo pagrindinis visuomeninis transportas(512 pirmo skyriaus ir 376 antro)Akmenimis grįstomis gatvėmis važinėjo savaeigiai ekipažai.Apie 1908m.lapkričio 8d.įvykusia auto avarija Vilniaus laikraščiai raše:"Mūsu mieste yra vienas automobilis,kuris laksto gatvėmis,baidydamas vežiku arklius ir atkreipdamas visų gatvės žioplių dėmesį.Iki vakar dienos apsėjo be ivykių.Tačiau vakar apie pirmą valandą dienos Katedros pleciuje automobilis per vairuotojo neatidumą užvažiavo ant vežiko Nr.617 ir stipriai sužeidė arklį bei sulaužė vežimą.Einantis pro šalį policijos komisaras sulaikė automobilį ir nusiuntė jį su specialia palyda į policijos valdybą". Tais pačiais metais Vilniaus gubernijos dvarininkas V.Ščerbakovas apsiskelbė įkūręs omnibusų-automobilių susisiekimo bendrovę,kvietė įmoninkus pirkti naujos bendrovės akcijas ir stoti i ją.Tačiau netrukus laikraščiuose pasirodė Vilniaus policmeisterio pranešimas,kad nei V.Ščerbakovas,nei niekas kitas dar negavo leidimo organizuoti omnibusų-automobilių susikiekimą Vilniuje ir jo apylinkėse.Patiklių žmonių buvo visais laikais ir ju pakako.Keli,patikėję V.Ščerbakovu,įsigijo neegzistuojančios bendrovės akciju:Špalis: net už 1000rb.,Kunovičius-už 990rb.,Stabrovskis- už 250rb.Tačiau šie greit suprato esą apgauti ir kreipėsi į teismą.1908m.gruodžio mėn.V.Ščerbakovas buvo areštuotas.Po kelių mėnesių išteisintas,jis dar kelis kartus bandė kreiptis į miesto valdybą,prašydamas išduoti leidimą susisiekimo bendrovei įkurti tačiau teigiamo atsakymo nesulaikė.Miesto valdyba gavo dar kelių Vilniaus įmoninkų prašymus leisti automobiliais vežioti keleivius.Tada imtasi sudarinėti taisykles automobilių judėjimui mieste sutvarkyti..1909m.vasario 24d.Vilniaus Dūmos posėdyje buvo patvirtinti du nutarimai:"Privalomas nutarimas apie naudojimąsį automobiliais ir vežiojimąkeleivių bei krovinių Vilniuje ir jo priemiesčiuose" ir "Sąlygos leidimui važinėti automobiliniais omnibusais Vilniaus mieste".Antrajame dokumente parašyta,kad Vilniuje leidžiama važinėti tik vienaaukščiams autobusams,o linijų kryptis,mokesti iš keleivių,tvarkaraščius ir sustojimo vietas nustato miesto valdyba.Buvo išduoti leidimai,kurie negalejo būti keičiami,nesuderinus su miesto valdyba.Už kiekvieną kursuojantį omnibusą įmoninkas,be įprasto mokesčio už automobilį(3rb.už kiekvieną arklio jėgą)privalėjo kasmet sumokėti miesto naudai 50rb.,ir,gavęs leidimą įnešti į miesto kasą 1000rb.užstatą. 1909m.birželio pirmomis dienomis į Vilnių buvo pristatytas pirmas autobusas,o po kelių dienų speciali komisija,išbandžiusi autobusą,pripažino jį tinkamą eksploatuoti.Birželio 13d."Lietuvos žinios"pranešė:"Automobilis tarp Vilniaus ir Verkiu pradejo važinėti.Jame telpa 14 žmonių.Už važiavimą nuo Vilniaus(nuo Katedros pleciaus ligi Verkių 1-oje klasėje reikia mokėti 35kapeikas,2-oje-30kap.". Neaplenkė šio svarbaus įvykio ir jumoristinis žurnalas "BOMBA"1909m.Nr.9 išspausdinęs karikatūrą ir pridėjęs prie jos eilėraštį: "Kalwaryjski samochod" Nikt nam dzis nie powie Že w Wilnie brak mody, Bo juž po ulicach Ježdža samochody. Samochody ježdzą Gdzie wilenski padol,- Dorožkarskie konie Dby spušcily na dol. Nie martwcie się konie. Przydzie koniec biedzie Sam samochod kiwnie Gdy wszystkich rozjdzial 1909m.buvo išduota apie 10 leidimų automobilių susisiekimui organizuoti tarp Vilniaus ir jo priemiesčių. 1910metais Leitgoldas ir Zajačkovskis rengėsi pasleisti mieste taksomotorus ir imti iš keleivių 30kap. už varstą. Перевод Об автобусном сообщении в Вильнюсе Скоро исполнится 100 лет, как первые автобусы начали курсировать по улицам Вильнюса. Однако, до сих пор не хватает конкретной технической информации об автобусах и сведений о людях, стоявших у истоков автомобилизации в городе. В 1908 году Вильнюс, в котором тогда проживало 200 тыс. жителей, был десятым в России по количеству населения. Действовало 88 фабрик. Конка и извозчики были основным общественным транспортом. По улицам, мощеным булыжником, ездили самоходные экипажи. Про автомобильную аварию, которая случилась 8 ноября 1908 года в Вильнюсе, газеты писали: "В нашем городе есть единственный автомобиль, который гоняет по улицам, распугивая извозчичьих лошадей и привлекая внимание ротозеев со всех улиц. До вчерашнего дня обходилось без происшествий. Однако, вчера около часа дня в районе Кафедральной площади автомобиль, из-за невнимательности водителя, наехал на извозчика № 617 и сильно ранил лошадь и сломал повозку. Идущий мимо полицейский задержал автомобиль и отправил его в полицейский участок со специальным сопровождением". В те же годы помещик Виленской губернии В. Щербаков объявил о создании общества омнибусно-автомобильного сообщения, призывал предпринимателей покупать акции нового общества и вступать в него. Однако, вскоре в газетах появилось сообщение Виленского полицмейстера, что ни В. Щербаков, ни кто-либо иной разрешения на организацию омнибусно-автобусеого сообщения в Вильнюсе и его окрестностей пока не получал. Доверчивых людей хватало во все времена. Некоторые, поверив Щербакову, приобрели акции несуществующего общества: Шпаль, Кунович, Стабровски. Однако, вскоре поняли, что их обманули, и обратились в суд. В декабре 1908 года В. Щербаков был арестован, но через несколько месяцев освобожден. Он еще несколько раз пытался получить разрешение городской управы на создание общества сообщения, но положительного ответа так и не дождался. Городская управа получила еще несколько заявок от виленских промышленников на разрешение возить пассажиров автомобилями. Тогда взялись составлять правила по организации автомобильного движения в городе. 24 февраля 1908 года на заседании Виленской Думы были утверждены два постановления: "Постановление о пользовании автомобилями и перевозке пассажиров и грузов в Вильне и ее предместьях" и "Условия разрешения пользования автомобильными омнибусами в городе Вильна". Во втором документе написано, что в городе разрешается ездить только одноэтажным автобусам, а направление линий, оплату проезда, расписания и места остановок определяет городское управление. Были выданы разрешения, которые не могли быть заменены без согласования с городскими властями. За каждый курсирующий омнибус предприниматель, кроме обычного налога за автомобиль (3 руб. за одну лошадиную силу), обязан был ежегодно платить в пользу города 50 руб., и, получив разрешение, внести в городскую кассу 1000 руб. залога. В первых числах июня 1909 года в Вильнюс был доставлен первый автобус, а через несколько дней специальная комиссия, испытав автобус, признала его годным к эксплуатации. 13 июня газета "Lietuvos žinios" сообщила: "Начал курсировать автомобиль между Вильной и Верками. В него помещается 14 человек. За проезд от Вильны (от Кафедральной площади) до Верок в первом классе надо платить 35 коп., во втором - 30 коп." Не прошел мимо этого важного события и юмористический журнал "Бомба", напечатавший в 9 номере 1909 года карикатуру и добавив к ней стихи "Кальварийский автомобиль". В 1909 году было выдано около 10 разрешений на организацию автомобильного сообщения между Вильнюсом и его пригородами. В 1910 году Лейтгольд и Заенчковский собирались пустить в городе таксомоторы и брать с пассажиров по 30 коп. за версту.

TaxiMan: Wanderer пишет: это хобби, в своём роде, стало "образом жизни".

Wanderer: Tesiant sia tema, štai ką rašė tuometinė spauda: 1914m."Lituvos žinios"(kalba netaisyta): - gegužės mėn. Automobiliai netrukus ketina pradėti keliauninkus vežioti į Verkius ir į Užvingį.Stotis būsianti taip.kaip ir tramvajų-Katedros pleciuje. Birželio 5d.Jau prieš sekmadienį pradėjo Vilniuje važinėti automobiliai nuo Katedros pleciaus iki Trakų ir Zavalnės gatvių kertės,o paskui Didžiosios Poguliankos gatve iki Užvingiui.Už važiavimą į vieną galą imama nuo keliauninko po 10kap. Po savaites tame pačiame laikraštyje randama štai tokia informacija: Kadangi arklių tramvajus negalįs visuomenės reikalu patenkinti,taksomotoru draugija siūlo miestui įvesti vežimą keliauninkų autobusiais.Draugija norinti pirmais žygiais leisti 8 autobusus.Tais 8 autobusais galėsią vieną dieną apie 6 tūkst.žmonių nuvežti.Draugija reikalaujanti,kad miestas jai penkių metų koncesiją duotų,idant per tą laiką indėti pinigai išsimokėtų.Taip pat draugija per du metus po 16000 rub.reikalaujanti padedamųjų.Miestas pripažįsta autobusų reikalingumą,bet nesutinkąs duoti leidimą 5 metams.Taip pat miestas vietoj 16000rub.siūlo taksomotorų draugijai tik 8000 rub. O dar po dvieju savaičių,o tiksliau birželio 29d.Miesto dūmai nutarus įvesti autobusų važinėjimą,arklių ir geležinkelių valdyba kreipėsi,kad dūma sušauktu nepaprastą susirinkimą derybų klausimu. Liepos 18d.pasirodė miesto valdžios informacinis pranešimas:Liepos 23d.bus paskirta,kas apssiims dirbti autobusų važinėjimo reikalais.Projektuojama nevėliau,kaip po dvieju mėnesių pradėti važinėti. Autobuse tilpsę nemažiau 22 žmonių.Važinėsia tais keliais,kur ir arklinis tramvajus važinėja.Mokoma būsią į vieną pusę už kelią nuo Safjano plotmos ligi Mikalojaus tilto-5kap.,nuo Žaliojo tilto ligi vakzalo-5kap.,nuo Katedros pleciaus ligi parko-7kap., nuo parko ligi Pospieškos ir atgal -5kap. .....Neuzilgo prasidėjp Pirmasis pasaulinis karas... Перевод Вот что писала пресса, продолжая эту тему: "Lietuvos žinios", май 1914 г. Автомобили вскоре собираются возить пассажиров в Верки и Закрет. Остановка, как и у конки, - на Кафедральной пл. 5 июня. Уже перед выходными начали ездить автомобили от Кафедральной площади до пересечения Трокской и Завальной улиц, а потом по Б. Погулянке до Закрета. За поездку в один конец с пассажира берется 10 коп. Через неделю в той же самой газете находим такую информацию: Так как конка не может удовлетворить общественные нужды, таксомоторное общество предлагает городу возить пассажиров автобусами. Общество собирается на первом этапе пустить 8 автобусов. Этими автобусами за день можно перевозить около 6-ти тысяч человек. Общество требует от города выдачи ему концессии на на 5 лет и считает, что за этот срок вложнные деньги окупятся. Так же оно просит подъемных денег в течение первых двух лет - 16000 руб. Город признает необходимость автобусов, но не согласен выдать разрешение на 5 лет и вместо 16000 тысяч предлагает таксомоторному обществу только 8000 руб. А еще через две недели, а именно, 29 июня Городская Дума решает ввести автобусное сообщение. 18 июля появилось информационное сообщение городских властей, что не позже, чем через 2 месяца начнут курсировать автобусы. В автобус будет помещаться не менее 22 человек. Ездить он будет по тем же маршрутам, как и конка. Платить надо будет за поездку в одну сторону от Сафьянной ул. (Заречный мост) до Николаевского моста (Зверинец) - 5 коп., от Зеленого моста до вокзала - 5 коп., от Кафедральной площади до парка (Трамвайной пер.) - 7 коп., от парка до Поспешек и назад - 5 коп. ...Вскоре началась Первая мировая война...

Анатолий: Маршруты первых автобусов совпадали с маршрутами конки. Кому интересно, можно их сравнить.

maniakaz: Книжечку бы издать на основе этой информации...А то пропадет, упаси Боже. Я про Каунас кое-что написал, а тут получилась бы прекрасная научная статья. Может, напишите?

Wanderer: maniakaz пишет: Книжечку бы издать Gal ir galima butu isleisti knygute, bet kas tai apsiimtu padaryti? * Возможно, и стоило бы издать книжечку. Но кто возмется это сделать?

maniakaz: А тут надо подумать. Во-первых нужно иметь научный аппарат - введение, ссылки, рецензию какого-нибудь доктора наук. Потом пойти в издательство. На самый худой конец есть в Вильнюсе изд-во "Циклонас" - выпускает книги на,так сказать, нулевой основе: автор получает вроде 10% от суммы продаж (обычно-ничего), зато не платит за издание.

Wanderer: maniakaz пишет: доктора наук. Sia istorine tema praktiskai niekas rimtai nera nagrineja isskyrus senoviniu automobiliu klubo narius visuomeniniais pagrindais * Эту историческую тему практически никто не исследовал, за исключением членов клуба старинных автомобилей на общественных началах.

maniakaz: Да,но можно найти доктора технических наук - в конце концов от него требуется только рецензия с указанием на возможные научные ошибки. Особой компетентности,насколько я снаю, ни у кого нет. По Каунасу - есть профессор Зигмантас Кяупа, он мою статью про опбщ.транспорт междувоенного транспорта рецензировал, дал дельных советов. Но тут -дело техники. Можно ведь самим скинутся по копеечке и выпустить. Скажем,выпуск небольшой книги в примерно 300 страниц А5, тиражом в 300 эгз.,вместе с макетуровфанием, обошелся около 5000 лит. Если найдутся 50 человек, которынм такая книга нужна -с каждого по стольнику и дело с концом. В конце концов можно просить ассоциацию "Линава" и др. Главное-чтобы охота была что-то делать.полная версия страницы