Форум » Инфраструктура » Автобусы в Вильнюсе » Ответить

Автобусы в Вильнюсе

Wanderer: История автобусного сообщения в Вильнюсе

Ответов - 196, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

карлсон: vineja На этой карте видно. Это примерно бывший магазин "Каунас", теперь "Mаксима".

Wanderer: Remiantis leidiniu:"Rocznik statystyczny Wilna 1929-1937",Vilniuje 1929m.buvo užregistruoti 186 autobusai,savaime aišku,kad nevisi šie autobusai važinejo Vilniaus miesto maršrutais.... Štai sarašas priemiestinių ir uzmiestinių autobusų maršrutų:1. Wilno- Nowowilejka-Koszary 2.Wilno - Niemenczyn 3. Wilno-Rzesza-Majszagola 4. Wilno-Majszagola-Pobrzezie 5. Wilno-Oszmiana-Traby-Iwieniec 6.-Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Wilejka pow.-Dolhinow 7. Wilno-Oszmiana-Smorgonie 8. Wilno-Oszmiana Krewo 9. Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Radopszkowicze 10. Wilno-Ejszyszki-Radun-Jeziory-Grodno 11.Wilno-Lida-Wasiliszki 12.Wilno-Jaszuny-Bienekonie-Jwje 13.Wilno-Jaszuny-Turgiele-Taraszowszczyzna 14.Wilno-Jerozolimka 15.Wilno-Troki 16.Wilno- Landwarow-Troki 17.Wilno-Poluknie-Olkieniki 18.Wilno-Swir-Konstantynow-Kobylnik-Postawy 19.Wilno-Swieciany-Braslaw Visi autobusai išvardintais maršrutais išvykdavo iš autobusų stoties,kuri tuo metu buvo Ožeškienės aikšteje šalia A.Mickevičiaus gatvės W roku 1929 sprzdawano dziennie bilietow na sume okolo 8.000zl i przewožono pasažerow okolo 25.000 dziennie 1929metais buvo atidarytos mieste naujos autobusu trasos::"Katedros aikste-Uzupis-Polocko gatve",bei "W.Puhulanka-Legjonowa". Tuo metu gatvese vazinejo;"FIAT","Berliet" ir"Henschel" autobusai,netrukus pasirode vietoje pagaminti autobusai:-tai yra panaudojus"Chevrolet"vaziuokle,kebulai siems autobusams buvo gaminami Vilnije Gal but kas nors iš šio forumo dalyvių savo archyvuose turite nuotraukų iš šio periodo,nes man asmeniškai yra tekę matyti tik kelias nuotraukas su autobusais?O juk jų tuo metu Vilniuje ir jo vaivadijoje buvo ne taip jau mažai. Перевод Согласно статистического ежегодника за 1929-1937 гг. в 1929 году в городе было зарегистрировано 186 автобусов, само собой понятно, что не все они ездили по городским маршрутам. Список пригородных и междугородних автобусных маршрутов:1. Wilno- Nowowilejka-Koszary 2.Wilno - Niemenczyn 3. Wilno-Rzesza-Majszagola 4. Wilno-Majszagola-Pobrzezie 5. Wilno-Oszmiana-Traby-Iwieniec 6.-Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Wilejka pow.-Dolhinow 7. Wilno-Oszmiana-Smorgonie 8. Wilno-Oszmiana Krewo 9. Wilno-Oszmiana-Smorgonie-Molodeczno-Radopszkowicze 10. Wilno-Ejszyszki-Radun-Jeziory-Grodno 11.Wilno-Lida-Wasiliszki 12.Wilno-Jaszuny-Bienekonie-Jwje 13.Wilno-Jaszuny-Turgiele-Taraszowszczyzna 14.Wilno-Jerozolimka 15.Wilno-Troki 16.Wilno- Landwarow-Troki 17.Wilno-Poluknie-Olkieniki 18.Wilno-Swir-Konstantynow-Kobylnik-Postawy 19.Wilno-Swieciany-Braslaw Все маршруты отправлялись с автобусной станции, находившейся в то время на пл. Ожешко рядом с ул. Мицкевича (теперь - пл. Сававальдибес). В 1929 году за день продавалось билетов на сумму 8.000zl, перевозилось 25.000 пассажиров. Были открыты новые маршруты: "Кафедральная пл. - Ужупис - ул. Полоцко" и "Большая Погулянка - Легионова". По улицам ездили автобусы марок "FIAT", "Berliet" и "Henschel", вскоре появились автобусы местного производства - на базе ходовой части "Chevrolet" кузова к этим автобусам производились в Вильнюсе. Возможно у кого либо из участников форума в своих архивах сохранились снимки этого периода? Мне пришлось видеть только несколько снимков с автобусами, а ведь их в те времена было достаточно.

Wanderer: 1930 metais Vilniaus mieste su autobusų transportu situacija buvo tokia: Liczba miejskich linij autobusovych - 6 Liczba autobusow stale na tych linijach kursujacych - 108 autobusow (W roku 1930sprzedowano dziennie bilietow na sume okolo 7.600zl i przewožono pasažerow okolo 21000dziennie) W tem na liniji "Zwieriniec-Dworzec" -30 "Kalwaryskie rogatki-Dworzec" - 20 "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 34 "Wilkomierska-Stacja towarowa - 14 "Plac Kated.-Zarzecze- Polocka - 4 "Pohulanka - Legjonowa" - 4 Перевод В 1930 году в Вильнюсе существовало 6 городских маршрутов, на которых курсировало 108 автобусов: "Zwieriniec-Dworzec" -30 "Kalwaryskie rogatki-Dworzec" - 20 "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 34 "Wilkomierska-Stacja towarowa - 14 "Plac Kated.-Zarzecze- Polocka - 4 "Pohulanka - Legjonowa" - 4 За день билетов продавалось на сумму около 7.600zl и перевозилось около 21000 пассажиров.


Walles: AUTOBUSY 1937 Линия Nr.1 - Dworzec-Zwierzyniec Маршрут: Dworzec - ul. Kolejowa – Ostrobramska – Bazyljanska – Końska – Hetmanska – Wielka – Zamkowa - Marii Magdaleny - Plac Katedralny – Mickiewicza - Tomasza Zana – Witoldowa - Sołtaniska – Niedźwiedzia. Линия Nr.2 - Dworzec-Kalwaryjska Маршрут: Dworzec - ul. Szopena – Sadowa – Zawalna – Jagielońska – Mickiewicza - Wileńska, Kalwaryjska.(Koszary). Линия Nr.3 – Wielka Pohulanka - Antokol Маршрут: Wielka Pohulanka (Cerkiew Romanowska) - ul. Wielka Pohulanka – Trocka – Niemiecka – Imbary – Wielka – Zamkowa – Marii Magdaleny – Plac Katedralny – Arsenalska – Kościuszki – Antokolska - Tramwajowa (zimą) i do Pośpieszki (latem) Линия Nr.4 – Plac Orzeszkowej – Jerozolimka Маршрут: Plac Orzeszkowej – Wileńska – Kalwaryjska - Jerozolimka UWAGA: linia Nr 4 w ciągu 1937 roku ma ulec likwidacji natomiast do Jerozolimki ma być przedłużona linia Nr 2 Линия Nr.5 - zlikwidowana. Линия Nr.6 - zlikwidowana Линия Nr.7 – Plac Ratuszowy - Szpital Kolejowy Маршрут: Plac Ratuszowy - ul.Wielka – Hetmańska – Bosaczkowa – Wszystkich Świętych – Sadowa – Szopena – Kijowska – Ponarska – Wilcza Łapa (Szpital Kolejowy) Линия Nr.8 – zlikwidowana Оплата: Оd 0,15zl do 0,50 zł w zależności od strefy

palladin: 9-ка автобус шла только по Панерю. Примерно в 82-83 м году маршрут укоротили, и автобус, до этого шедший до больницы, стал идти до кольца около маслозавода.

Wanderer: Liczba linij zamiejskich sie badz wychodzacych z Wilna - 22 Liczba autobusow kursujacych na linijach zamiejskych - 67 Перевод В 1930 году в Вильнюсе существовало 22 пригородных и междугородних маршрута, на которых курсировало 67 автобусов.

Wanderer: Remiantis leidiniu:"ROCZNIK STATYSTYCZNY WILNA 1930-1937" Mieste buvo -8 autobusu marsrutai,juos aptarnavo 108 autobusai. W roku 1931 sprzedawano dziennie bilietow na sume 7600zl.przewozono pasazerow okolo 21000dziennie Na linji-"Zwierzyniec-Dworzec"-30 "Kalwaryjskie rogatki-Dworzec"-19 "Antokol-Pohulanka-Dworzec"-39 "Wilkomierska-Stacja towarowa"-12 "Plac Kated.-Zarzecze-Polocka"-2 "Pohulanka-Legjonowa"-2 Kolonja magistracka" - 1 "Jerozolimka"-1 Uzmiescio ir priemiesciu marsrutu buvo 16 Juos aptarnavo 76 autobusai Remiantis 1931 metu leidiniu: "Wilenski Dzienik Wojewodski"Nr.12,Vilniuje 1931metais buvo uzregistruota 119 autobusu(yra duomenys kas juos turejo ir kokiu adresu buvo sie autobusai registruoti) Ir dar: 1931m.Vilniaus magistrataspasirase sutarti su Autobusu susisiekimo imone,kuri isi pareigojo organizuoti mieste susisiekima autobusais.Pagal sia sutarti si firma po 20metu turejo pereiti miesto priklausomybei Перевод Согласно издания "Статистический ежегодник Вильна 1930-1937", в городе было 8 автобусных маршрутов, их обслуживало 108 автобусов. В 1931 году ежедневно продавалось билетов на сумму 7600 злотых, перевозилось 21000 пассажиров. На линии Зверинец-Вокзал - 30 Кальвария-Вокзал - 19 Антоколь-Погулянка-Вокзал - 39 Вилкомирская-Товарная станция - 12 Кафедральная площадь-Заречье-Полоцкая - 2 Погулянка-Легионова - 2 Колония магистрацкая (Павильнис) - 1 Иерозолимка - 1 Междугородних и пригородных маршрутов было 16. Их обслуживало 76 автобусов. Согласно издания 1931 года "Wilenski Dzienik Wojewodski" № 12, в Вильнюсе в 1931 году было зарегестрировано 119 автобусов (есть данные, кто их имел эти автобусы и по какому адресу они были зарегистрированы). И еще. В 1931 году магистрат подписал договор с предприятием автобусного сообщения, которое взяло на себя обязательство организовать в городе автобусное сообщение. По этому договору фирма эта должна была перейти в собственность города через 20 лет.

Wanderer: Nuo 1932 metų visas miesto trasas(maršrutus) pradejo aptarnauti šveicariški "SAURER"autobusai. O Lenkijos pramonės koncerno "PANSTWOWE ZAKLADY INŽYNERII"rysiai su "SAURER"firma prasidėjo 1930m.gegužės mėn.,kada buvo pasirašyta linencinė sutartis gaminti(ir parduoti)bet kokius šios markės komercinius automobilius,kuriu keliamoji galia1,5 tonos. Vilniaus"SAURER"autobusai buvo pagaminti ne Varšuvoje.Vilniaus magistratas autobusu vaziuokles užsisakė tiesiai ARBONE(siame Šveicarijos mieste įsikurusi "SAURER"firma)ir čia,aprūpintos laikinomis kabinomis,šveicarų pagamintos važiuoklės savo eiga atriedėdavo iki Vilniaus,o vietiniai meistrai pagamindavo jiems kėbulus.Dar 1985m.Vilniaus senovinių automobilių klubas susisiekė su SAURER gamykla Arbone ir gavo dokumentų kopijas,patvirtinančias jog Vilniui buvo pagaminta 44 vaziuoklės "SAURER 2 BRD-P",gautos 1931 metais. Jos buvo su 4 cilindrų 70AG/1800aps/min.galingumo "BOD"modelio dizeliniais varikliais,kėbulas su mediniu karkasu,apkaltu skarda,turėjo 22 sėdimas vietas.Naujus autobusus,kurie priklause "Miesto ir tarpmiestinių autobusų komunikacijos bendrovei TOMMAK".1932m.sausio 24d.kunigas Katedros aikšteje pašventino šiuos autobusus ir jie pradėjo savo darbą Vilniaus gatvėse.Kiekvieno autobuso ekipažą sudarė - 2 vairuotojai ir 2 konduktoriai.Vairuotojas per mėnesį uždirbdavo 350zlotų,konduktoriai-150zlotų.1932 metais kasdien maršrutus aptarnavo 34 autobusai(jie sausio mėnesį pervežta 452000 keleivių.Vieno sustojimo pravažiavimas kainavo 10grošų,o nuo stoties iki Žvėryno buvo nuvažiuoti už 80grošų. Bendrovės garažas buvo isikuręs Savanorių prospekte,kur dabar yra "RIMI"prekybos centras.Čia "SAURER"remontuodavo,perdirbdavo ir atnaujindavo kėbulus.Be miesto tipo autobusų bendrovė įsigijo ir didesnių,su 6 cilindrų,85AG/1800aps/min.dyzeliais,"BLD"autobusų priemiestiniams maršrutams. Vilnius buvo vienas iš nedaugelio miestų,kur keleivius vežiojo vien dyzeliniais autobusai.Beje "SAURER" buvo labai ekonomiski:18-20litru degalų 100kilometru.Tad 100litrų degalų bake ilgam pakakdavo.... *С 1932 года все городские трассы (маршруты) начали обслуживать швейцарские автобусы SAURER. Связь Польского промышленного концерна PANSTWOWE ZAKLADY INŽYNERII с фирмой SAURER началась в мае 1930 года, когда был подписан лицензионный договор производить (и продавать) любые коммерческие автомобили этой марки, подъемная сила которых 1,5 тонны. Вильнюсские автобусы SAURER изготовлены были не в Варшаве. Вильнюсский магистрат ходовую часть автомобилей заказал непосредственно в ARBONE (в этом Швейцарском городе находится фирма SAURER) и здесь, снабженные временными кабинами, сделанные швейцарцами ходовые части своим ходом катились до Вильнюса, а местные мастера делали для них кузова. Еще в 1985 году Вильнюсский клуб старинных автомобилей связался с заводом SAURER в Арбоне и получил копии документов, подтверждающих, что в Вильнюсе было изготовлено 44 ходовые части SAURER 2 BRD-P", полученные в 1931 году. Они были с 4 цилиндровыми мощностью 70AG/1800об/мин. дизельными двигателями модели BOD, кабина с деревянным каркасом, обитым жестью, имели 22 сидячих мест. Новые автобусы, которые принадлежали Обществу ТОММАК автобусного городского и междугороднего сообщения, 24 января 1932 года были освящены на Кафедральной площади, после чего они начали свою работу на улицах Вильнюса. Экипаж каждого автобуса состоял из 2 водителей и 2 кондукторов. Водитель в месяц зарабатывал 350 злотых, кондуктор - 150. В 1932 году ежедневно маршруты обслуживали 34 автобуса, которые за январь месяц перевезли 452000 пассажиров. Проезд одной остановки стоил 10 грошей, а от вокзала до Жверинаса дорога стоила 80 грошей. Гараж общества находился на проспекте Саванорю, где теперь находится торговый центр RIMI. Здесь SAURER ремонтировал, переделывал и обновлял ходовые части. Кроме автобусов городского типа общество приобрело и бОльшие с 6 цилиндровыми 85AG/1800об/мин. дизелями автобусы BLD для пригородных маршрутов. Вильнюс был одним из немногих городов, где пассажиров возили только дизельные автобусы. Кстати, SAURER были очень экономичными: 18-20 литров топлива на 100 километров. Так что 100 литров топлива в баке хватало надолго…

Walles: Wanderer i inni przyjaciele z tego Forum (brachka Czy ktokolwiek jest w stanie narysować na planie Wilna z 1937 roku dokładną lokalizację garażu firmy TOMMAK (zwanej popularnie Arbon) na ulicy Legionowej w odniesieniu do istniejących na planie budynków (głównie magazynów i piekarni wojskowych). Mój wujek który pracował w latach 50-tych w kontorze przedstawił mi tę sprawę nieco mgliście. Bardzo proszę o pomoc *Кто может нарисовать на плане Вильнюса 1937 года точное нахождение гаража фирмы TOMMAK (популярно называемой Арбон) на ул. Легионовой в соотношении с имеющимися на плане строениями (в основном, военных складов и пекарни). Мой дядя, который работал в 50-х годах в конторе, описал это несколько туманно. Очень прошу о помощи.

Brachka: Walles, вот территория нынешнего торгового центра «RIMI» на планах 1937, 1942 и 2002 годов. А тёмный контур здания посередине - это скорее всего то, что стояло перед постройкой «RIMI».

Walles: Brachka Coś mi się to nie podoba - RIMI - OK, ale garaże TOMMAKU miały przed wojną adres: Legionowa 2a. Z tego co słyszałem to zdarzyło się czasem, że kierowcy wyjeżdżając z garażu trafiali na parowóz z wagonami z zaopatrzeniem wojskowym. Podobno wyjazd był akurat tam gdzie, tory kolejowe skręcały pod rampę magazynów (patrz: plan 1942). Hale Targów Północnych, są na planie 1942 zaznaczone, a garaże nie - Szkoda *Что-то мне это не нравится - RIMI - хорошо, но гаражи TOMMAKА до войны находились по адресу: Legionowa 2a. Как слышал, иногда водители, выезжая из гаражей, попадали на паровоз с вагонами с военной охраной. Похоже, выезд был как раз там, где ж/д рельсы поворачивали к рампе складов (см. план 1942). Здания Targów Północnych на плане 1942 отмечены, а гаражи нет, жаль.

Brachka: Walles, ну я не знаю. То здание, что я обозначил, на плане 2002 года имеет адрес Savanorių pr. 16. Может Wanderer что-нибудь добавит?..

Анатолий: Сейчас получил письмо. Наш участник zbigniewb прислал свой план и пояснение к нему: Я так это запомнил. Расстояние от улицы ок. 30м.

Walles: Brachka Tak - taka lokalizacja jest bardziej prawdopodobna i zgodna z tym o czym pisalem. Перевод: Это более чем вероятно, я согласен с написанным.

Wanderer: Walles пишет: выезд был Prieš keletą metų man teko bendrauti su senu Aurobusų parko darbuotoju Paleckij Jan Chananovč,tai jis man minėjo ,kad "TOMMAK"garažas buvo paraleliai Savanorių prospekti,o ivažiavimas į garažo teritoriją buvo iš gatvelės (kuri buvo statmena Savanorių prospektui).Geležinkelio atšaka ėjo ir po karo per garžo teritorija i sandėlius karinius(egzistuoja nuotrauka 1949m.gegužės 1d., kurioje matyti tie begai). Перевод: Несколько лет тому назад мне пришлось общаться со старыми работником автобусного парка Paleckij Jan Chananovč, он мне напомнил, что гараж "TOMMAK" располагался параллельно проспекту Саванорю, а вход в гараж был со стороны улицы, перпендикулярной проспекту. Железнодорожная ветка и после войны шла по территории гаража к военным складам (есть снимок от 1 мая 1949m., где можно увидеть те рельсы).

Wanderer: Liczba miejskych linij autobusovych-8 Liczba autobusow stale na tych linijach kursujacych-34 Linja"Zwierzyniec - Dworzec" - 11 Linja"Kalwaryjskie rogatki- Dworzec" - 6 Linja "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 10 Linja "Wilkomierska-Stacja towarowa"-3 Linja "Plac Kated.-Zarzecze-Polocka" - 1 Linja "Pohulanka-Legjonowa" - 1 Linja "Kolonja magistracka" - 1 Linja "Jerozolimka" - 1 W roku 1932 sprzedowano biletow 5.124.635(w tem 17015 abonam) Liczba linij zamiejskich sie badz wychodzacych z Wilna - 12 Liczba autobusow kursujacych na linijach zamiejskych - 43 1932 metais Vilniuje buvo registruota 70autobusų Перевод: Число городских автобусных линий - 8 Число автобусов, постоянно курсирующих на этих линиях - 34 Linja"Zwierzyniec - Dworzec" - 11 Linja"Kalwaryjskie rogatki- Dworzec" - 6 Linja "Antokol-Pohulanka-Dworzec" - 10 Linja "Wilkomierska-Stacja towarowa"-3 Linja "Plac Kated.-Zarzecze-Polocka" - 1 Linja "Pohulanka-Legjonowa" - 1 Linja "Kolonja magistracka" - 1 Linja "Jerozolimka" - 1 Число загородных линий - 12 Число пригородных маршрутов - 43 В 1932 году продано 5.124.635 билетов (в том числе 17015 абонементов) В 1932 году в Вильнюсе было зарегистрировано 70 автобусов.

Brachka: Wanderer пишет: существует снимок 1 мая 1949 г., на котором видна эта колеяМожет смогли бы выставить тот снимок на форум?

Шева: Wanderer А все-таки очень интересно увидеть фото 1949 года с колеей И еще вопросик по автобусам - были-ли приписаны к Вильнюсскому автобусному парку такие вот красавцы (или как иногда их называли - "Ракеты") Ikarus 55

Wanderer: Шева пишет: Ikarus 55 Tokiu Vilniaus Autobusu parkas niekad neturejo Перевод: Таких автобусов в Вильнюсском автобусном парке никогда не было.

misha_or: По-моему модель такого Икаруса имела номер 66. Запомнились красного цвета борта и белая крыша. Ходили на межгородских линиях, таких как Вильнюс - Каунас или Вильнюс - Паланга. Ну, и в обратном направлении, конечно, тоже. Сзади высидеть можно было только зимой.полная версия страницы