Форум » Инфраструктура » Автобусы в Вильнюсе » Ответить

Автобусы в Вильнюсе

Wanderer: История автобусного сообщения в Вильнюсе

Ответов - 195, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

palladin: Взято с сайта Susisiekimo paslaugos. 1935 г.

palladin: Оттуда же 1935

palladin: 1946 г Автобус на ул. Гедиминаса Кстати обратите внимание на статую в верхнем правом углу. Может кто имеете ее фото и знаете что это за статуя вообще.


palladin: 1949 г перекресток Гедемино и Иогайлос

palladin: Проспект Сталина 1951 г

Wanderer: palladin пишет: Взято с сайта Susisiekimo paslaugos. 1935 г. Кто-то написал, что это фото 1935 г. (эти фото в оригинале находятся в Государственном архиве), это фото сделано после 1937 года - почему?, да потому, что с 1937 года поменялись государственные номера: до 1937 года они начинались буквами "WN", а после 1937 года такие, как видим на фото.1946 г Автобус на ул Гедиминаса На этом фото трофейный - штабной автобус "Mercedes Benz O 5000". Фото сделано 14 марта 1946 года, на первом выезде по маршруту "Жверинас-Вокзал". Его списали где-то в 1953-54 году. Последние годы перед списанием он ездил по маршруту "Вильнюс-Григишкес"

semion63: Вильнюсский автобусный парк. 1963 год. Отсюда:

Wanderer: В новый парк на ул. Вяркю, 52 переехали в 1964 году, 20 февраля Пока я, к сожалению, архивных документов предоставить не могу, но на сегодняшний день есть живые свидетели, которые работают в "Vilniaus Autobusai" и расказывали как и когда переселились в новый автобусный парк. А так же, когда готовили к изданию книжку про Вильнюсский Автобусный парк, сотрудники парка собирали материалы в архиве...

Анатолий: Wanderer Я понял, что Вы обладаете информацией, которой пока нет в книгах. Спасибо, и ждем интересных сообщений и фотографий.

TaxiMan: Wanderer пишет: Вот это находка! Я имею в виду Wanderer. Очень интересная информация об автобусах в Литве. У вас это профессиональное или хобби? Если можно, в 2-ух словах о себе, ведь не так часто встречаются специалисты в таком, весьма редком профиле.

Wanderer: TaxiMan пишет: У вас это профессиональное или хобби? Я интересуюсь старинными автомобилями и мотоциклами, являюсь членом совета клуба старинной автомототехники "Lietuvos Senovines automototechnikos klubas". Сам я уже 26 лет работаю в "Vilniaus Autobusai". Ну и, наверное, можно сказать, что это хобби, в своём роде, стало "образом жизни".

Wanderer: vineja пишет: Пожалуйста, пишите по-литовски. Мы переведем. Kadangi leidžiate rašyti lietuviškai-iš anksto už tai dėkoju ir šiandien pradedu spausdinti: Apie autobusų susisiekimą Vilniuje: Tuoj bus 100 metų,kai pirmieji autobusai pradejo kursuoti Vilniaus gatvėmis.Tačiau iki šiol neaptikta jokių konkrečių techninių žinių apie pirmuosius autobusus ir žmones,kurie automobilizacijos mūsu krašte pradininkai. 1908 metais Vilnius,kuriame gyveno 200000 žmonių buvo dešimtas pagal gyventojų skaičių Rusijos miestas.Veike 88 fabrikai.Arklinis tramfajus ir vežikai buvo pagrindinis visuomeninis transportas(512 pirmo skyriaus ir 376 antro)Akmenimis grįstomis gatvėmis važinėjo savaeigiai ekipažai.Apie 1908m.lapkričio 8d.įvykusia auto avarija Vilniaus laikraščiai raše:"Mūsu mieste yra vienas automobilis,kuris laksto gatvėmis,baidydamas vežiku arklius ir atkreipdamas visų gatvės žioplių dėmesį.Iki vakar dienos apsėjo be ivykių.Tačiau vakar apie pirmą valandą dienos Katedros pleciuje automobilis per vairuotojo neatidumą užvažiavo ant vežiko Nr.617 ir stipriai sužeidė arklį bei sulaužė vežimą.Einantis pro šalį policijos komisaras sulaikė automobilį ir nusiuntė jį su specialia palyda į policijos valdybą". Tais pačiais metais Vilniaus gubernijos dvarininkas V.Ščerbakovas apsiskelbė įkūręs omnibusų-automobilių susisiekimo bendrovę,kvietė įmoninkus pirkti naujos bendrovės akcijas ir stoti i ją.Tačiau netrukus laikraščiuose pasirodė Vilniaus policmeisterio pranešimas,kad nei V.Ščerbakovas,nei niekas kitas dar negavo leidimo organizuoti omnibusų-automobilių susikiekimą Vilniuje ir jo apylinkėse.Patiklių žmonių buvo visais laikais ir ju pakako.Keli,patikėję V.Ščerbakovu,įsigijo neegzistuojančios bendrovės akciju:Špalis: net už 1000rb.,Kunovičius-už 990rb.,Stabrovskis- už 250rb.Tačiau šie greit suprato esą apgauti ir kreipėsi į teismą.1908m.gruodžio mėn.V.Ščerbakovas buvo areštuotas.Po kelių mėnesių išteisintas,jis dar kelis kartus bandė kreiptis į miesto valdybą,prašydamas išduoti leidimą susisiekimo bendrovei įkurti tačiau teigiamo atsakymo nesulaikė.Miesto valdyba gavo dar kelių Vilniaus įmoninkų prašymus leisti automobiliais vežioti keleivius.Tada imtasi sudarinėti taisykles automobilių judėjimui mieste sutvarkyti..1909m.vasario 24d.Vilniaus Dūmos posėdyje buvo patvirtinti du nutarimai:"Privalomas nutarimas apie naudojimąsį automobiliais ir vežiojimąkeleivių bei krovinių Vilniuje ir jo priemiesčiuose" ir "Sąlygos leidimui važinėti automobiliniais omnibusais Vilniaus mieste".Antrajame dokumente parašyta,kad Vilniuje leidžiama važinėti tik vienaaukščiams autobusams,o linijų kryptis,mokesti iš keleivių,tvarkaraščius ir sustojimo vietas nustato miesto valdyba.Buvo išduoti leidimai,kurie negalejo būti keičiami,nesuderinus su miesto valdyba.Už kiekvieną kursuojantį omnibusą įmoninkas,be įprasto mokesčio už automobilį(3rb.už kiekvieną arklio jėgą)privalėjo kasmet sumokėti miesto naudai 50rb.,ir,gavęs leidimą įnešti į miesto kasą 1000rb.užstatą. 1909m.birželio pirmomis dienomis į Vilnių buvo pristatytas pirmas autobusas,o po kelių dienų speciali komisija,išbandžiusi autobusą,pripažino jį tinkamą eksploatuoti.Birželio 13d."Lietuvos žinios"pranešė:"Automobilis tarp Vilniaus ir Verkiu pradejo važinėti.Jame telpa 14 žmonių.Už važiavimą nuo Vilniaus(nuo Katedros pleciaus ligi Verkių 1-oje klasėje reikia mokėti 35kapeikas,2-oje-30kap.". Neaplenkė šio svarbaus įvykio ir jumoristinis žurnalas "BOMBA"1909m.Nr.9 išspausdinęs karikatūrą ir pridėjęs prie jos eilėraštį: "Kalwaryjski samochod" Nikt nam dzis nie powie Že w Wilnie brak mody, Bo juž po ulicach Ježdža samochody. Samochody ježdzą Gdzie wilenski padol,- Dorožkarskie konie Dby spušcily na dol. Nie martwcie się konie. Przydzie koniec biedzie Sam samochod kiwnie Gdy wszystkich rozjdzial 1909m.buvo išduota apie 10 leidimų automobilių susisiekimui organizuoti tarp Vilniaus ir jo priemiesčių. 1910metais Leitgoldas ir Zajačkovskis rengėsi pasleisti mieste taksomotorus ir imti iš keleivių 30kap. už varstą. Перевод Об автобусном сообщении в Вильнюсе Скоро исполнится 100 лет, как первые автобусы начали курсировать по улицам Вильнюса. Однако, до сих пор не хватает конкретной технической информации об автобусах и сведений о людях, стоявших у истоков автомобилизации в городе. В 1908 году Вильнюс, в котором тогда проживало 200 тыс. жителей, был десятым в России по количеству населения. Действовало 88 фабрик. Конка и извозчики были основным общественным транспортом. По улицам, мощеным булыжником, ездили самоходные экипажи. Про автомобильную аварию, которая случилась 8 ноября 1908 года в Вильнюсе, газеты писали: "В нашем городе есть единственный автомобиль, который гоняет по улицам, распугивая извозчичьих лошадей и привлекая внимание ротозеев со всех улиц. До вчерашнего дня обходилось без происшествий. Однако, вчера около часа дня в районе Кафедральной площади автомобиль, из-за невнимательности водителя, наехал на извозчика № 617 и сильно ранил лошадь и сломал повозку. Идущий мимо полицейский задержал автомобиль и отправил его в полицейский участок со специальным сопровождением". В те же годы помещик Виленской губернии В. Щербаков объявил о создании общества омнибусно-автомобильного сообщения, призывал предпринимателей покупать акции нового общества и вступать в него. Однако, вскоре в газетах появилось сообщение Виленского полицмейстера, что ни В. Щербаков, ни кто-либо иной разрешения на организацию омнибусно-автобусеого сообщения в Вильнюсе и его окрестностей пока не получал. Доверчивых людей хватало во все времена. Некоторые, поверив Щербакову, приобрели акции несуществующего общества: Шпаль, Кунович, Стабровски. Однако, вскоре поняли, что их обманули, и обратились в суд. В декабре 1908 года В. Щербаков был арестован, но через несколько месяцев освобожден. Он еще несколько раз пытался получить разрешение городской управы на создание общества сообщения, но положительного ответа так и не дождался. Городская управа получила еще несколько заявок от виленских промышленников на разрешение возить пассажиров автомобилями. Тогда взялись составлять правила по организации автомобильного движения в городе. 24 февраля 1908 года на заседании Виленской Думы были утверждены два постановления: "Постановление о пользовании автомобилями и перевозке пассажиров и грузов в Вильне и ее предместьях" и "Условия разрешения пользования автомобильными омнибусами в городе Вильна". Во втором документе написано, что в городе разрешается ездить только одноэтажным автобусам, а направление линий, оплату проезда, расписания и места остановок определяет городское управление. Были выданы разрешения, которые не могли быть заменены без согласования с городскими властями. За каждый курсирующий омнибус предприниматель, кроме обычного налога за автомобиль (3 руб. за одну лошадиную силу), обязан был ежегодно платить в пользу города 50 руб., и, получив разрешение, внести в городскую кассу 1000 руб. залога. В первых числах июня 1909 года в Вильнюс был доставлен первый автобус, а через несколько дней специальная комиссия, испытав автобус, признала его годным к эксплуатации. 13 июня газета "Lietuvos žinios" сообщила: "Начал курсировать автомобиль между Вильной и Верками. В него помещается 14 человек. За проезд от Вильны (от Кафедральной площади) до Верок в первом классе надо платить 35 коп., во втором - 30 коп." Не прошел мимо этого важного события и юмористический журнал "Бомба", напечатавший в 9 номере 1909 года карикатуру и добавив к ней стихи "Кальварийский автомобиль". В 1909 году было выдано около 10 разрешений на организацию автомобильного сообщения между Вильнюсом и его пригородами. В 1910 году Лейтгольд и Заенчковский собирались пустить в городе таксомоторы и брать с пассажиров по 30 коп. за версту.

TaxiMan: Wanderer пишет: это хобби, в своём роде, стало "образом жизни".

Wanderer: Tesiant sia tema, štai ką rašė tuometinė spauda: 1914m."Lituvos žinios"(kalba netaisyta): - gegužės mėn. Automobiliai netrukus ketina pradėti keliauninkus vežioti į Verkius ir į Užvingį.Stotis būsianti taip.kaip ir tramvajų-Katedros pleciuje. Birželio 5d.Jau prieš sekmadienį pradėjo Vilniuje važinėti automobiliai nuo Katedros pleciaus iki Trakų ir Zavalnės gatvių kertės,o paskui Didžiosios Poguliankos gatve iki Užvingiui.Už važiavimą į vieną galą imama nuo keliauninko po 10kap. Po savaites tame pačiame laikraštyje randama štai tokia informacija: Kadangi arklių tramvajus negalįs visuomenės reikalu patenkinti,taksomotoru draugija siūlo miestui įvesti vežimą keliauninkų autobusiais.Draugija norinti pirmais žygiais leisti 8 autobusus.Tais 8 autobusais galėsią vieną dieną apie 6 tūkst.žmonių nuvežti.Draugija reikalaujanti,kad miestas jai penkių metų koncesiją duotų,idant per tą laiką indėti pinigai išsimokėtų.Taip pat draugija per du metus po 16000 rub.reikalaujanti padedamųjų.Miestas pripažįsta autobusų reikalingumą,bet nesutinkąs duoti leidimą 5 metams.Taip pat miestas vietoj 16000rub.siūlo taksomotorų draugijai tik 8000 rub. O dar po dvieju savaičių,o tiksliau birželio 29d.Miesto dūmai nutarus įvesti autobusų važinėjimą,arklių ir geležinkelių valdyba kreipėsi,kad dūma sušauktu nepaprastą susirinkimą derybų klausimu. Liepos 18d.pasirodė miesto valdžios informacinis pranešimas:Liepos 23d.bus paskirta,kas apssiims dirbti autobusų važinėjimo reikalais.Projektuojama nevėliau,kaip po dvieju mėnesių pradėti važinėti. Autobuse tilpsę nemažiau 22 žmonių.Važinėsia tais keliais,kur ir arklinis tramvajus važinėja.Mokoma būsią į vieną pusę už kelią nuo Safjano plotmos ligi Mikalojaus tilto-5kap.,nuo Žaliojo tilto ligi vakzalo-5kap.,nuo Katedros pleciaus ligi parko-7kap., nuo parko ligi Pospieškos ir atgal -5kap. .....Neuzilgo prasidėjp Pirmasis pasaulinis karas... Перевод Вот что писала пресса, продолжая эту тему: "Lietuvos žinios", май 1914 г. Автомобили вскоре собираются возить пассажиров в Верки и Закрет. Остановка, как и у конки, - на Кафедральной пл. 5 июня. Уже перед выходными начали ездить автомобили от Кафедральной площади до пересечения Трокской и Завальной улиц, а потом по Б. Погулянке до Закрета. За поездку в один конец с пассажира берется 10 коп. Через неделю в той же самой газете находим такую информацию: Так как конка не может удовлетворить общественные нужды, таксомоторное общество предлагает городу возить пассажиров автобусами. Общество собирается на первом этапе пустить 8 автобусов. Этими автобусами за день можно перевозить около 6-ти тысяч человек. Общество требует от города выдачи ему концессии на на 5 лет и считает, что за этот срок вложнные деньги окупятся. Так же оно просит подъемных денег в течение первых двух лет - 16000 руб. Город признает необходимость автобусов, но не согласен выдать разрешение на 5 лет и вместо 16000 тысяч предлагает таксомоторному обществу только 8000 руб. А еще через две недели, а именно, 29 июня Городская Дума решает ввести автобусное сообщение. 18 июля появилось информационное сообщение городских властей, что не позже, чем через 2 месяца начнут курсировать автобусы. В автобус будет помещаться не менее 22 человек. Ездить он будет по тем же маршрутам, как и конка. Платить надо будет за поездку в одну сторону от Сафьянной ул. (Заречный мост) до Николаевского моста (Зверинец) - 5 коп., от Зеленого моста до вокзала - 5 коп., от Кафедральной площади до парка (Трамвайной пер.) - 7 коп., от парка до Поспешек и назад - 5 коп. ...Вскоре началась Первая мировая война...

Анатолий: Маршруты первых автобусов совпадали с маршрутами конки. Кому интересно, можно их сравнить.

maniakaz: Книжечку бы издать на основе этой информации...А то пропадет, упаси Боже. Я про Каунас кое-что написал, а тут получилась бы прекрасная научная статья. Может, напишите?

Wanderer: maniakaz пишет: Книжечку бы издать Gal ir galima butu isleisti knygute, bet kas tai apsiimtu padaryti? * Возможно, и стоило бы издать книжечку. Но кто возмется это сделать?

maniakaz: А тут надо подумать. Во-первых нужно иметь научный аппарат - введение, ссылки, рецензию какого-нибудь доктора наук. Потом пойти в издательство. На самый худой конец есть в Вильнюсе изд-во "Циклонас" - выпускает книги на,так сказать, нулевой основе: автор получает вроде 10% от суммы продаж (обычно-ничего), зато не платит за издание.

Wanderer: maniakaz пишет: доктора наук. Sia istorine tema praktiskai niekas rimtai nera nagrineja isskyrus senoviniu automobiliu klubo narius visuomeniniais pagrindais * Эту историческую тему практически никто не исследовал, за исключением членов клуба старинных автомобилей на общественных началах.

maniakaz: Да,но можно найти доктора технических наук - в конце концов от него требуется только рецензия с указанием на возможные научные ошибки. Особой компетентности,насколько я снаю, ни у кого нет. По Каунасу - есть профессор Зигмантас Кяупа, он мою статью про опбщ.транспорт междувоенного транспорта рецензировал, дал дельных советов. Но тут -дело техники. Можно ведь самим скинутся по копеечке и выпустить. Скажем,выпуск небольшой книги в примерно 300 страниц А5, тиражом в 300 эгз.,вместе с макетуровфанием, обошелся около 5000 лит. Если найдутся 50 человек, которынм такая книга нужна -с каждого по стольнику и дело с концом. В конце концов можно просить ассоциацию "Линава" и др. Главное-чтобы охота была что-то делать.

Brachka: Общественный транспорт в 1957 г. Автобусные маршруты № 1 Железнодорожный вокзал - Жверинас № 2 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - Антакальнис № 3 Железнодорожный вокзал - Ул. Дзержинского № 4 Ул. Дзержинского - Н. Вильня № 5 Ул. Дзержинского - Жверинас № 6 Ул. Веркю - Веркяй № 7 Гостиница «Вильнюс» - Аэровокзал № 8 Железнодорожный вокзал - Паняряй № 9 Железнодорожная больница - Ул. Укмергес № 10 Ул. Дзержинского - Ул. Субачяус № 11 Жверинас - Фабрика «Аудеяс» № 28 Жямейи Паняряй - Ул. Дзержинского Троллейбусный маршрут №2 Железнодорожный вокзал - Антакальнис

Анатолий: 28-й, похоже ходил в Жирмунай к теперешнему мосту Шило. А моста в Науйининкай еще не было, 7-ка на аэропорт каким сложным маршрутом шла, как и сегодня, похоже, многим ездить приходится. Конечная 7-ки у детского мира была, интересно, как она там разворачивалась? 10-ка, похоже, по ул. Людо Гирос (теперешняя ул. Вильняус) ходила!

Brachka: А 9-ка, автобус, прямо по Вилкпедес шла. Позже эта часть улицы была надолго закрыта для движения. Только теперь её вновь открывают.

карлсон: Анатолий пишет: Конечная 7-ки у детского мира была, интересно, как она там разворачивалась? У площади Черняховского. Еще до войны оттуда ходили автобусы (тогда площадь Ожешко).

Анатолий: карлсон Семерка объезжала площадь?

карлсон: Анатолий Этого я не знаю?

Wanderer: карлсон пишет: площадь Ожешко). Prieš kara Ožeškienės aikštėje buvo primiestinių ir tarpmiestinių autobusų stotis Перед войной на пл. Ожешко была станция пригородных и междугородних автобусов

vineja: Brachka, 9 автобус до Вилкпедес еще и в 80-х годах ходил, только маршрут в другую сторону был продлен до Шешкине, а одно время, по-моему, до Мады в Виршулишках.

Brachka: vineja, но сама-то ул. Вилкпедес (в смысле, именно тот её участок) была ж закрыта для транспорта. На ней угольная база до недавних пор была и были рельсы проложены.

карлсон: Brachka Те рельсы, как-бы, продолжение Наугардуко, а 9 все время ходила пока, не поменяли на 6 (не помню точно когда). Кольцо было у на углу тепершней улицы Зетелос. Теперь, в связи с пркладкой южной объездной дороги, кольца нет.

Brachka: карлсон, ну продолжение Наугардуко или продолжение Вилкпедес - это смотря с какой стороны смотреть... По крайней мере раньше тут была ул. Вилкпедес. А кольцо, скорее всего, было возле больницы железнодорожников.

карлсон: Brachka Ну я, сколько себя помню. кольцо было на углу Зетелос. Может раньше было дальше

olegas1k: Brachka пишет: А кольцо, скорее всего, было возле больницы железнодорожников. Кольцо 9-ого маршрута упиралось прямо в ворота территории больницы железнодорожников.

Brachka: olegas1k, посмотрите, пожалуйста на схемку: Подогнал кольцо под самые ворота. Можете подтвердить вариант с толстой синей линией? Или только кольцо на месте, а маршрут всё же по Панерю шёл? ЗЫ: Тонкой синей обозначил более поздний вариант. (Теперь уже вопрос к карлсону: я тут с «новым» кольцом/маршрутом не напортачил?)

vineja: Brachka, наверно, все-таки 9-ка шла по Панерю, а конец маршрута, действительно, у ворот больницы.

Brachka: vineja, вот и я думаю, что по Панерю.

Wanderer: Po ilgesnės pertraukos tesiu tema "Autobusai Vilniuje": Pavarčius archyviniu dokumentus stai radau kazkada tokia informaciją: "Rocznik statystiki Rzeczposplitej Polskiej rok 1924" pusl.142 Samochody (30 czerwca 1924): Osobowych-41, Ciezarowych-24, Sanitarka-1, Motocyklow-2 (apie autobusus nieko neuzsiminta?) Sekanti informacija: (I stycznia 1925) - Osobowych-65, Ciezarowych-38. Sanitarek-1. Motocyklow-7 (vėl apie autobusus nieko neužsiminta?) O štai vartant kitą leidynį: "Rocznik statystyczny Wilna 1921-1928" radau, kad 1928m. Vilniuje buvo 67 autobusai ir 127 Taksi. Taip pat tame pačiame leidynyje yra štai tokia idomi informacija: "Frekwencja osob w autobusach, kursujacych po m. Wilnie w roku 1928, Obliczenia teoretyczne.:Linija I i 3: (8-8.30 Autobusow -46, Osob-250) (12-12.30 Autobusow-48, Osob-309) (17-17.30 Autobusow-42, Osob-339) Linija 2: (8-8.30 Autobusow - 15, Osob-126) (12-12.30 Autobusow - 16, Osob-101) (17-17.30 Autobusow-14, Osob - 96)Autobusy, kursujace w Wilnie, naleža do towarzystwa prywatnego. Ruch autobusow w-g linji i czasu: Linja: 1 co 2-3min, Linja: 2 co 2-4min., Linja:3 co 3-4 min. Linja: 1 i 3 przechodzca Placem Katedralnym i ulica Zamkowa w ciagu godziny preježdžalo przecientie 600 osob. Przyjmujac, že autobusy kursuja w ciagu 15 godzin dziennie i w ciagu 360 dni w roku, rocznie przeježdže osob 3.240.000. Linija: 2 przechodząca ul. Wilenska i Zawalna w ciagu godziny przeježdža przecietnie 215 osob. Przyjmujac te same warunki rocznie przeježdža 1.161.000 osob. Przypuszczac wiec nalezy, opierajac sie na powyžszych obliczeniach, ze w roku 1928 przejechalo autobusami okolo 4.401.000 osob. Wymieniona cyfra jest optymystyczna i dla zbliženia jej do rzeczywistego stanu rzeczy, naležaloby ją zmneiejszyc o 15 procent, biorac pod uwagę z jednej strony godziny ranne i wieczorowe. wykazujace zmnieszona ilosc przejazazdow, jak rowniež okres letni, w ciagu ktorego ilosc przejazdow sie zmniejsza. W ten sposob otzyymalibysmy cyfre 3.740.850 osob" Visa ši informacijabuvo rasta leidinyje: "Rocznik Statystyczny Wina 1921-1928". Wilno 1930r. __________ * Перевод После некоторого перерыва продолжаю тему "Автобусы в Вильнюсе". Просматривая архивные документы, когда-то нашел такую информацию: "Статистический ежегодник Речи посполитой за 1924 год" стр. 142 Автомобили (30 июня 1924 года): легковых - 41, грузовых - 24, санитарных - 1, мотоциклов - 2 (о автобусах ничего не говорится). Следующая информация (1 января 1925): легковых - 65, грузовых - 38, санитарных - 1, мотоциклов - 7 (опять об автобусах ничего не говорится). А вот пролистывая другое издание: "Статистический ежегодник Вильна 1921-1928", нашел, что в 1928 году в Вильнюсе было 67 автобусов и 127 такси. Также в этом издании есть такая интересная информация: "Количество людей в автобусах, курсирующих по г. Вильне в 1928 году, теоретические подсчеты:Линия 1 и 3: 8 - 8.30 автобусов 46, людей 250 12 - 12.30 автобусов 48, людей 309 17 - 17.30 автобусов 42, людей 339 линия 2: 8 - 8.30 автобусов 15, людей 126 12 - 12.30 автобусов 16, людей 101 17 - 17.30 автобусов 14, людей 96Автобусы, курсирующие в Вильне, принадлежат частному обществу. Движение автобусов по линиям и времени: 1 линия - каждые 2-3 минуты, 2 линия - каждые 2-4 минуты, 3 линия - каждые 3-4 минуты. По линиям 1 и 3, идущим по Кафедральной площади и Замковой улице, в течение часа проезжало приблизительно 600 человек. Учитывая, что автобусы курсируют в течение 15 часов в день и в течение 360 дней в году, за год проезжает 3.240.000 человек. По линии 2, проходящей по Виленской улице и по Завальной, в течение часа проезжает приблизительно 215 человек, а за год - 1.161.000 человек. Надо предполагать, что в 1928 году на автобусах всего проехало 4.401.000 человек. Приведенная цифра слишком оптимистична, чтобы приблизиться к реальности, надо ее уменьшить процентов на 15, учитывая утренние и вечерние часы, в которые уменьшается количество проездов, а также - летний период, в течение которого число поездок уменьшается. Таким образом мы получим цифру 3.740.850 человек". Вся эта информация найдена в издании: "Rocznik Statystyczny Wina 1921-1928". Вильно 1930

Wanderer: Vilniuje 1929 metais Kursowanie autobusow rozpoczyna sie o godz. 7-ej rano i konczy sie o godz. 23-ej. Autobusy na poszczegolnych linijach przechodza przecientenie co piec minut. Biliety ulgowe w komunikcji autobusowej przyslugja dla uczcej sie mlodziezy i szeregowych Wojsk Pol. Komunikacja miejska --------------------------I. Linja Nr.1 - Dworzec-Zwierzyniec Autobusy przechodza ul. Kolejowa, Ostrobramska, Bazyljanska, Konska, Hetmanska, Wielka, Zamkowa, Placem Katedralnym, Mickiewicza, Tomasza Zana, Witoldowa, Dzielna. Przystanki: Dworzec, Most Kolejowy, Ostrobramska, Hala, Hetmanska, Sawicz, Poczta, Krolewska, Pl. Katedralny, Wilenska, 3-go maja, Sierakowskiego, Tartaki, Witoldowa, Stara, Dzielna. Oplata: "Dworzec-Dzielna" - 0,55zl. ( nuo vieno iki 6 sustojimų: 0,30zl., 7-9 sustoj.: 0,40zl., 10-12 sustoj.: 0,45zl., 13-15 sustojimų: 0,55zl. 2. LinjaNr.2 - Dworzec-Kalwaryjska Autobusy przechodza ul. Szopena, Zawalna, Jagielonska, Mickiewicza, Wilenska, Kalwaryjska. Przystanki: Dworzec Osob., Hala, Stefanska, Nowogrodzka, W.Pochulanka, M. Pochulanka, Portowa, Mickiewicza, Lwowska, Krakowska, Rynek Kalw., Rogatka. 3. Linija Nr.3 - Pospieszka-Szpital Kolejowy Autobusy przechodza ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Pilsudskiego, Novogrodska, Ponarska, Wilcza Lapa Przystanki: Pospieszka, Tramwajowa, Rynek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Poczta, Magistrat, Zawalna, Izba Skarbowa, Cerkiew, Nowogrodzka, Ponarska, Archanielska, Szkola Techn., Stcja towarowa, Szpital kolejowy. 4. Linja Nr.3 - Dworzec-Pospieszka Autobusy przechodza: ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Trocka, Niemiecka, Wielka, Zamkowa, Pl. Katedralny, Arsenalska, Kosciuszki, Antokolska 5. Linija Nr.3 - Pospieszka-Hoža Autobusy przechodza: ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Legjonowa. Przystanki: Pospieszki, Tramwajowa, Ryneczek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Kosc. sw. Jana, Magistrat, Zawalna, Izba skarbowa, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. (z przesiadaniem na W. Pohulance przy Cerkwi) 6. Linja Nr.3 - Dworzec-Hoža. (z przesiadaniem na W. Pohulance przy Cerkwi) ...ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Przystanki: Dworzec, Most, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. 7. Linja Nr.3 - Dworzec-Szpital Kolejowy ...Ul. Kolejowa, Pilsudskiego, Ponarska. Przystanki: Dworzec, Most, Ponarska, Archanielska, Szkola Techniczna, Stacja Towarowa, Szpital kolejowy. 8. Linja Nr.3 - Szpital kolejowy-Hoža ...ul. Wilcza Lapa, Ponarska, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Przystanki: Spital kol., Stacja tow., Szkola techniczna, Archanielska, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža Перевод Автобусы курсируют с 7 до 23 час. Интервал движения - от 5-ти мин. Льготы для проезда предоставляются учащейся молодежи и рядовым военнослужащим. Автобусное сообщение в городеЛиния Nr.1 - Dworzec-Zwierzyniec Маршрут: ul. Kolejowa, Ostrobramska, Bazyljanska, Konska, Hetmanska, Wielka, Zamkowa, Placem Katedralnym, Mickiewicza, Tomasza Zana, Witoldowa, Dzielna. Остановки: Dworzec, Most Kolejowy, Ostrobramska, Hala, Hetmanska, Sawicz, Poczta, Krolewska, Pl. Katedralny, Wilenska, 3-go maja, Sierakowskiego, Tartaki, Witoldowa, Stara, Dzielna. Оплата: "Dworzec-Dzielna" - 0,55zl. ( От одной до 6-ти остановок: 0,30zl., 7-9 остановок: 0,40zl., 10-12 остановок: 0,45zl., 13-15 остановок: 0,55zl. Линия Nr.2 - Dworzec-Kalwaryjska Маршрут: ul. Szopena, Zawalna, Jagielonska, Mickiewicza, Wilenska, Kalwaryjska. Остановки: Dworzec Osob., Hala, Stefanska, Nowogrodzka, W.Pochulanka, M. Pochulanka, Portowa, Mickiewicza, Lwowska, Krakowska, Rynek Kalw., Rogatka. Линия Nr.3 - Pospieszka-Szpital Kolejowy Маршрут: ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Pilsudskiego, Novogrodska, Ponarska, Wilcza Lapa Остановки: Pospieszka, Tramwajowa, Rynek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Poczta, Magistrat, Zawalna, Izba Skarbowa, Cerkiew, Nowogrodzka, Ponarska, Archanielska, Szkola Techn., Stcja towarowa, Szpital kolejowy. Линия Nr.4 - Dworzec-Pospieszka Маршрут: ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Trocka, Niemiecka, Wielka, Zamkowa, Pl. Katedralny, Arsenalska, Kosciuszki, Antokolska. Линия Nr.5 - Pospieszka-Hoža Маршрут: ul. Antokolska, Kosciuszki, Arsenalska, Pl. Katedralny, Zamkowa, Wielka, Niemiecka, Trocka, W. Pohulanka, Legjonowa. Остановки: Pospieszki, Tramwajowa, Ryneczek, Sapiežynska, Kosc. sw. P. i P., Pl. Katedralny, Kosc. sw. Jana, Magistrat, Zawalna, Izba skarbowa, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. (с пересадкой на ул. W. Pohulanka около остановки Cerkiew) Линия Nr.6 - Dworzec-Hoža. Маршрут: ...ul. Kolejowa, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Остановки: Dworzec, Most, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža. (с пересадкой на ул. W. Pohulanka около остановки Cerkiew) Линия Nr.7 - Dworzec-Szpital Kolejowy Маршрут: ...Ul. Kolejowa, Pilsudskiego, Ponarska. Остановки: Dworzec, Most, Ponarska, Archanielska, Szkola Techniczna, Stacja Towarowa, Szpital kolejowy. Линия Nr.8 - Szpital kolejowy-Hoža Маршрут: ...ul. Wilcza Lapa, Ponarska, Pilsudskiego, W. Pohulanka, Legjonowa. Остановки: Spital kol., Stacja tow., Szkola techniczna, Archanielska, Ponarska, Nowogrodzka, Cerkiew, Sw. Jacka, Prowjantowa, Zacisze, Hoža

vineja: Wanderer, а что это за конечный пункт автобусов - Hoża?

edziunia: Постараюсь за WANDERER ответить я - Hoža - улица V.Pietario

карлсон: vineja На этой карте видно. Это примерно бывший магазин "Каунас", теперь "Mаксима".

Wanderer: Remiantis leidiniu:"Rocznik statystyczny Wilna 1929-1937",Vilniuje 1929m.buvo užregistruoti 186 autobusai,savaime aišku,kad nevisi šie autobusai važinejo Vilniaus miesto maršrutais.... Štai sarašas priemiestinių ir uzmiestinių autobusų maršrutų:1. Wilno- Nowowilejka-Koszary 2.Wilno - Niemenczyn 3. Wilno-Rzesza-Majszagola 4. Wilno-Majszagola-Pobrzezie 5. Wilno-Oszmiana-Traby-Iwieniec 6.-Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Wilejka pow.-Dolhinow 7. Wilno-Oszmiana-Smorgonie 8. Wilno-Oszmiana Krewo 9. Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Radopszkowicze 10. Wilno-Ejszyszki-Radun-Jeziory-Grodno 11.Wilno-Lida-Wasiliszki 12.Wilno-Jaszuny-Bienekonie-Jwje 13.Wilno-Jaszuny-Turgiele-Taraszowszczyzna 14.Wilno-Jerozolimka 15.Wilno-Troki 16.Wilno- Landwarow-Troki 17.Wilno-Poluknie-Olkieniki 18.Wilno-Swir-Konstantynow-Kobylnik-Postawy 19.Wilno-Swieciany-Braslaw Visi autobusai išvardintais maršrutais išvykdavo iš autobusų stoties,kuri tuo metu buvo Ožeškienės aikšteje šalia A.Mickevičiaus gatvės W roku 1929 sprzdawano dziennie bilietow na sume okolo 8.000zl i przewožono pasažerow okolo 25.000 dziennie 1929metais buvo atidarytos mieste naujos autobusu trasos::"Katedros aikste-Uzupis-Polocko gatve",bei "W.Puhulanka-Legjonowa". Tuo metu gatvese vazinejo;"FIAT","Berliet" ir"Henschel" autobusai,netrukus pasirode vietoje pagaminti autobusai:-tai yra panaudojus"Chevrolet"vaziuokle,kebulai siems autobusams buvo gaminami Vilnije Gal but kas nors iš šio forumo dalyvių savo archyvuose turite nuotraukų iš šio periodo,nes man asmeniškai yra tekę matyti tik kelias nuotraukas su autobusais?O juk jų tuo metu Vilniuje ir jo vaivadijoje buvo ne taip jau mažai. Перевод Согласно статистического ежегодника за 1929-1937 гг. в 1929 году в городе было зарегистрировано 186 автобусов, само собой понятно, что не все они ездили по городским маршрутам. Список пригородных и междугородних автобусных маршрутов:1. Wilno- Nowowilejka-Koszary 2.Wilno - Niemenczyn 3. Wilno-Rzesza-Majszagola 4. Wilno-Majszagola-Pobrzezie 5. Wilno-Oszmiana-Traby-Iwieniec 6.-Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Wilejka pow.-Dolhinow 7. Wilno-Oszmiana-Smorgonie 8. Wilno-Oszmiana Krewo 9. Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Radopszkowicze 10. Wilno-Ejszyszki-Radun-Jeziory-Grodno 11.Wilno-Lida-Wasiliszki 12.Wilno-Jaszuny-Bienekonie-Jwje 13.Wilno-Jaszuny-Turgiele-Taraszowszczyzna 14.Wilno-Jerozolimka 15.Wilno-Troki 16.Wilno- Landwarow-Troki 17.Wilno-Poluknie-Olkieniki 18.Wilno-Swir-Konstantynow-Kobylnik-Postawy 19.Wilno-Swieciany-Braslaw Все маршруты отправлялись с автобусной станции, находившейся в то время на пл. Ожешко рядом с ул. Мицкевича (теперь - пл. Сававальдибес). В 1929 году за день продавалось билетов на сумму 8.000zl, перевозилось 25.000 пассажиров. Были открыты новые маршруты: "Кафедральная пл. - Ужупис - ул. Полоцко" и "Большая Погулянка - Легионова". По улицам ездили автобусы марок "FIAT", "Berliet" и "Henschel", вскоре появились автобусы местного производства - на базе ходовой части "Chevrolet" кузова к этим автобусам производились в Вильнюсе. Возможно у кого либо из участников форума в своих архивах сохранились снимки этого периода? Мне пришлось видеть только несколько снимков с автобусами, а ведь их в те времена было достаточно.

Wanderer: 1930 metais Vilniaus mieste su autobusų transportu situacija buvo tokia: Liczba miejskich linij autobusovych - 6 Liczba autobusow stale na tych linijach kursujacych - 108 autobusow (W roku 1930sprzedowano dziennie bilietow na sume okolo 7.600zl i przewožono pasažerow okolo 21000dziennie) W tem na liniji "Zwieriniec-Dworzec" -30 "Kalwaryskie rogatki-Dworzec" - 20 "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 34 "Wilkomierska-Stacja towarowa - 14 "Plac Kated.-Zarzecze- Polocka - 4 "Pohulanka - Legjonowa" - 4 Перевод В 1930 году в Вильнюсе существовало 6 городских маршрутов, на которых курсировало 108 автобусов: "Zwieriniec-Dworzec" -30 "Kalwaryskie rogatki-Dworzec" - 20 "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 34 "Wilkomierska-Stacja towarowa - 14 "Plac Kated.-Zarzecze- Polocka - 4 "Pohulanka - Legjonowa" - 4 За день билетов продавалось на сумму около 7.600zl и перевозилось около 21000 пассажиров.

Walles: AUTOBUSY 1937 Линия Nr.1 - Dworzec-Zwierzyniec Маршрут: Dworzec - ul. Kolejowa – Ostrobramska – Bazyljanska – Końska – Hetmanska – Wielka – Zamkowa - Marii Magdaleny - Plac Katedralny – Mickiewicza - Tomasza Zana – Witoldowa - Sołtaniska – Niedźwiedzia. Линия Nr.2 - Dworzec-Kalwaryjska Маршрут: Dworzec - ul. Szopena – Sadowa – Zawalna – Jagielońska – Mickiewicza - Wileńska, Kalwaryjska.(Koszary). Линия Nr.3 – Wielka Pohulanka - Antokol Маршрут: Wielka Pohulanka (Cerkiew Romanowska) - ul. Wielka Pohulanka – Trocka – Niemiecka – Imbary – Wielka – Zamkowa – Marii Magdaleny – Plac Katedralny – Arsenalska – Kościuszki – Antokolska - Tramwajowa (zimą) i do Pośpieszki (latem) Линия Nr.4 – Plac Orzeszkowej – Jerozolimka Маршрут: Plac Orzeszkowej – Wileńska – Kalwaryjska - Jerozolimka UWAGA: linia Nr 4 w ciągu 1937 roku ma ulec likwidacji natomiast do Jerozolimki ma być przedłużona linia Nr 2 Линия Nr.5 - zlikwidowana. Линия Nr.6 - zlikwidowana Линия Nr.7 – Plac Ratuszowy - Szpital Kolejowy Маршрут: Plac Ratuszowy - ul.Wielka – Hetmańska – Bosaczkowa – Wszystkich Świętych – Sadowa – Szopena – Kijowska – Ponarska – Wilcza Łapa (Szpital Kolejowy) Линия Nr.8 – zlikwidowana Оплата: Оd 0,15zl do 0,50 zł w zależności od strefy

palladin: 9-ка автобус шла только по Панерю. Примерно в 82-83 м году маршрут укоротили, и автобус, до этого шедший до больницы, стал идти до кольца около маслозавода.

Wanderer: Liczba linij zamiejskich sie badz wychodzacych z Wilna - 22 Liczba autobusow kursujacych na linijach zamiejskych - 67 Перевод В 1930 году в Вильнюсе существовало 22 пригородных и междугородних маршрута, на которых курсировало 67 автобусов.

Wanderer: Remiantis leidiniu:"ROCZNIK STATYSTYCZNY WILNA 1930-1937" Mieste buvo -8 autobusu marsrutai,juos aptarnavo 108 autobusai. W roku 1931 sprzedawano dziennie bilietow na sume 7600zl.przewozono pasazerow okolo 21000dziennie Na linji-"Zwierzyniec-Dworzec"-30 "Kalwaryjskie rogatki-Dworzec"-19 "Antokol-Pohulanka-Dworzec"-39 "Wilkomierska-Stacja towarowa"-12 "Plac Kated.-Zarzecze-Polocka"-2 "Pohulanka-Legjonowa"-2 Kolonja magistracka" - 1 "Jerozolimka"-1 Uzmiescio ir priemiesciu marsrutu buvo 16 Juos aptarnavo 76 autobusai Remiantis 1931 metu leidiniu: "Wilenski Dzienik Wojewodski"Nr.12,Vilniuje 1931metais buvo uzregistruota 119 autobusu(yra duomenys kas juos turejo ir kokiu adresu buvo sie autobusai registruoti) Ir dar: 1931m.Vilniaus magistrataspasirase sutarti su Autobusu susisiekimo imone,kuri isi pareigojo organizuoti mieste susisiekima autobusais.Pagal sia sutarti si firma po 20metu turejo pereiti miesto priklausomybei Перевод Согласно издания "Статистический ежегодник Вильна 1930-1937", в городе было 8 автобусных маршрутов, их обслуживало 108 автобусов. В 1931 году ежедневно продавалось билетов на сумму 7600 злотых, перевозилось 21000 пассажиров. На линии Зверинец-Вокзал - 30 Кальвария-Вокзал - 19 Антоколь-Погулянка-Вокзал - 39 Вилкомирская-Товарная станция - 12 Кафедральная площадь-Заречье-Полоцкая - 2 Погулянка-Легионова - 2 Колония магистрацкая (Павильнис) - 1 Иерозолимка - 1 Междугородних и пригородных маршрутов было 16. Их обслуживало 76 автобусов. Согласно издания 1931 года "Wilenski Dzienik Wojewodski" № 12, в Вильнюсе в 1931 году было зарегестрировано 119 автобусов (есть данные, кто их имел эти автобусы и по какому адресу они были зарегистрированы). И еще. В 1931 году магистрат подписал договор с предприятием автобусного сообщения, которое взяло на себя обязательство организовать в городе автобусное сообщение. По этому договору фирма эта должна была перейти в собственность города через 20 лет.

Wanderer: Nuo 1932 metų visas miesto trasas(maršrutus) pradejo aptarnauti šveicariški "SAURER"autobusai. O Lenkijos pramonės koncerno "PANSTWOWE ZAKLADY INŽYNERII"rysiai su "SAURER"firma prasidėjo 1930m.gegužės mėn.,kada buvo pasirašyta linencinė sutartis gaminti(ir parduoti)bet kokius šios markės komercinius automobilius,kuriu keliamoji galia1,5 tonos. Vilniaus"SAURER"autobusai buvo pagaminti ne Varšuvoje.Vilniaus magistratas autobusu vaziuokles užsisakė tiesiai ARBONE(siame Šveicarijos mieste įsikurusi "SAURER"firma)ir čia,aprūpintos laikinomis kabinomis,šveicarų pagamintos važiuoklės savo eiga atriedėdavo iki Vilniaus,o vietiniai meistrai pagamindavo jiems kėbulus.Dar 1985m.Vilniaus senovinių automobilių klubas susisiekė su SAURER gamykla Arbone ir gavo dokumentų kopijas,patvirtinančias jog Vilniui buvo pagaminta 44 vaziuoklės "SAURER 2 BRD-P",gautos 1931 metais. Jos buvo su 4 cilindrų 70AG/1800aps/min.galingumo "BOD"modelio dizeliniais varikliais,kėbulas su mediniu karkasu,apkaltu skarda,turėjo 22 sėdimas vietas.Naujus autobusus,kurie priklause "Miesto ir tarpmiestinių autobusų komunikacijos bendrovei TOMMAK".1932m.sausio 24d.kunigas Katedros aikšteje pašventino šiuos autobusus ir jie pradėjo savo darbą Vilniaus gatvėse.Kiekvieno autobuso ekipažą sudarė - 2 vairuotojai ir 2 konduktoriai.Vairuotojas per mėnesį uždirbdavo 350zlotų,konduktoriai-150zlotų.1932 metais kasdien maršrutus aptarnavo 34 autobusai(jie sausio mėnesį pervežta 452000 keleivių.Vieno sustojimo pravažiavimas kainavo 10grošų,o nuo stoties iki Žvėryno buvo nuvažiuoti už 80grošų. Bendrovės garažas buvo isikuręs Savanorių prospekte,kur dabar yra "RIMI"prekybos centras.Čia "SAURER"remontuodavo,perdirbdavo ir atnaujindavo kėbulus.Be miesto tipo autobusų bendrovė įsigijo ir didesnių,su 6 cilindrų,85AG/1800aps/min.dyzeliais,"BLD"autobusų priemiestiniams maršrutams. Vilnius buvo vienas iš nedaugelio miestų,kur keleivius vežiojo vien dyzeliniais autobusai.Beje "SAURER" buvo labai ekonomiski:18-20litru degalų 100kilometru.Tad 100litrų degalų bake ilgam pakakdavo.... *С 1932 года все городские трассы (маршруты) начали обслуживать швейцарские автобусы SAURER. Связь Польского промышленного концерна PANSTWOWE ZAKLADY INŽYNERII с фирмой SAURER началась в мае 1930 года, когда был подписан лицензионный договор производить (и продавать) любые коммерческие автомобили этой марки, подъемная сила которых 1,5 тонны. Вильнюсские автобусы SAURER изготовлены были не в Варшаве. Вильнюсский магистрат ходовую часть автомобилей заказал непосредственно в ARBONE (в этом Швейцарском городе находится фирма SAURER) и здесь, снабженные временными кабинами, сделанные швейцарцами ходовые части своим ходом катились до Вильнюса, а местные мастера делали для них кузова. Еще в 1985 году Вильнюсский клуб старинных автомобилей связался с заводом SAURER в Арбоне и получил копии документов, подтверждающих, что в Вильнюсе было изготовлено 44 ходовые части SAURER 2 BRD-P", полученные в 1931 году. Они были с 4 цилиндровыми мощностью 70AG/1800об/мин. дизельными двигателями модели BOD, кабина с деревянным каркасом, обитым жестью, имели 22 сидячих мест. Новые автобусы, которые принадлежали Обществу ТОММАК автобусного городского и междугороднего сообщения, 24 января 1932 года были освящены на Кафедральной площади, после чего они начали свою работу на улицах Вильнюса. Экипаж каждого автобуса состоял из 2 водителей и 2 кондукторов. Водитель в месяц зарабатывал 350 злотых, кондуктор - 150. В 1932 году ежедневно маршруты обслуживали 34 автобуса, которые за январь месяц перевезли 452000 пассажиров. Проезд одной остановки стоил 10 грошей, а от вокзала до Жверинаса дорога стоила 80 грошей. Гараж общества находился на проспекте Саванорю, где теперь находится торговый центр RIMI. Здесь SAURER ремонтировал, переделывал и обновлял ходовые части. Кроме автобусов городского типа общество приобрело и бОльшие с 6 цилиндровыми 85AG/1800об/мин. дизелями автобусы BLD для пригородных маршрутов. Вильнюс был одним из немногих городов, где пассажиров возили только дизельные автобусы. Кстати, SAURER были очень экономичными: 18-20 литров топлива на 100 километров. Так что 100 литров топлива в баке хватало надолго…

Walles: Wanderer i inni przyjaciele z tego Forum (brachka Czy ktokolwiek jest w stanie narysować na planie Wilna z 1937 roku dokładną lokalizację garażu firmy TOMMAK (zwanej popularnie Arbon) na ulicy Legionowej w odniesieniu do istniejących na planie budynków (głównie magazynów i piekarni wojskowych). Mój wujek który pracował w latach 50-tych w kontorze przedstawił mi tę sprawę nieco mgliście. Bardzo proszę o pomoc *Кто может нарисовать на плане Вильнюса 1937 года точное нахождение гаража фирмы TOMMAK (популярно называемой Арбон) на ул. Легионовой в соотношении с имеющимися на плане строениями (в основном, военных складов и пекарни). Мой дядя, который работал в 50-х годах в конторе, описал это несколько туманно. Очень прошу о помощи.

Brachka: Walles, вот территория нынешнего торгового центра «RIMI» на планах 1937, 1942 и 2002 годов. А тёмный контур здания посередине - это скорее всего то, что стояло перед постройкой «RIMI».

Walles: Brachka Coś mi się to nie podoba - RIMI - OK, ale garaże TOMMAKU miały przed wojną adres: Legionowa 2a. Z tego co słyszałem to zdarzyło się czasem, że kierowcy wyjeżdżając z garażu trafiali na parowóz z wagonami z zaopatrzeniem wojskowym. Podobno wyjazd był akurat tam gdzie, tory kolejowe skręcały pod rampę magazynów (patrz: plan 1942). Hale Targów Północnych, są na planie 1942 zaznaczone, a garaże nie - Szkoda *Что-то мне это не нравится - RIMI - хорошо, но гаражи TOMMAKА до войны находились по адресу: Legionowa 2a. Как слышал, иногда водители, выезжая из гаражей, попадали на паровоз с вагонами с военной охраной. Похоже, выезд был как раз там, где ж/д рельсы поворачивали к рампе складов (см. план 1942). Здания Targów Północnych на плане 1942 отмечены, а гаражи нет, жаль.

Brachka: Walles, ну я не знаю. То здание, что я обозначил, на плане 2002 года имеет адрес Savanorių pr. 16. Может Wanderer что-нибудь добавит?..

Анатолий: Сейчас получил письмо. Наш участник zbigniewb прислал свой план и пояснение к нему: Я так это запомнил. Расстояние от улицы ок. 30м.

Walles: Brachka Tak - taka lokalizacja jest bardziej prawdopodobna i zgodna z tym o czym pisalem. Перевод: Это более чем вероятно, я согласен с написанным.

Wanderer: Walles пишет: выезд был Prieš keletą metų man teko bendrauti su senu Aurobusų parko darbuotoju Paleckij Jan Chananovč,tai jis man minėjo ,kad "TOMMAK"garažas buvo paraleliai Savanorių prospekti,o ivažiavimas į garažo teritoriją buvo iš gatvelės (kuri buvo statmena Savanorių prospektui).Geležinkelio atšaka ėjo ir po karo per garžo teritorija i sandėlius karinius(egzistuoja nuotrauka 1949m.gegužės 1d., kurioje matyti tie begai). Перевод: Несколько лет тому назад мне пришлось общаться со старыми работником автобусного парка Paleckij Jan Chananovč, он мне напомнил, что гараж "TOMMAK" располагался параллельно проспекту Саванорю, а вход в гараж был со стороны улицы, перпендикулярной проспекту. Железнодорожная ветка и после войны шла по территории гаража к военным складам (есть снимок от 1 мая 1949m., где можно увидеть те рельсы).

Wanderer: Liczba miejskych linij autobusovych-8 Liczba autobusow stale na tych linijach kursujacych-34 Linja"Zwierzyniec - Dworzec" - 11 Linja"Kalwaryjskie rogatki- Dworzec" - 6 Linja "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 10 Linja "Wilkomierska-Stacja towarowa"-3 Linja "Plac Kated.-Zarzecze-Polocka" - 1 Linja "Pohulanka-Legjonowa" - 1 Linja "Kolonja magistracka" - 1 Linja "Jerozolimka" - 1 W roku 1932 sprzedowano biletow 5.124.635(w tem 17015 abonam) Liczba linij zamiejskich sie badz wychodzacych z Wilna - 12 Liczba autobusow kursujacych na linijach zamiejskych - 43 1932 metais Vilniuje buvo registruota 70autobusų Перевод: Число городских автобусных линий - 8 Число автобусов, постоянно курсирующих на этих линиях - 34 Linja"Zwierzyniec - Dworzec" - 11 Linja"Kalwaryjskie rogatki- Dworzec" - 6 Linja "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 10 Linja "Wilkomierska-Stacja towarowa"-3 Linja "Plac Kated.-Zarzecze-Polocka" - 1 Linja "Pohulanka-Legjonowa" - 1 Linja "Kolonja magistracka" - 1 Linja "Jerozolimka" - 1 Число загородных линий - 12 Число пригородных маршрутов - 43 В 1932 году продано 5.124.635 билетов (в том числе 17015 абонементов) В 1932 году в Вильнюсе было зарегистрировано 70 автобусов.

Brachka: Wanderer пишет: существует снимок 1 мая 1949 г., на котором видна эта колеяМожет смогли бы выставить тот снимок на форум?

Шева: Wanderer А все-таки очень интересно увидеть фото 1949 года с колеей И еще вопросик по автобусам - были-ли приписаны к Вильнюсскому автобусному парку такие вот красавцы (или как иногда их называли - "Ракеты") Ikarus 55

Wanderer: Шева пишет: Ikarus 55 Tokiu Vilniaus Autobusu parkas niekad neturejo Перевод: Таких автобусов в Вильнюсском автобусном парке никогда не было.

misha_or: По-моему модель такого Икаруса имела номер 66. Запомнились красного цвета борта и белая крыша. Ходили на межгородских линиях, таких как Вильнюс - Каунас или Вильнюс - Паланга. Ну, и в обратном направлении, конечно, тоже. Сзади высидеть можно было только зимой.

Wanderer: misha_or пишет: Икаруса имела номер 66. Ikrarus 66 -tai miesto tipo autobusas turejo tris duris,"Ikarus 55 Lux"turejo tik vienas duris priekyje ir buvo tarmiestiniu reisu autobusas.Kartoju Vilniaus Autobusu parkas niekad neturejo nei "Ikarus 66",nei "Ikarus 55 Lux",o Kaune buvo. Paskutinis "Ikarus 55"Lietuvoje buvo sunaikintas 1991m per Sausio 13d.ivykius prie televizijos pastato Konarskio g.49.Sis paskutinis "Ikarus 55 lux"priklause tada Vievio paukstynui. Перевод: В городских автобусах "Ikrarus 66" было три двери, в "Икарус 55 Люкс" была лишь одна дверь впереди, он был междугородным автобусом. Повторяю, в Вильнюсском автобусном парке никогда не было "Икарус 66" или "Икарус 55 Lux", а были в Каунасе. Последний "Икарус 55 в Литве было уничтожен в 1991 году во время январских событий возле здания телевидения на ул. Конарскё. Этот последний "Икарус 55 Lux" принадлежал Вевисской птицефабрике.

Wanderer: misha_or пишет: ...модель такого Икаруса имела номер 66Papildant mano informacija apie "Ikarus 66",stai mano kolegos žymaus automobiliu istoriko,šią savaitę iškeliavusio Anapilin Liucijaus Suslavičiaus straipsnio ištrauka apie juos: Oficiali autobusų „Ikarus“ importo į TSRS statistika rodo, jog „šešiasdešimtųjų“ nupirkta nedaug - tik 300 mašinų. Pirmoji partija - 158 „Ikarus-60“ į TSRS atkeliavo 1956 metais ir buvo padalinta Leningrado, Volgogrado, Vidurio Rusijos sričių, Estijos transportininkams. Kitais metais gauti dar 42 autobusai, o 1958 metais - lygiai 100. Iš pastarosios partijos keliasdešimt autobusų gavo Kauno autobusų parkas. Kauno autobusų parkui, dar nuo tarpukario laikų turėjusiam gerа techninę bazę ir garsėjusiam aukštu autobusų eksploatacijos ir remonto lygiu, patyrusiais vairuotojais bei remontininkais, pirmajam buvo patikima išbandyti naujų modelių autobusus. Todėl kauniečiams pirmiesiems ir teko šie dar nematyti autobusai. Gelsvai - raudonai dažyti 60 vietų ikarai laipsniškai pakeitė svarbiausiame Kauno 1-ajame maršrute Rotušė - Panemunė važinėjusius 1948-49 metų laidos dyzelelektrinius ZiS-154 bei šiek tiek naujesnius ZiS-155 ir netrukus tapo įprasta Kauno gatvių vaizdo dalimi. Kauniečiai gavo jau gerai patikrintas gamyboje, tad be „vaikiškų ligų” mašinas. Vertinant grynai techniniu požiūriu, senieji rusiški zisai buvo pažangesnės konstrukcijos (variklis gale, belaipsnė elektrinė transmisija, laikantysis berėmis kėbulas), bet ikaras lenkė juos patogumu keleiviams, ekonomiškumu, patikimumu. Labai praktiška pasirodė esanti galinė aikštelė. Kaip tik jos dėka Kaune greit pasklido posakis: „į autobusа telpa 60 keleivių arba 80 studentų, arba 120 pirmakursių”. Mat miesto 18-uoju maršrutu į Noreikiškes važinėję ikarai rytais pilni prisikimšdavo žemės ūkio akademijos studentų - jų ten tilpdavo, ko gero, daugiau nei šimtas. Kasryt ikaras, leisdamas juodų dūmų kamuolius, kantriai tempdavo į Noreikiškių kalnа šį padidintа krūvį. Neretai galinės durys net neužsidarydavo - keleiviai kabėjo išorėje įsikibę į aliuminius turėklus, prisuktus prie durų rėmo. Kad galinėje aikštelėje besigrūdantys keleiviai neišstumtų langų stiklų, juos iš vidaus saugojo du dailiai išlenkti lygiagretūs aliuminio vamzdeliai - turėklai. Tačiau kai prie jų prispausdavo pakaušį ar krūtinę, būdavo nesaldu…Toks pat, tik vienas vamzdelis ėjo išilgai šoninių langų, neleisdamas sėdintiems prisiglausti prie stiklų. Sėdynės, aptrauktos labai patvaria šviesiai pilka dirbtine oda, bijojo tik vandalų peilių. Bet jų tada nebuvo tiek, kiek dabar... Konduktorė sėdėjo dešinėje prie galinių salono durų ir vairuotojui komandа uždaryti duris duodavo skambučio mygtuku. Patogiausia važiuoti buvo sėdint ant priekyje skersai salono įrengtos 5 vietų sėdynės, minkštos kaip sofa, prie pat priekinių durų, nes tada ir didžiausioje spūstyje galėdavai išlipti. Po kelerių metų, kai 1-аjį maršrutа ėmė aptarnauti 18 naujų trejų durų „Ikarus-66”, dalį atsilaisvinusių „šešiasdešimtųjų” autobusų parkas permetė į priemiestinius maršrutus. Jie važinėjo į Jonavа, Kačerginę, Kulautuvа, Garliavа ir kitur. Tai nebuvo geriausias sprendimas: miesto maršrutams skirtas autobusas nepasiekdavo net 60 km/h, be to, jame nebuvo atsarginio rato. Kauno autobusų parko meistrai įsigudrino pritvirtinti jį salono galinėje aikštelėje. Ratas užėmė tiek vietos, kiek trys keleiviai, užtat, pradūręs padangа, autobusas netrukus vėl galėdavo tęsti kelionę. Be keleivinių, Lietuvoje dar važinėjo keli specialūs baltai dažyti fliuoromobiliai „Ikarus-60”, priklausę Sveikatos apsaugos ministerijai. Juose vengrai sumontavo mobilius rentgeno aparatus.

Andrew: А я помню, году примерно в 1970 (или чуть позже) ездил к бабушке-дедушке в Каунас, так одним из пунктов посещения Каунаса значилось покататься на ТАКОМ автобусе.

Wanderer: 1933 metų sausio 2d.pagal sutartį bendrovė Vilniaus magistratui turėjo sumokėti 150 tūkstančių zlotų.Tačiau tos sumos nesumokėjo.1933mrtų sausio 7d.laikraštis "Vilniaus rytojus" parašė,kad "netgi skleidžiama gandų,kad nesiruošia visai mokėti.Dėl to magistratas skubiai paskyrė komisiją,kuri ištirsianti susidariusią padėtį."Įmonės administracija aiškino,kad dabar vyksta krizė,ir ji skolos negali sumokėti.Komisija gerai suprato,kad miestui reikalingi pinigai ir reikalavo savo.Prieita iki to,kad magistrato susisiekimo komisija nutare su bendrove nutraukti 1931 metais pasirasyta sutartį.Nutarimą turėjo patvirtinti magistratas,tam jau buvo paskirta diena.To meto laikraštis "Verslas" rašė,kad"Tuo metu is Šveicarijos atvažiavo gamyklos "SAURER" atstovas ir pasiūlė paimti į savo rankas susisiekimą..." Tuo metu,kai magistratas grasino nutrauksiąs su bendrove sutartį,daugelis Vilniaus įmonių,lenktyniaudamos tarp savęs,pradėjo siūlytis sutvarkyti mieste autobusų susisiekimą."Vilniaus rytojus"1933metų 13 numeryje rašė:"Kuri įmonė laimės dar nežinia,nors magistratas dar gali susitaikyti su bendrove,kurios autobusai ir toliau kursuoja Vilniuje". Nežinoma,kuo baigėsi šis konfliktas,matyt ,magistratas susitarė,nes "SAURER"iš Vilniaus neišnyko. 1939 metų rugsėjį lenkų kariškiai dalį autobusų rekvizavo savo reikmėms. Kai į Lenkijа įsiveržė Raudonoji armija, keliolika Vilniaus zaurerių su lenkų karininkais ir jų šeimų nariais kirto Lietuvos sienа ir buvo čia internuoti. šie autobusai vėliau grįžo į Vilnių. Vilniaus mieste autobusai „Saurer“ sėkmingai važinėjo iki 1941 metų birželio 22-osios. Pirmųjų karo dienų sumaištyje dalį autobusų besitraukianti Raudonoji armija išsivarė, dalis liko Vilniuje, kur vėliau, vokiečių okupacijos pradžioje, buvo mėginta atnaujinti miesto susisiekimа. Antrojo pasaulinio karo audras išgyveno vienas „Saurer“. Перевод: 2-го января 1933 года Общество согласно договора должно было заплатить Вильнюсскому магистрату 150 тысяч злотых. Но оно этой суммы не заплатило. 7 января 1933г. газета "Vilniaus rytojus" писала, что "даже распространялись слухи, что оно совсем и не собиралось платить". Незамедлительно была назначена комиссия, которая должна была разобраться в создавшейся ситуации. Администрация Общества утверждала, что в настоящее время находится в кризисе, и не может заплатить долг. Комиссия хорошо понимала, что городу необходимы деньги, и требовала своего. В результате комиссия приняла решение прервать договор с компанией, подписанный в 1931 году . Постановление должно было быть утверждено магистратом, был назначен день. Газета "Verslas" писала, что из Швейцарии приехал представитель завода "SAURER" и предложил взять в свои руки автобусное соообщение. К тому же, в те дни многие компании предлагали свои услуги по по перевозке пассажиров. Неизвестно, чем закончился конфликт, по всей видимости, магистрат договорился, потому, что "SAURER" из Вильнюса не исчез. В сентябре 1939 г. польские военные реквизировали часть автобусов на свои нужды. Когда Красная Армия вторглась в Польшу, польские офицеры с семьями на нескольких автобусах пересекли границу Литвы и были там интернированы. Эти автобусы затем вернулся в Вильнюс. Вильнюсский городской автобус SAURER успешно ездил до 22 июня 1941 г. В сумятице первых дней войны отступающая Красной Армии забрала несколько автобусов, другие остались по-прежнему в Вильнюсе, где спустя некоторое время в начале немецкой оккупации была предпринята попытка обновить городское сообщение. Бури Второй мировой войны пережил только один "SAURER ".

Виктор: С удивлением узнал, что до войны было столько маршрутов! В 1945 году мы столкнулись с полным отсутствием автобусного сообщения в городе. Проехать, кто не хотел идти пешком, можно было только на извозчике. Город был небольшой и за 30 минут можно было пройти из конца в конец. Число жителей не превышало 150 тыс. На Привокзальной площади днём было скопление извозчиков. Потом появились первые маршруты от вокзала на Антоколь, на Зверинец и Кальварийскую улицу. На автобусах работали проводницы. За каждую остановку нужно было платить по 20 копеек.

Wanderer: Liczba mieskych linij autobusovych - 6 Liczba autobusow stale na tych linjach kursujacych - 25 Zwierzyniec-Dworzec - 10 Kalwaryjakie rogatki-Dworzec - 6 Antokol-Pohulanka - 6 Ratusz-Stacja towarowa - 1 Pohulanka-Legjonowa - 1 Jerozolimka - 1 Liczba linij zamiejskich sie badz wychodzacych z Wilna- 10 Liczba autobusow kursujacych na linijach zamieskych - 36 W roku 1934 sprzedano biletow 5.026.659 na sume 1.154.208 zl. Liczba przewiezionych osob w komunikacji mieskiej(w roku 1934) - 5026659 P.S. Linja Antokol-Pohulanka-Dworzec do roku 1932,potiem Antokol-Pohulanka Linja Wilkomierska-Stacja towarowa do roku 1933,potiem Ratusz-Stacja towarowa Перевод: Число городских автобусных линий - 6 Число автобусов, постоянно курсирующих на этих линиях - 25 Zwierzyniec-Dworzec - 10 Kalwaryjakie rogatki-Dworzec - 6 Antokol-Pohulanka - 6 Ratusz-Stacja towarowa - 1 Pohulanka-Legjonowa - 1 Jerozolimka - 1 Число загородных линий - 10 Число пригородных маршрутов - 36 В 1934 году продано 5.026.659 билетов на суму 1.154.208 zl.. Число перевезенных пассажиров в городских автобусах (в 1934 году) - 5026659. П.С. Линя Antokol-Pohulanka-Dworzec просуществовала до 1932 г., линия Antokol-Pohulanka Linja Wilkomierska-Stacja towarowa - до 1933, потом - Ratusz-Stacja towarowa.

Виктор: Не перестаю удивляться этим сообщениям! Когда, после войны, появились первые автобусы не было и речи о культуре посадке на остановках. Как будто и не было никаких традиций на этот счёт! Даже далеко на Востоке - во Владивостоке существовала очередь на остановках. Очередник мог пропустить задних, для того, чтобы на следующем автобусе занять сидячее место. Удивительно, что для освоения этих начал Вильнюсу и половины века не хватило. Почему и сколько времени для этого ещё надо?

Sula: Wanderer пишет:Таких автобусов в Вильнюсском автобусном парке никогда не было А этот автобус какой марки?

Mixa: Это ЗиС(ЗиЛ)-127. О них можно почитать здесь и здесь

Wanderer: Sula пишет: Таких автобусов в Вильнюсском автобусном парке никогда не былоTai rasiau apie "IKARUS 55Lux",o jusu pateiktoje nuotraukoje "Zis 127"arba "ZiL 127"tokius pirmuosius Vilniaus autobusu parkas gavo 1956m. pradzioje. Перевод: Я писал про "IKARUS 55Lux", а на Вами представленной фотографии - "Zis 127" или "ZiL 127", полученные Вильнюсским автобусным парком в начале 1956 г.

Анатолий: Wanderer пишет: Все маршруты отправлялись с автобусной станции, находившейся в то время на пл. Ожешко рядом с ул. Мицкевича (теперь - пл. Сававальдибес). На сайте audiovis.nac.gov.pl нашел редкую фотографию на эту тему: Под снимком на сайте написано: Междугородняя автобусная станция в Вильно. Автобус на станции у пл. Ожешко. На табличке с расписанием виден маршрут автобуса: 16 - WILNO - NIEMENCZYN Снимок сделан в 1937 г.

Walles: Анатолий Warto dodać, że na fotografii widoczny jest na wprost budynek gminy żydowskiej, a z prawej strony brama z wejściem do kościoła Św.Jerzego. Autobusy w momencie gdy odjeżdżały okrążały cały Plac Orzeszkowej i kierowały się w określonym kierunku. Перевод: Стоит добавить, что на фотографии прямо видно здание еврейской общины, а с правой стороны - ворота костела Св. Георгия. Автобусы, отъезжая со станции, огибали всю площадь Ожешко и ехали в нужном направлении.

Gedis: Анатолий пишет: Качество снимка плохое Kokybiškiau matosi ta pati vieta, užfiksuota J.Bulhako 1925m.

Анатолий: V.Balčiunas, J.Vanagas LAZDYNAI. - Vilnius "Mokslas" 1983

Шева: Как здорово, истинное "ностальжи" Кстати, самый первый маршрут, получивший эти "холодильники", был как раз 22. Вначале автобусы были короткие, а затем появились и "гармошки", как на этом фото.

Ajax: Если не ошибаюсь, номер маршрута, белые цифры на синем фоне, означал, что это "скорый".

mk13: Ходили ли автобусы в Каунас до Войны? А поезда? Что было дешевле ?

карлсон: В сообщении с Германией и Литвой поезда также курсировали до сопредельной пограничной станции, однако были и беспересадочные вагоны, такие как Варшава-Кенинсберг или Варшава-Каунас. http://www.parovoz.com/schedules/wilno1939/landwaruw-zawiasy.php

Wanderer: Ajax пишет: белые цифры на синем фоне означал, что это "скорый ". Taip Jus visiskai teisus, tai greitojo marsruto simbolika. Перевод: Да, Вы совершенно правы, это символика скорого маршрута.

mk13: карлсон Spasibo

Gedis: Man gražiausi senų laikų autobusai. Vienas jų matosi atviruke, kuris yra rodomas vilnagheto puslapyje: Перевод: Мне более красивыми выглядят автобусы старых времен. Один из них показан на сайте vilnagheto: Yra jų ir kai kuriuose Vilniaus vaizdo kaitos vaizduose. Pridedu šių atvirukų padidintus fragmentus su autobusais: Перевод: Они есть и на некоторых снимках сайта "Vilniaus vaizdo kaita". Прикладываю увеличенные фрагменты этих фотографий с автобусами:

Gedis: Puslapyje calendarium wilenskie yra toks 1931 metų vaizdas su gerai matomu "plaukiančiu" autobusu: Перевод: На странице calendarium wilenskie есть снимок 1931 года, где хорошо виден "плывущий" автобус:

Brachka: Gedis, а ближе к мосту - остановка?

Gedis: Brachka пишет: А ближе к мосту - остановка? Neturiu supratimo, kitoje tos vietos nuotraukoje (Vilniaus miesto istorija, 33 psl.), Vilniaus vaizdo kaitoje susibūrimo prie tilto nesimato: Перевод: Brachka пишет: А ближе к мосту - остановка?Не имею понятия, на другом снимке того же места (Vilniaus miesto istorija, 33 psl.) никакого скопления автобусов не видно: Gal kiti vairuotojai tiesiog laukia, kaip užlietą gatvę pasiseks pravažiuoti drąsiausiam? Перевод: Возможно водители просто пережидают, удастся ли проехать более смелым?

Татоха: А кто может напомнить, когда в Вильнюсе появилось маршрутное такси?

Brachka: Странно, но здесь написано, что в конце 80-ых. А по-моему более вероятно, что в начале 90-ых. Оказывается, marshrutka - это такой интернациональный термин...

TaxiMan: Я помню Маршрутное Такси уже в семидесятые годы. Это была машина "Латвия"(РАФик), ходила она от гостиницы "Турист" мимо "Тауро Рагас", по проспекту Ленина, до площади Гедеминаса. За место конечной остановки около площади Гедеминаса - неуверен, не помню точно. Цена поездки была 15 коп. Мой друг жил около центрального входа в "Закрет" и я часто пользовался этим сервисом. И кажется была маршрутка из аэропорта, но здесь моя уверенность скатывается вниз.

карлсон: Схема городского транспорта 1980 Из путеводителя "Vilnius" Отдано в набор: ноябрь 1985. Подписано в печать: октябрь 1988

Wanderer: Vartant 1939m.rugsejo men.6d.laikrascio "AIDAS" numeri radau stai tokia idomia informacija:(kalba netaisyta) Vilniaus Miesto Storastijos pranesimu-nuo rugsejo 5dienos Vilniuje numatytos naujos uzmiescio autobusu stotys.I provincija eina autobusai tures stoveti siose vietose: 1) Tarp Vilniaus ir Naujosios Vileikos eina autobai turetu stoveti Metropolijos Aiksteje prie rusu cerkves. 2) Tarp Vilniaus ir Lipuvkos eina autobusai turetu stoveti aiksteje prie Ausros Vartu salia Cerkves gatves. 3) Tarp Vilniaus ir Gardino eina autobusai turetu stoveti Medzio rinkos aiksteje 4)Tarp Vilniaus ir Pabrades ir Maisiagolos -turetu stoveti prie Arseanalo gatves." Turiu prasyma:gal kas is forumieciu galetu paaiskinti,arba parodyti Vilniaus plane kur tos vietos buvo(ir kaip tos vietos atrodo siandien) Перевод: Листая газету "AIDAS" за 6 сентября 1939 г. я нашел такую интересную информацию: "По сообщению вильнюсских городских властей в городе предусмотрены новые остановки пригородных автобусов. Пригородные автобусы должны стоять в таких местах: 1. Автобусы, следующие из Вильнюса в Новую Вилейку должны стоять на пл. Метрополии возле русской церкви. 2. Из Вильнюса на Липовку - около Святых ворот рядом с Церковной ул. 3. Из Вильнюса в Гродно - на площади у Дровяного базара. 4. Из Вильнюса в Пабраде и Майшяголу - у Арсенальной ул." Хочу попросить: возможно кто из форумчан может пояснить, или показать на плане Вильнюса, где находились эти места, как они выглядят сегодня. Извините, если я неправильно назвал то или иное место.

Walles: Wanderer

Wanderer: Nuosirdziai dekoju uz paaiskinima siu sustojimu vietos

Wanderer: Siandien sukanka 100 metu (1909 m. birzelio men. 13 d.) kada pradejo kursuoti autobusai is Katedros aikstes i Verkius. Uz vaziavima is Vilniaus (Katedros pleciaus) ligi Verkiu 1-oje klaseje reikejo moketi 35 kap., 2-oje klaseje - 30 kap. Autobuse tilpo 14 zmoniu. Перевод: Сто лет тому назад начали курсировать автобусы с Кафедральной пл. в Веркяй. Цена проезда в первом классе составляла 35 копеек, во втором - 30. Автобус вмещал 14 пассажиров.

Buzgan: Довелось побывать в музее г. Арбон фирмы "Заурер".

Buzgan: Wanderer пишет: Водитель в месяц зарабатывал 350 злотых, кондуктор - 150. Как ты наверное,помнишь Кястас! Это всё рассказал мне, при встрече бывший механик "Арбона". Мне запомнилось, как он сказал:" То были пенёнзы"! В дополнение, с его слов, 36 автобусов находились на линии 3 в резерве и один в ремонте, менялись подшипники ступиц колёс, масло и т.д., как я понимаю это было Т.О. Встретил я его в Беняконях, он подошёл к моему "БМВ" и мы разговорились, жаль я не записал его данные!

vineja: Автобус 1954 г. Снимок из сообщения Gedisа

Анатолий: Несколько моих снимков автобусов. 1960 год. 1.

Анатолий: 2.

Анатолий: 3.

tadukb: Вроде на той же улице все заснято?

tadukb: Веркяйское "кольцо". 1959 г.?

Gedis: tadukb пишет: 1959г.? Vadovas po Vilnių, J.Maceika P.Gudynas, išl. 1960m., 310 psl.

Анатолий: tadukb пишет: Вроде на той же улице все заснято?Да, а на какой?

tadukb: Ул. Басанавичяус N 31 и 27.

tadukb: Чего ждут эти люди посреди Библиотечного двора? Автобуса. Хотя автобусная остановка находится на тротуаре. Хорошо помню эти моменты, когда автобус выныривал с улицы Университето и резко останавливался посередине двора. Было страшновато. Хотя понятное дело, водитель не хотел заставлять проезд. фото М.Сакалаускас 1979 год.

Gedis: tadukb пишет:Чего ждут эти люди посреди Библиотечного двора? Автобуса... он останавливался посередине двора Štai autobusas jau atvažiavo:

Brachka: Или вот: Снимки не позже 1966 г. (с форума miestai.net)

Brachka: По наводке Szhamana отсюда отсюда Автобус, время съёмки и автор снимка, очевидно, должны полностью совпадать со снимком из сообщения Анатолия №4269.

Gedis: Brachka пишет: Автобус, время съёмки и автор снимка, очевидно, должны полностью совпадать со снимком из сообщения Анатолия №4789. Tačiau Wanderer Сообщение №: 169 пишет: 1) Tarp Vilniaus ir Naujosios Vileikos eina autobai turetu stoveti Metropolijos Aiksteje prie rusu cerkves. Ar kas nors nuotraukose matosi, kas leistų tvirtinti kad tai Ožeškienės aikštė?

Brachka: Gedis, na, aš tai pagal detalių visumą pagalvojau: visose nuotraukose autobusas 17 maršruto, į kairę nuo vairuotojo matosi 17 maršruto lentelė, visos nuotraukos 1937 metų, be to šiaip - žiema, orai, medžiai ir t.t. O "pirmoji" nuotrauka - tai parašyta, kad Ožeškienės aikštėje. Ну, я по совокупности деталей подумал: на всех снимках автобус 17 маршрута, левее от водителя видна табличка 17 маршрута, все снимки 1937 года, да и в общем - зима, погода, деревья и т.д. А первый снимок - так написано, что площадь Ожешковой.

Wanderer: Gedis пишет: Tarp Vilniaus ir Naujosios Vileikos eina autobai turetu stoveti Metropolijos Aiksteje prie rusu cerkves. Sis miesto valdzios nutarimas buvo 1939 m. rugsejo men. Iki to visi autobusai vykstantys i uzmiesti bei priemiesti isvaziuodavo is Ozeskienes aikstes.

Wanderer: Brachka пишет: Автобус, Sia autobusas "FIAT" markes, berods "621" modelio.

наташа:

наташа: отсюда

наташа: отсюда

tadukb: Лаздинай. "IKARUS"- гармошка+холодильник.

andres: tadukb пишет: "IKARUS"- гармошка+холодильник. Гармошка - Ikarus 180, короткий - Ikarus 556. Может кто-то знает сколько их было [1970-1984] в Вильнюсе?

Brachka: Ситуация такая: Автобус. Полный народа автобус. Пять компостеров: * три (возле каждой двери) пока вообще не используемых - для электронной карточки; * один (возле водителя) - старый добрый красный «дырокол»; * один (в конце автобуса) - «матричный принтер». «Дырокол» впереди не работает. На каждой остановке в среднюю дверь запихивается безбилетный народ с денюжкой наготове. Всю дорогу между остановками пашет конвейер «передайте билетик». «Танцуют все!» (с)

tadukb: Улица Кальварию. 1960 г. На заднем плане видим кинотеатр "Тевине" и троллейбусно-автобусное кольцо. Из OLDTIMER.

tadukb: Отсюда... ZIS154. Маршрут Вокзал-Жверинас. Перекрёсток ул. Кястучё и Монюшкос.

Wanderer: Š. m. gegužės 6 d.15.00 val. Energetikos ir technikos muziejuje (Vilnius. Rinktines g-vė 2) atidaryta paroda "Viešojo transporto bilietai 1920–2010"

tadukb: foto-avto.narod.ru Автобус КАГ-3. 1971 год. Вильнюс.

tadukb: Автобус КАГ-1 по дороге в Веркяй. 1959 г. http://www.vap.lt/ В Литве единственным предприятием, занимавшимся производством автотранспортных средств в более-менее значительных объемах, был Каунасский авторемонтный завод. Он действовал с 1 апреля 1948 года по 15 января 1993 года и за это время восстановил десятки тысяч грузовых автомобилей и автобусов разных марок и типов, а также построил на шасси других производителей около 12 тысяч небольших автобусов. КАРЗ (литовская аббревиатура – KAG) возник не на пустом месте, он по существу был конгломератом нескольких предприятий, появившихся в независимой Литовской Республике еще в межвоенные годы.

tadukb: http://www.vap.lt/ 1948 год.

tadukb: http://www.vap.lt/ Автобус КАГ-3 на конечной остановке возле кинотеатра "Тевине".

Wanderer: Siandien "Vilniaus Autobusai"svencia jubilieju-65 metai,nors remiantis surinkta istorine medziaga, tai siemet sausio 1d."Vilniaus autobusai turejo atsvest 70 metu jubilieju

Gedis: O koks autobusas laipina keleivius prie garlaivių prieplaukos, matomas šiame 1949 metų nuotraukos fragmente? Gal ZIS-16, ar koks prieškarinis trofėjinis? Atrodo, tą patį ar tokį pat matome ir kitoje 1949 nuotraukoje Vilniaus vaizdo kaitoje, važiuojantį pylimo gatve - fragmentas:

Анатолий: www.delcampe.net 1996 год Нарядный билет. Я такого и не помню...

Wanderer: "SAURER'ių" autobusų era Vilniuje iš Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie fondų

Wanderer: Wanderer пишет: "SAURER'ių" autobusų era Vilniuje Gal,kas is forumo dalyviu galetu pasakyti is kurios vietos nufotografuoti sie autobusai ir garazas?

Gedis: Wanderer пишет: is kurios vietos nufotografuoti sie autobusai ir garazas? Spėju, kad iš pažymėtos raudona strėlyte 1938m. plane: Dabartiniame vaizde atitinka baltą pelės strėlytę: Tik spėju, nes šios Vilniaus dalies nesu žinovas.

Еленира: Gedis, какая это улица?

Walles: Еленира, Legionowa, to obecnie Savanoriu prosp. Garaże przedsiębiorstwa autobusowego "TOMMAK" sąsiadowały z piekarniami wojskowymi, a od 1937 również z nowym terenem Targów Północnych, które przeniesiono z Ogrodów Bernardyńskich.

Еленира: Из http://www.vilniausviesasistransportas.lt/ 1948 г. Может кто-нибудь прокомментирует, что здесь за автобусы?

Walles: Еленира, Wanderer z pewnością Ci na to pytanie odpowie.... to prawdziwy fachowiec w dziedzinie transportu miejskiego

Еленира: Walles, что ты скажешь по поводу схемы Gedisa? Мне кажется, стрелка должна быть в сторону RIMI.

Walles: Еленира, Sprawa lokalizacji była już w tym dziale wyjaśniana... przeczytaj kilka stron wcześniej. Oczywiście.... moim zdaniem... fotografia została wykonana według planu, który dołączam. Garaże firmy "TOMMAK" miały adres Legionowa 2a, z prawej strony na zdjęciu widoczny jest pierwszy prywatny dom zabudowy cywilnej ulicy Legionowej. Przypomnę jeszcze o problematyce z nazwą wileńskiej firmy autobusowej: autobusy nazywały się Saurer, produkowane były z miasteczku Arbon w Szwajcarii, przedsiębiorstwo w Wilnie nazywało się TOMMAK, ale Wilnianie mówili na autobusy potocznie "Arbony" i tak zostało w pamięci. W 1932 roku (wtedy zakład w Wilnie powstał), pierwsze autobusy przyjechały do Wilna ze Szwajcarii. Ale potem przywożono koleją tylko podwozia. Całe kabiny pasażerskie budowano w Wilnie.... (przepiękna robota stolarzy i ślusarzy, lakierników itd). Zanim zbudowano garaż na Legionowej, kabiny budowano w warsztatach na ulicy Zawalnej, skąd było blisko do dyrekcji TOMMAKU na Jagiellońskiej. RAJA: IV Targi Północne odbywały się już na nowym terenie między ulicami Wiwulskiego i Legionową

Raja: Прошу прощения за то, что отвлекаю от темы обсуждения. Просто не могу не поделиться. Walles написал: ...od 1937 również z nowym terenem Targów Północnych, które przeniesiono z Ogrodów Bernardyńskich. Онлайн переводчик перевёл: ...от 1937 также с новой территорией Северных Торгов, которые перенесены из Садов Сенбернаров.

Gedis: Еленира пишет: что ты скажешь по поводу схемы Gedisa? Попробовал привязать по 1938 карте, помеченное место сьёмки (фотографа) подтвердилось. И нашёл, что гараж ещё виден и в ортофото Вильнюса примерно 1991 года:

Walles: Еленира, Gedis na swoim pierwszym schemacie (Сообщение №: 653) zaznaczył jedynie miejsce z którego fotografia została wykonana, a nie kierunek w który zwrócony był obiektyw. Mam nadzieję, że teraz jest już wszystko dla Ciebie jasne.

Wanderer: Еленира пишет:Может кто-нибудь прокомментирует, что здесь за автобусы? Tai autobusai,kurie priklause Vilniaus keleiviu pervezimo kontorai:iskaires i desine:pirmas "ZiS 8",po 8 vnt "GAZ 03 30",toliau "Opel Blitz","ZiS 154","Mercedes Benz O 5000","ZiS 154","Magirus".

Wanderer: Walles пишет: Mam nadzieję, że teraz jest już wszystko dla Ciebie jasne. Man truputi neaisku,del namu numeracijos.Pagal vienus istorinius saltinius "ARBON garazu adresas Legionowa 2a,o pagal kitus saltinius Legionowa 2.Tada iskyla klausimas,nuo kurios vietos prasidejo Legioniowa gatve?Jeigu taip kaip dabar Savanoriu prospektas,nuo Muitines gatves,tai tuo metu Legionowa 2 turejo buti dabartinio Valstybes apsaugos dapartamento pastas,uz jo sekantis namas"Odontologijos ir grozio klinika-Savanoriu 4",buvusi Duonos kepykla -Savanoriu pr.6,Karinis raudonu plytu sandelys-Savanoriu 8...Tada taip iseina,kad ARBON garazas turejo buti Legionowa 10,arba 12???Walles пишет:Targów Północnych, Koks buvo sio paviliono adresas?

Wanderer: Еленира пишет:Может кто-нибудь прокомментирует, что здесь за автобусы?Sioje nuotraukoje labai gerai matyti begiai - ant ju stovi trecias ir ketvirtas autobusai. Apie sia gelezinkelio atsaka minejo gerb. p. Walles savo pranesimuose.

Еленира: Walles,Gedis,Wanderer, всем спасибо за разъяснения Оказывается появление на улицах автобуса тоже может стать захватывающей историей!

Walles: Masz rację Wanderer, że występują pewne różnice w źródłach. Aby jednak ustalić numerację, ja np. przyjąłem "powtarzanie" się adresów.. dlatego w przypadku obiektów wojskowych przyjąłem powtarzający się zawsze adres w w ich dokumentach (źródło: Centralne Archiwum Wojskowe). Numeracja ulicy Legionów zaczynała się za rogatkami (słupami), lecz numery nieparzyste dopiero za Zaułkiem Prowiantowym Znane mi adresy: Legionowa 2: Piekarnie Zakładu Gospodarczego DOK III Legionowa 2: Spółdzielnia Wojskowa RZŻ "Wilno" Legionowa 2: Pomocnicza Składnica Uzbrojenia nr 11 Legionowa 2: Składnica Materiałów Intendentury Wojskowej Legionowa 2a: Garaże Towarzystwa Miejskich i Międzymiastowych Autobusowych Komunikacji TOMMAK Legionowa 2c: Lekarz - Wacława Wróblowa Legionowa 8: Sklep Spożywczy Daniel Tokarz Legionowa 10: Apteka Szantyr (lokalizację apteki potwierdziły mi osoby, które przed wojną na Legionowej mieszkały) Znajdujące się po przeciwnej stronie zakłady wojskowe (naprzeciwko piekarni, zburzone tak gdzie dzisiaj jest wieżowiec), oznaczane były adresowo: ZG DOK III ul. Konarskiego lub ZG DOK III Zaułek Prowiantowy a czasem pisano, że to Legionowa 2 tak samo jak cały kompleks wojskowy. Domy z adresem Legionowa 1, 1a, 1b i 1c zaczynały się za Prowiantowym Legionowa 5: Zakład Kamieniarski "W.Tunkiel" ADRES TARGÓW PÓŁNOCNYCH: ulica Wiwulskiego, ale w okresie budowy pawilonów kiedy czynna była bocznica kolejowa tzw. "targowa", podawano też adres: BIURO BUDOWY TARGÓW PÓŁNOCNYCH, Legionowa 2a (gdyż z tej właśnie strony było wejście na teren budowy)

Walles: IV Targi Północne zorganizowano w 1938... tutaj jest informacja, co było w tym czasie zbudowane na terenie placu przy ulicy Wiwulskiego. Codzienna Gazeta Handlowa, (1938) nr 236 Nie jest to dokładnie temat autobusów, ale głos w dyskusji, która toczy się wyżej.

Еленира: Настоящие исследование! Walles, что это за карта, фрагмент которой Ты тут представил. Даже железнодорожный путь показан.

Wanderer: Walles пишет: Nie jest to dokładnie temat autobusów, ale głos w dyskusji, która toczy się wyżej Prieskarineje spaudoje: tai yra "Lietuvos žinios"1940m.birželio 18d.laikraštyje radau štai tokio turinio skelbima:"Akc.B-vės "Towarzystwo Miejskich i Międzymiastowych Komunikacji autobusowych"Vilniuje Likvidatorius parduoda užgrynus pinigus 31 keleivinį Autobusą firmos"SAURER".Autobusus galima apžiūrėti Vilniuje,Savanorių alėja Nr.2,Vilniaus m.savivaldybes parodos patalpose iki š.m. birželio 21d. ...." Štai toks buvo skelbimas,-klausimas,kuriame pastate buvo savivaldybės parodos patalpa?? Gerb.Walles,Jusu pazymetas Nr.2(juoda spalva)tai raudonu plytų sandelys karinis(skaiciau literaturoje,kad sis pastatas pastatytas po 1914m.)Duonos kepykla buvo ikurta 1882 metais.O kas buvo isikuria pastate Jusu pazymetame(Legionowa 2 -raudona spalva)??Šis pastatas statytas tarp 1860 ir 1914m.m. tikslesnes datos nezinau.. ...ir dar:Miesto magistratas 1931m.Liepos men skyrė 10.000 kv/m sklypą(Legionova 2)naujo autobusų garažo ir administracijos statybai...Gal zinote sios teritorijos ribas?

Walles: Wanderer, Szczegółowych granic działek (parceli), które obejmowały obszar przedsiębiorstwa TOMMAK i obszar przydzielony przez miasto na tereny Targów Północnych - nie znam. Domyślasz się zapewne, jaki wpływ na stosunki własnościowe miały zmiany polityczne w Wilnie w latach 1939-41 (17 czerwca 1940 władzę w Wilnie objął już Justas Paleckis, a 10 dni potem proklamowano Litewską SSR). TOMMAK był przedsiębiorstwem prywatnym (spółka) i został znacjonalizowany. W bardzo wielu informatorach i innych źródłach, które posiadam adres garaży TOMMAK'u, podawany jest jako Legionowa 2, bez dopisywania literki "a". Ale są też takie informatory, gdzie Legionowa 2a jest zapisana. Uważam, że pomijanie "a" było zwykłym uproszczeniem. Cennym śladem dla prawidłowości tej numeracji, jest adres lekarki Legionowa 2c. Obszar Targów Północnych był zabudowywany sukcesywnie między 1937, a 1939 rokiem. IV Targi odbywały się w roku 1938, w budynkach, które były do tamtego zbudowane (mówi o tym zamieszony wcześniej artykuł). Po ich zakończeniu budowano nadal. W momencie wybuchu II wojny, trwały właśnie V Targi (oficjalnie zakończyć się miały 3 września). 1 września przerwano je i wystawcy likwidowali swoje stoiska. Poniższy fragment mówi nieco o ówczesnej infrastrukturze (V Targi w 1939). W którym z budynków mieściła się Dyrekcja Budowy Targów, nie wiem. W archiwum cyfrowym NAC, w dziele Targi jest kilkanaście fotografii z Targów Północnych w Wilnie. Część z nich przedstawia I, II i III Targi w Ogrodach Bernardyńskich, ale są też pokazujące teren Targów na Wiwulskiego (od 1938 roku). Obszar należący do wojska, który ograniczyłem czerwoną linią, we wszystkich znanych mi dokumentach z archiwum wojskowego, nie wyróżnia żadnego z obiektów pod względem daty jego wznoszenia. Wiadomo oczywiście, że pierwsza piekarnia wojskowa zbudowana została w czasach carskich. Cały ten obszar jest traktowany, jako obiekt wojskowy. Piekarnie spełniały swoje funkcje dostarczania chleba dla wojska stacjonującego w Wilnie, podobnie jak było to przed I wojną (w czasie I wojny piekarnia pracowała na potrzeby wojska niemieckiego itd). Dopisując jeszcze jeden szczegół dotyczący obszaru wojskowego, należy dodać, że był jeden mały wyjątek... w jednym z parterowych budynków mieścił się mały sierociniec prowadzony przez siostry zakonne (nie pamiętam teraz jakiej reguły). W okresie dwudziestolecia nie znaleziono dla nich innej siedziby i przetrwały na Legionowej w sąsiedztwie żołnierzy.

Walles: A tutaj jeszcze coś o zabudowie terenów Targów Północnych, jakiej dokonano w latach 1937-38

Wanderer: Walles пишет: ale Wilnianie mówili na autobusy potocznie "Arbony" i tak zostało w pamięci. "ARBON"buvo "SAURER"gamyklos generalinė atstovė Lenkijoje,ir buvo isikurusi Varšuvoje... 1931m.Liepos 14d.Vilniaus m.Magistratas pasirašė sutarti su "ARBON"del autobusu susisiekimo Vilniaus mieste organizavimo.Veliau (tikslios datos po kolkas neradau) "ARBON",Vilniuje ikuria savo padalinį ,kuris organizavo autobusų susisiekima Vilniaus mieste.Walles пишет: W 1932 roku (wtedy zakład w Wilnie powstał), pierwsze autobusy przyjechały do Wilna ze Szwajcarii 1931m. 44-ios viena ant kitos sukrautos autobusų važiuoklės pajudejo iš Šveicarijos į Vilnių... ....pirmas autobusas Vilnių pasiekė 1931m.gruodžio viduryje,o gruodžio 15d.buvo atliktas pirmas bandomasis reisas mieste....Walles пишет: Całe kabiny pasażerskie budowano w Wilnie.... (przepiękna robota stolarzy i ślusarzy, lakierników itd). Siems autobusams Vilniuje niekad kėbulai nebuvo gaminami,juos pagamino Lenkijoje "Plage i Laskiewicz"dirbtuvės ir "PZI"fabrike...

Wanderer: Walles пишет: które posiadam adres garaży TOMMAK'u, podawany jest jako Legionowa 2 1960 m. Vilniaus m. Vykdomojo komiteto vietinio ūkio valdyba išleido adresu ir įmonių informacinį žinyną "Vilnius". Šioje knygoje radau, kad vieną adresą turėjo net trys įmonės: Raudonosios Armijos prospektas 2: "Vilniaus Autobusų parkas", "Miesto autobusų stotis" ir "Duonos - Makaronų kombinatas".

Walles: Wanderer пишет: "ARBON"buvo "SAURER"gamyklos generalinė atstovė Lenkijoje, ir buvo isikurusi Varšuvoje... 1931m.Liepos 14d.Vilniaus m.Magistratas pasirašė sutarti su "ARBON"del autobusu susisiekimo Vilniaus mieste organizavimo.Veliau (tikslios datos po kolkas neradau) "ARBON", Vilniuje ikuria savo padalinį, kuris organizavo autobusų susisiekima Vilniaus mieste.Otóż 07.11.1931 roku w pewnej kancelarii notarialnej (XXX) w Warszawie, podpisano akt nr (XXX), o powołaniu do życia Spółki Akcyjnej pod nazwą "Towarzystwo Miejskich i Podmiejskich Komunikacji Autobusowych" i zatwierdzono statut spółki. Do władz spółki weszło kilka osób, w tym oczywiście ludzie ze Spółki Akcyjnej "Arbon".... i jeszcze kilka ciekawostek . Spółka "Arbon" i Spółka "A. Saurer" były spółkami-matkami, albo pisano też spółkami "zaprzyjaźnionymi" (patrz punkt J poniższej fotografii). Zarząd Miasta Wilna podpisał umowę na "zaprowadzenie" komunikacji ze spółką "TOMMAK" a nie ze spółką "Arbon". No a potem już było przez pewien czas "śmiesznie" i "strasznie"... i dla mieszkańców "śmierdząco".... i o sądy się oparło... prezydent Wilna z powodu "TOMMAK"'u podał się do dymisji. "Śmiesznie" było... jak niejaki inżynier Carr złamał sobie w Wilnie nogę... itd.

Wanderer: Walles пишет: Otóż 07.11.1931 roku w pewnej kancelarii notarialnej Idomu,kokiame dokumente yra užfiksuota ši data.Ir pagal ką prendžiant ,nustatėte,kad pasirašė su TOMMAK,o ne su ARBON?

карлсон: В Познани уже изготовлены и ожидают отправления в Вильнюс партия новых автобусов MAN „Lion‘s City CNG“. Прибытие в Вильнюс 18 автобусов ожидается в начале марта. ebus.lt

Ričardas: "Arbono" atėjimas į Vilnių 1931 metais viešajame Vilniaus miesto autobusų transporte prasideda esminiai pasikeitimai. Vienas svarbiausių - akcinės bendrovės „Arbon“ “ iš Varšuvos, esančios šveicarų automobilių gamintojo „Saurer“ generaliniu atstovu Lenkijoje, atėjimas į Vilnių. Metų pradžioje magistratas gauna AB „Arbon“ pasiūlymą perimti Vilniaus viešajį autobusų transportą į savo rankas gaunant 20-čiai metų koncesiją. Pasiūlyme buvo rašoma: „ ... Pramonės ir prekybos bendrovė „Arbon“ gauna teisę ir įsipareigoja savo sąskaita ir rizika įrengti Vilniuje autobusų susisiekimą, tikslu vežti keleivius. Sutarties galiojimo metu nei miesto taryba nei magistratas neleis kitiems asmenims ir fiziniams ir juridiniams mieste organizuoti autobusų, tramvajų ar troleibusų važinėjimą. ... Už šią koncesiją bendrovė įsipareigoja miestui mokėti: už pirmus 3 metus po 150 tūkstančių zlotų kas metai, už sekančius 3 metus mokestis procentaliai didėja tiek, kiek per praėjusius 3 metus padidėjo bendrovės apyvarta ir taip toliau. ... Miestas įsipareigoja ne toliau kaip 3 km nuo Katedros aikštės skirti 10.000 kvadratinių metrų sklypą su įrengtomis komunikacijomis garažo ir kitų reikalingų pastatų statybai. Bendrovės skaičiavimu 35 autobusai ir visa kita kainuos 2.461.470 Šveicarijos frankų t. y. 4.234.000 zlotų. Mėnesinės išlaidos bus 466.000 zlotų, tame personalui (80 vairuotojų, 80 konduktorių, 5 kontrolieriai, garažo darbuotojai, biuro darbuotojai – viso 182 žmonės) apie 108.500 zlotų.“. Magistratas stebėtinai skubiai ima svarstyti šį pasiūlymą ir stengiasi kuo greičiau jį patvirtinti. Tokia įvykių eiga sukelia didžiulį Vilniaus autobusų savininkų bendrijos, vairuotojų ir konduktorių nepasitenkinimą. Viename bendrijos narių susirinkime buvo sakoma: „...Tokios koncesijos suteikimas būtų lygiareikšmis 500 žmonių išmetimui į gatvę ir atėmimui iš jų šeimų, apie 2000 žmonių, pajamų šaltinio..., taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad bendrija, veikianti nuo 1929 m. lapkričio 1 d. visą laiką stengėsi bendradarbiauti su miesto administracija ir savivalda gerinant susisiekimo autobusais būklę, o rezultate lieka kaip citrina – išspausta ir išmesta“. Laikraščiuose prasideda diskusijos apie autobusų susisiekimą mieste. Vasario mėnesį Vilniaus autobusų savininkų bendrija įteikė savo pasiūlymą magistratui siekdama išsaugoti šį verslą. Magistrato technikos, finansų ir teisės komisijos vasario pabaigoje pradeda svarstyti abu pasiūlymus. Kiekvieną savaitę įvyksta po keletą posėdžių, kurie dažnai užtrunka iki vėlumos. Sprendimas, kuriai firmai duoti koncesiją, vis nepriimamas. Kovo 5 d. į Vilnių atvykęs firmos „PZInž“ prekybos skyriaus direktorius R. Mykuckis viešbutyje surengė spaudos konferenciją, kurios metu aiškino „Saurer“ autobusų su dyzeliniais motorais privalumus. Kovo 26 d. miesto tarybos posėdžio dienotvarkėje numatyta svarstyti autobusų susisiekimo koncesijos klausimą, tačiau magistratui dar nepriėmus sprendimo šio klausymo svarstymas atidedamas. Balandžio viduryje ir AB „Arbon“ ir bendrija magistratui įteikia papildytus pasiūlymus ir sumoka po 10000 zlotų užstatus. Gegužės mėnesio pirmomis dienomis AB „Arbon“ surengė dvi reklamines keliones į Trakus su „Saurer Ursus“ autobusais. Pirmoje kelionėje pakviestus žurnalistus ir magistrato narius vežė 50 vietų, o antroje 30 vietų „Saurer“ autobusai. Žurnalistų atsiliepimai apie kelionę naujais autobusais buvo geri išskyrus vienintelį trūkumą - dyzelinių motorų triukšmingumą. Gegužės mėnesio pabaigoje miesto tarybos posėdyje, po ilgų debatų vykusių net iki 2 valandos nakties, nutarta autobusų susisiekimo organizavimą 10 metų duoti AB „Arbon“, už balsavo 20, prieš 7 tarybos nariai. Galutinai suderinus visus sutarties punktus 1931 m. liepos 14 d. magistratas ir AB „Arbon“ pasirašė sutartį, nuo magistrato pasirašė miesto prezidentas Jozefas Folejevskis ir vice prezidentas Vytoldas Čyžas, o nuo AB „Arbon“ – Jozefas Lipskis ir inžinierius Henrikas Kuncevičius. Per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo AB „Arbon“ turėjo perimti autobusų susisiekimo Vilniuje administravimą. Sutartyje buvo numatyta, kad magistratas negali niekam kitam suteikti teisės užsiimti Vilniaus mieste keleivių vežimu autobusais, troleibusais, tramvajais. Pats magistratas taip pat negali užsiimti šia veikla sutarties galiojimo laiku. Patvirtinti šeši autobusų važinėjimo maršrutai. Konkretus važinėjančių autobusų skaičius neaptartas, bet nurodyta, kad autobusai maršrutuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 važinėtų kas 5 minutes, o likusiuose maršrutuose kas 8 – 10 minučių. Bilietų kaina – ne didesnė kaip 30 grašių už pirmus du kilometrus ir 10 grašių už kiekvieną sekantį. Sutarties 4 paragrafe nurodyta, kad bendrovė privalo turėti ne mažiau kaip vieną autobusą turizmo reikmėms. Bendrovė už teisę vežioti keleivius moka magistratui 5% nuo sumos gautos už parduotus bilietus, bet ne mažiau 150 tūkstančių zlotų. Miesto magistratui sutvarkius gatvių, kuriomis važinėja autobusai, dangą, metinis mokestis padidėtų iki 225 tūkstančių zlotų. Sutartyje nurodoma, kad gautą metinį mokestį magistratas privalo skirti tik gatvių dangos gerinimui. Pasirašant sutartį bendrovė turi sumokėti grynais pinigai 150 tūkstančių zlotų užstatą, o baigus garažų statybą ir pateikus finansinę ataskaitą magistratas gražina bendrovei 50 tūkstančių zlotų užstato. Likusi 100 tūkstančių zlotų suma paliekama kaip sutarties vykdymo garantas ir gražinama bendrovei pasibaigus sutarties galiojimo laikui. Sutarties priede Nr.2 būsimiems naujiems autobusams nustatyta nemažai reikalavimų: keleivių sėdynės turi būti sumontuotos lygiagrečiai autobuso ašims pasuktos į priekį, atstumas tarp sėdynių ne mažesnis kaip 75 cm, keleivių salone turi būti 4 šviestuvai lubose, grindys dengtos linoleumu, o praėjimas guminiu taku, langai įmontuoti gumoje, kiekvienoje autobuso pusėje turi būti po du nuleidžiamus langus, visi langai privalo būti su automatiniai roletais, sienos apkaltos dirbtine oda, sėdynės spyruoklinės aptrauktos oda. Autobusai turi būti su posūkiais, elektriniu vairuotojo stiklo valytuvu ir galinio vaizdo veidrodžiais. Autobusai nudažyti – apačioje melsva plieno spalva, viršuje geltonai. Po kelių mėnesių miesto valdybos sprendimu autobusų dažymas buvo truputį pakeistas: apačia žydros, viršus šviesiai geltonas spalvos, o per vidurį siaura raudona juosta. Autobuso abiejuose šonuose ant raudonos juostos turi būti užrašas „Komunikacja miejska“ (Miesto susisiekimas), ir ant apatinio šono Vilniaus miesto herbas.

Ričardas: Извините что не на руском. Для перевода надо вспомнить руский и время.

карлсон: MAN A21 Lion's City NL273 CNG В начале года в Вильнюс поступили 18 автобусов, работающих на сжатом природном газе (CNG). С конца марта они работают на различных маршрутах города.

карлсон: Интерьер автобуса.

Эдвард: карлсон пишет: MAN A21 Lion's City NL273 CNG В начале года в Вильнюс поступили 18 автобусов, работающих на сжатом природном газе (CNG). С конца марта они работают на различных маршрутах города. А запах там все таки какой то есть, только я не понял это от газа или от отделки салона.

Wanderer: 1940 m. gegužės mėn.

Olga: Фото с обложки журнала «Полиция» № 9 (325), 1 мая 1940 г.: Viršely: Vilniaus miesto policijos pareigūnas tvarko judėjimą Katedros aikštėje. Bunikio nuotr.См. здесь.

Wanderer: Zurnalo "Automobilista"Nr1,2014,yra stai toks straipsnis:Szwajcar w Wilnie! Rietmann nie opisuje jednak tylko trudnych warunków organizacyjnych i technicznych, z jakimi borykała się spółka komunikacji miejskiej w Wilnie. Pisze też o swoich emocjach: o poczuciu obcości i tęsknocie za domem, które dokuczały mu przede wszystkim na początku pobytu w Polsce. Tematem niezwykle zróżnicowanych notatek jest przywiązanie do dobrze mu znanych rodzimych rozwiązań technicznych. Pisanie wydawało się w tej trudnej sytuacji przynosić mu pewną ulgę. Wiedza techniczna wiąże się z namiętnym zamiłowaniem do silników i pojazdów, przybierającym niemal „erotyczne” formy. To właśnie te stany emocjonalne młodego człowieka budzą największe zainteresowanie. Opisując emocje „człowieka od silników”, Rietmann przedstawia nie tylko przeszłość, wydarzenia sprzed lat, ale również pisze o głównych elementach swojej tożsamości zawodowej. Wiele epizodów przypadkowych i anegdotycznych można odnaleźć w szczegółowych opisach jego doświadczeń w Polsce, choć należy też wziąć pod uwagę zniekształcenia charakterystyczne dla retrospekcji czy humorystyczne przerysowania, których celem jest osiągnięcie narracyjnego efektu. Wróćmy jednak do wspomnianego na początku, wywołującego silną tęsknotę za domem pierwszego zetknięcia się Rietmanna z omnibusami Saurer w Wilnie. Rietmann opisuje dalej: „Chromowana atrapa chłodnicy – z zamontowanym ukośnie emblematem Saurera – koła typu Simplex z odlewni Georga Fischera (GF-Simplex-Räder) i znajomy odgłos biegu jałowego silnika diesla, poczułem się więc jak w domu, słuchałem tej najpiękniejszej muzyki! Moje zdumienie wzbudził jedynie odjazd tych dwu omnibusów – oba zniknęły w gęstej sinej chmurze dymu! Przez cały czas, idąc główną ulicą, głowiłem się: »Czy są to zanieczyszczone dysze wtryskiwaczy, czy luzy w prowadnicach zaworów, a może nawet zużyte tłoki?«” Jak widział polskich specjalistów, jak wyglądała jego kariera w Polsce, jak potoczyły sie losy autobusów po wybuchu wojny - czytaj juz w Automobiliście!

Wanderer: Ši nuotrauka padaryta tarp 1961 m ir 1964 m., sename Autobusų parke, Savanoriu pr. Šis autobusas buvo gautas 1958 m.

карлсон: В Вильнюс прибыл первый автобус „Solaris Urbino CNG" из партии 19 автобусов, заказанных в Познани. К концу недели должны поступить и остальные. ebus.lt

Wanderer: Galvoju ,šis straipsnis daug kam bus idomus,ir šiek tiek susijas su autobusu istorija musų mieste: http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/pirmos-benzino-koloneles-vilniuje/171197

Wanderer: Dar vienas idomus straipsnis apie autobusus: www.delfi.lt

Wanderer: Lygiai prieš 50 metų, 1964m. vasario mėn. 21d. Vilniaus Autobusų parkas pilnai persikėlė iš senų patalpų, esančių Raudonosios Armijos pr. 2, į naujas patalpas, esančias Verkių g. 52. O naujo autobuso parko statybos pradžia prasidėjo..., kai 1961 m. balandžio 12 d. LTSR Automobilų ir plentų ministerijos tuometinis ministras V.Martinaitis išsiuntė rašta LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojui K.Kairiui, kuriame išdėstė pasiūlymus keleivių vežimui autobusais gerinti. Rašte pabrėžiama, kad keleivinio transporto įmonių gamybinė bazė itin prasta, autobusų techninės priežiūros ir remonto cechai dirba 50 proc. pajegumu, sunkiomis sąlygomis pagrindiniai autobusų parkai. Ministro teigimu, nuo 1962 m. reikėtų skirti lėšų 5,4 mln. rb. kasmet autobusų gamybinei bazei plėsti visoje respublikoje. Vilniaus Autobusų parko 400 vietų garažo statybai skirti 1,6 mln. rb. Darbus baigti iki 1963 m. pabaigos. E.Šiško nuotr. daryta 1964 m. vasario mėn.

Wanderer: O štai, ka rašė žurnale "Statyba ir architektūra" 1963 m.apie šio garažo statybą:

Wanderer: Lygiai prieš 55 metus.... "Lietuvos miestuose pirmieji „lazai" pasirodė 1959 metų pavasarį. Sostinės Vilniaus autobusų parkas pirmus tris LAZ-695B markės 62 vietų (iš kurių 32 – sėdimos) autobusus gavo kovo mėnesį, po to dar tris – gegužės mėnesį. Keistu sutapimu 6 pirmieji Vilniaus AP „lazai" ėmė kursuoti maršrutu Nr.6 Filharmonija - TEC. Taip Lietuvoje prasidėjo šios markės autobusų epocha. Kaune pirmi trys šios markės autobusai buvo gauti vėliau, vasarą. Netrukus tokius šios serijos autobusus su dar plokščiais priekiniais stiklais (po du didelius priekinius ir du mažus kampinius), dažytus baltai su siauromis juostomis –vyšninės arba tamsiai žalios spalvos- apjuosiančiomis kėbulą.. tamsiais žalsvais stiklais įstiklintais stogo šlaitais gavo ir kitų didesnių miestų transporto įmonės. „Lazai" gerokai padidino kelionės autobusu komfortą ir buvo labai mėgiami keleivių. ..

Wanderer: 1959 metais:

Gedis: Wanderer пишет: 1959 metų pavasarį. Sostinės Vilniaus autobusų parkas pirmus tris LAZ-695B markės 62 vietų (iš kurių 32 – sėdimos) autobusus gavo kovo mėnesį, po to dar tris – gegužės mėnesį. Keistu sutapimu 6 pirmieji Vilniaus AP „lazai" ėmė kursuoti maršrutu Nr.6 Filharmonija - TEC. Iškilo neaiškumai dėl 6-o maršruto kitimo. "Vilnius. Svarbiausios žinios turistui. Paruošė R.Šalūga. V.:VPMLL. 1957" pateikia maršrutą "Nr. 6 — Vingio parkas — Kutuzovo a.", tačiau 1968 metų transporto schemoje maršrutas atitinka Jūsų minimą 1959 metų maršrutą: nuo TEC (liet. ŠEC) Raudonosios armijos pr., Z.Sierakauskio g., Lenino pr., Gedimino a., toliau darydamas ratą Gorkio g. iki Filharmonijos ir atgal Muziejaus g., Garelio g., Universiteto g. Neaišku tapo kaip važiuodavo šeštukai iki prailginant jo maršrutą, kai galinė stotelė buvo ne Filhamonija, o Kutuzovo a. (S.Daukanto a.). Gal nusileisdavo J.Basanavičiaus g., toliau Trakų, Garelio, Universiteto, Lenino prospektu ir grįždavo Z.Sierakauskio g. Šioje temoje Brachka buvo parodęs nuotrauką, kurioje matome 6-o maršruto autobusą stotelėje prie universiteto pagr. rūmų, tačiau, deja, kaip įvardintos maršruto galinės stotelės, neįžiūriu.

izchak: С 1962 года до 1974 я часто пользовался 6-м маршрутом: с кольца рядом с мясокомбинатом по Красной Армии, налево на Геросес Вильтиес, Конарского, Серакауско, Ленина до Горького, кольцо на около гостиницы Москва и назад по Музейной, мимо университета к площади Гедиминаса.

Wanderer: Gedis пишет:pateikia maršrutą "Nr. 6 — Vingio parkas — Kutuzovo a."Perziurejes savo archyva rasau, kad 1957 m. leidinyje "Vilnius. Svarbiausios žinios turistui" - Maršrutas Nr. 6" Vingio parkas - Kutuzovo aikštė". 1962 m. "Vadovas po Vilnių": Maršrutas Nr. 6 Telemazgų gamykla - Filharmonija". O štai 1960 metais "Vadovas po Vilnių"pateikia stai tokia informaciją: maršrutas Nr. 6 "Telemazgu gamykla - Kutuzovo a. - Filharmonija". Bet tu paciu metu, 1960 m. šiame leidinyje: "Vilnius" (adresu žinynas - išleistas Vilniaus m. Vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos) maršrutas Nr. 6: "ŠEC - Filharmonija". Nors rašoma, kad maršrutas prasideda nuo "ŠEC", iš tiesų stotelės buvo sekančios: "Slėnys - Pervaža - ŠEC - Gerosios Vilties - Žemaitės - Telecentras - Duonos kombinatas - Raseinių g. (prie A.Sničkaus namo) - Sierakausko g. - Tauro alaus darykla - Lenino aikštė - Vaistinė - Stalino pr. - Gedimino aikštė - Gorkio. g. - Bokšto g. - Dailės muziejus (kalba netaisyta, kaip leidinyje). P.S. mano pirmoje nuotraukoje, kada rasiau apie "LAZ" pasirodymą Vilniuje, autobusas kaip tik stovi stoteleje "Telecentras".

карлсон: С февраля месяца начали поступать новые испанские автобусы Castrosúa City Versus и к концу апреля их уже 20 штук. Некоторые уже начали выходить на маршруты. В феврале так же прибыл и один схожий автобус Castrosúa City Tempus

карлсон: Выше мною упомянутый Castrosúa City Tempus, единственная модель из новоприобретенных "испанцев". На маршрутах с начала апреля.

tadukb: Пригородный автобус Вильнюс-Пабярже (Paberžė) возле железнодорожного вокзала. Фото из архива KTU ASI.

Wanderer: Lapkričio 14-ąją įmonėje „Vilniaus viešasis transportas“ surengta tradicinė bendrovės gimtadienio šventė. Į ją atvyko miesto meras, savivaldybės atstovai. Tačiau svarbiausi svečiai čia buvo seniausieji bei ištikimiausi įmonės darbuotojai. „Šventę rengiame ne sau – ji skirta padėkoti įmonės darbuotojams už gerą darbą, ištikimybę darbovietei. Be to, tai – puiki proga prisiminti, kas nuveikta per pastaruosius metus“, - sako bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ generalinis direktorius Gintaras Nakutis. Šventėje tradiciškai pagerbti darbuotojai, kurie įmonėje dirba 20,25,30, 35, 40, 45 ir 50 metų. Bene daugiausia – net 50 savo gyvenimo metų – įmonei atidavė autobusų parko dirbtuvių šaltkalvis Vladimiras Topilinas. 45-erių metų stažą turi 2-ojo troleibusų parko dirbtuvių riedmenų remonto šaltkalvis Antanas Rimgaudas Junevičius ir autobusų parko Vyriausiojo mechaniko skyriaus vairuotojas sargas Vladislav Puzevič. 40 metų bendrovėje išdirbo 10 darbuotojų, tai - troleibusų vairuotojai Juozas Cikanavičius, Juozas Pukėnas, Irena Uždavinytė, Anatoli Kulešov, Jadvyga Pilžys, Laima Šuškevičienė, 1TP vairuotojas sargas Ivan Jacyno, bilietų kasininkė Irena Karužel, AP dirbtuvių šaltkalvis Genrik Ilcevič, autobusų valytoja Pija Šurpickaja. Dirbančių bendrovėje 35 ar 30 metų, 25 ar 20 metų yra dar daugiau. Iš jų 109 darbuotojai apdovanoti padėkos raštais.vairuotojams. Atminimo ženklai „Už darbą be avarijų“ įteikti ir be avarijų dirbantiems autobusų ir troleibusų vairuotojams

Эдвард: 1. 1981 год

Эдвард: 2. Контроль движение автобусов с помощью индукционной проводной связи

Эдвард: 3. Панорама парка

DAVO: Gedis пишет:На странице calendarium wilenskie есть снимок 1931 года, где хорошо виден "плывущий" автобус:Я сломал себе голову, пытаясь понять, что это за улица, и куда подевались эти дома? Возможно, это четная сторона ул. Тилто. А где ж тогда нечетные дома?!

Wanderer:

Boruze: Может кто помнит маршрут 6-ого автобуса в 1975 году? Я им ездила , ибо остановка была у моего дома (на фото она видна). Но вот никак не вспомню. И не знаю, где посмотреть. V.Kuznecovas / В. Кузнецов: Šv. Paraskevijos Piatnickajos Cerkvė (Piatnickaja cerkvė), 1975 m. RIA Из группы на Фейсбуке Vilniaus vaizdu archyvas

DAVO: Маршрут 6 автобуса неоднократно менялся, но есть карта 1977 года, возможно, в 1975 году автобус ходил так же :

DAVO: А я вот вспомнил как ходил 6 автобус в 1956 году - от пл. Ленина поднимался вверх по ул. Серакаускио, затем по ул. Чюрлёнио мимо "Сигуте" до ул. Конарскио, затем направо мимо Телецентра (строящегося) и далее по пр .Красной Армии. Мы на нем ездили в Закрет покататься на Детской Железной Дороге! Мне тогда было 6 лет...

Wanderer: Vakar knygų mugėje buvo pristatyta Ričardo Žičkaus knyga "Viešasis Vilniaus transportas iki 1941m.

Vidut: 2016 02 26. С автором, с книгой, с автографом на память.

Olga: Ну надо же! А я, бегло полюбовавшись шикарным кабриолетом , поняла, что это тоже в некотором смысле "общественный транспорт" (кажется, 1929 г., по свидетельству прессы Fiat 520, авто реставрировано, на нем была табличка "Wolny" и нечто вроде таксометра сбоку), но слона-то, как выяснилось, и не приметила. Только теперь сообразила, какое отношение к книгам имел этот раритетный автомобиль. Оправданием может служить лишь то, что на ярмарке от обилия интереснейших изданий глаза точно разбегались. И самых разных презентаций и демонстраций было не счесть.

Wanderer: Rekomenduoju aplankyti šią parodą http://www.slapeliumuziejus.lt/fotografiju-paroda-1937-1940-m-vilnius-sveicaro-a-rietmann-akimis/

Wanderer: Rekomenduoju aplankyti šią parodą http://www.slapeliumuziejus.lt/fotografiju-paroda-1937-1940-m-vilnius-sveicaro-a-rietmann-akimis/

Wanderer: Rekomenduoju aplankyti šią paroda http://www.slapeliumuziejus.lt/fotografiju-paroda-1937-1940-m-vilnius-sveicaro-a-rietmann-akimis/

Wanderer: https://www.7md.lt/fotografija/2019-03-22/Pesciomis-ir-autobusu

Wanderer: Birželio 13-ąją sukanka 110 metų, kai sostinėje pradėjo važinėti autobusas maršrutu „Katedros aikštė-Verkiai“. Pirmoji transporto priemonė į miesto gatves išvažiavo 1909-ųjų birželio 13 d. To meto laikraštyje „Lietuvos žinios“ rašoma: „automobilis tarp Vilniaus ir Verkų jau pradėjo važinėti, jan telpa 14 žmonių. Už važiavimą iš Vilniaus (nuo Katedrs pleciaus) ligi Verkų I-oje klesoje reikia mokėti 35 kap., 2-oje klesoje 30 kap.“

saga63: На перекрёстке улиц Buivydiškių g. - Laisves pr.

saga63: Водитель автобуса и кассир-контролёр, продававший билеты за проезд в автобусе. Даже отдельное место имел у дверей.полная версия страницы