Форум » Инфраструктура » Автобусы в Вильнюсе » Ответить

Автобусы в Вильнюсе

Wanderer: История автобусного сообщения в Вильнюсе

Ответов - 195, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Wanderer: misha_or пишет: Икаруса имела номер 66. Ikrarus 66 -tai miesto tipo autobusas turejo tris duris,"Ikarus 55 Lux"turejo tik vienas duris priekyje ir buvo tarmiestiniu reisu autobusas.Kartoju Vilniaus Autobusu parkas niekad neturejo nei "Ikarus 66",nei "Ikarus 55 Lux",o Kaune buvo. Paskutinis "Ikarus 55"Lietuvoje buvo sunaikintas 1991m per Sausio 13d.ivykius prie televizijos pastato Konarskio g.49.Sis paskutinis "Ikarus 55 lux"priklause tada Vievio paukstynui. Перевод: В городских автобусах "Ikrarus 66" было три двери, в "Икарус 55 Люкс" была лишь одна дверь впереди, он был междугородным автобусом. Повторяю, в Вильнюсском автобусном парке никогда не было "Икарус 66" или "Икарус 55 Lux", а были в Каунасе. Последний "Икарус 55 в Литве было уничтожен в 1991 году во время январских событий возле здания телевидения на ул. Конарскё. Этот последний "Икарус 55 Lux" принадлежал Вевисской птицефабрике.

Wanderer: misha_or пишет: ...модель такого Икаруса имела номер 66Papildant mano informacija apie "Ikarus 66",stai mano kolegos žymaus automobiliu istoriko,šią savaitę iškeliavusio Anapilin Liucijaus Suslavičiaus straipsnio ištrauka apie juos: Oficiali autobusų „Ikarus“ importo į TSRS statistika rodo, jog „šešiasdešimtųjų“ nupirkta nedaug - tik 300 mašinų. Pirmoji partija - 158 „Ikarus-60“ į TSRS atkeliavo 1956 metais ir buvo padalinta Leningrado, Volgogrado, Vidurio Rusijos sričių, Estijos transportininkams. Kitais metais gauti dar 42 autobusai, o 1958 metais - lygiai 100. Iš pastarosios partijos keliasdešimt autobusų gavo Kauno autobusų parkas. Kauno autobusų parkui, dar nuo tarpukario laikų turėjusiam gerа techninę bazę ir garsėjusiam aukštu autobusų eksploatacijos ir remonto lygiu, patyrusiais vairuotojais bei remontininkais, pirmajam buvo patikima išbandyti naujų modelių autobusus. Todėl kauniečiams pirmiesiems ir teko šie dar nematyti autobusai. Gelsvai - raudonai dažyti 60 vietų ikarai laipsniškai pakeitė svarbiausiame Kauno 1-ajame maršrute Rotušė - Panemunė važinėjusius 1948-49 metų laidos dyzelelektrinius ZiS-154 bei šiek tiek naujesnius ZiS-155 ir netrukus tapo įprasta Kauno gatvių vaizdo dalimi. Kauniečiai gavo jau gerai patikrintas gamyboje, tad be „vaikiškų ligų” mašinas. Vertinant grynai techniniu požiūriu, senieji rusiški zisai buvo pažangesnės konstrukcijos (variklis gale, belaipsnė elektrinė transmisija, laikantysis berėmis kėbulas), bet ikaras lenkė juos patogumu keleiviams, ekonomiškumu, patikimumu. Labai praktiška pasirodė esanti galinė aikštelė. Kaip tik jos dėka Kaune greit pasklido posakis: „į autobusа telpa 60 keleivių arba 80 studentų, arba 120 pirmakursių”. Mat miesto 18-uoju maršrutu į Noreikiškes važinėję ikarai rytais pilni prisikimšdavo žemės ūkio akademijos studentų - jų ten tilpdavo, ko gero, daugiau nei šimtas. Kasryt ikaras, leisdamas juodų dūmų kamuolius, kantriai tempdavo į Noreikiškių kalnа šį padidintа krūvį. Neretai galinės durys net neužsidarydavo - keleiviai kabėjo išorėje įsikibę į aliuminius turėklus, prisuktus prie durų rėmo. Kad galinėje aikštelėje besigrūdantys keleiviai neišstumtų langų stiklų, juos iš vidaus saugojo du dailiai išlenkti lygiagretūs aliuminio vamzdeliai - turėklai. Tačiau kai prie jų prispausdavo pakaušį ar krūtinę, būdavo nesaldu…Toks pat, tik vienas vamzdelis ėjo išilgai šoninių langų, neleisdamas sėdintiems prisiglausti prie stiklų. Sėdynės, aptrauktos labai patvaria šviesiai pilka dirbtine oda, bijojo tik vandalų peilių. Bet jų tada nebuvo tiek, kiek dabar... Konduktorė sėdėjo dešinėje prie galinių salono durų ir vairuotojui komandа uždaryti duris duodavo skambučio mygtuku. Patogiausia važiuoti buvo sėdint ant priekyje skersai salono įrengtos 5 vietų sėdynės, minkštos kaip sofa, prie pat priekinių durų, nes tada ir didžiausioje spūstyje galėdavai išlipti. Po kelerių metų, kai 1-аjį maršrutа ėmė aptarnauti 18 naujų trejų durų „Ikarus-66”, dalį atsilaisvinusių „šešiasdešimtųjų” autobusų parkas permetė į priemiestinius maršrutus. Jie važinėjo į Jonavа, Kačerginę, Kulautuvа, Garliavа ir kitur. Tai nebuvo geriausias sprendimas: miesto maršrutams skirtas autobusas nepasiekdavo net 60 km/h, be to, jame nebuvo atsarginio rato. Kauno autobusų parko meistrai įsigudrino pritvirtinti jį salono galinėje aikštelėje. Ratas užėmė tiek vietos, kiek trys keleiviai, užtat, pradūręs padangа, autobusas netrukus vėl galėdavo tęsti kelionę. Be keleivinių, Lietuvoje dar važinėjo keli specialūs baltai dažyti fliuoromobiliai „Ikarus-60”, priklausę Sveikatos apsaugos ministerijai. Juose vengrai sumontavo mobilius rentgeno aparatus.

Andrew: А я помню, году примерно в 1970 (или чуть позже) ездил к бабушке-дедушке в Каунас, так одним из пунктов посещения Каунаса значилось покататься на ТАКОМ автобусе.


Wanderer: 1933 metų sausio 2d.pagal sutartį bendrovė Vilniaus magistratui turėjo sumokėti 150 tūkstančių zlotų.Tačiau tos sumos nesumokėjo.1933mrtų sausio 7d.laikraštis "Vilniaus rytojus" parašė,kad "netgi skleidžiama gandų,kad nesiruošia visai mokėti.Dėl to magistratas skubiai paskyrė komisiją,kuri ištirsianti susidariusią padėtį."Įmonės administracija aiškino,kad dabar vyksta krizė,ir ji skolos negali sumokėti.Komisija gerai suprato,kad miestui reikalingi pinigai ir reikalavo savo.Prieita iki to,kad magistrato susisiekimo komisija nutare su bendrove nutraukti 1931 metais pasirasyta sutartį.Nutarimą turėjo patvirtinti magistratas,tam jau buvo paskirta diena.To meto laikraštis "Verslas" rašė,kad"Tuo metu is Šveicarijos atvažiavo gamyklos "SAURER" atstovas ir pasiūlė paimti į savo rankas susisiekimą..." Tuo metu,kai magistratas grasino nutrauksiąs su bendrove sutartį,daugelis Vilniaus įmonių,lenktyniaudamos tarp savęs,pradėjo siūlytis sutvarkyti mieste autobusų susisiekimą."Vilniaus rytojus"1933metų 13 numeryje rašė:"Kuri įmonė laimės dar nežinia,nors magistratas dar gali susitaikyti su bendrove,kurios autobusai ir toliau kursuoja Vilniuje". Nežinoma,kuo baigėsi šis konfliktas,matyt ,magistratas susitarė,nes "SAURER"iš Vilniaus neišnyko. 1939 metų rugsėjį lenkų kariškiai dalį autobusų rekvizavo savo reikmėms. Kai į Lenkijа įsiveržė Raudonoji armija, keliolika Vilniaus zaurerių su lenkų karininkais ir jų šeimų nariais kirto Lietuvos sienа ir buvo čia internuoti. šie autobusai vėliau grįžo į Vilnių. Vilniaus mieste autobusai „Saurer“ sėkmingai važinėjo iki 1941 metų birželio 22-osios. Pirmųjų karo dienų sumaištyje dalį autobusų besitraukianti Raudonoji armija išsivarė, dalis liko Vilniuje, kur vėliau, vokiečių okupacijos pradžioje, buvo mėginta atnaujinti miesto susisiekimа. Antrojo pasaulinio karo audras išgyveno vienas „Saurer“. Перевод: 2-го января 1933 года Общество согласно договора должно было заплатить Вильнюсскому магистрату 150 тысяч злотых. Но оно этой суммы не заплатило. 7 января 1933г. газета "Vilniaus rytojus" писала, что "даже распространялись слухи, что оно совсем и не собиралось платить". Незамедлительно была назначена комиссия, которая должна была разобраться в создавшейся ситуации. Администрация Общества утверждала, что в настоящее время находится в кризисе, и не может заплатить долг. Комиссия хорошо понимала, что городу необходимы деньги, и требовала своего. В результате комиссия приняла решение прервать договор с компанией, подписанный в 1931 году . Постановление должно было быть утверждено магистратом, был назначен день. Газета "Verslas" писала, что из Швейцарии приехал представитель завода "SAURER" и предложил взять в свои руки автобусное соообщение. К тому же, в те дни многие компании предлагали свои услуги по по перевозке пассажиров. Неизвестно, чем закончился конфликт, по всей видимости, магистрат договорился, потому, что "SAURER" из Вильнюса не исчез. В сентябре 1939 г. польские военные реквизировали часть автобусов на свои нужды. Когда Красная Армия вторглась в Польшу, польские офицеры с семьями на нескольких автобусах пересекли границу Литвы и были там интернированы. Эти автобусы затем вернулся в Вильнюс. Вильнюсский городской автобус SAURER успешно ездил до 22 июня 1941 г. В сумятице первых дней войны отступающая Красной Армии забрала несколько автобусов, другие остались по-прежнему в Вильнюсе, где спустя некоторое время в начале немецкой оккупации была предпринята попытка обновить городское сообщение. Бури Второй мировой войны пережил только один "SAURER ".

Виктор: С удивлением узнал, что до войны было столько маршрутов! В 1945 году мы столкнулись с полным отсутствием автобусного сообщения в городе. Проехать, кто не хотел идти пешком, можно было только на извозчике. Город был небольшой и за 30 минут можно было пройти из конца в конец. Число жителей не превышало 150 тыс. На Привокзальной площади днём было скопление извозчиков. Потом появились первые маршруты от вокзала на Антоколь, на Зверинец и Кальварийскую улицу. На автобусах работали проводницы. За каждую остановку нужно было платить по 20 копеек.

Wanderer: Liczba mieskych linij autobusovych - 6 Liczba autobusow stale na tych linjach kursujacych - 25 Zwierzyniec-Dworzec - 10 Kalwaryjakie rogatki-Dworzec - 6 Antokol-Pohulanka - 6 Ratusz-Stacja towarowa - 1 Pohulanka-Legjonowa - 1 Jerozolimka - 1 Liczba linij zamiejskich sie badz wychodzacych z Wilna- 10 Liczba autobusow kursujacych na linijach zamieskych - 36 W roku 1934 sprzedano biletow 5.026.659 na sume 1.154.208 zl. Liczba przewiezionych osob w komunikacji mieskiej(w roku 1934) - 5026659 P.S. Linja Antokol-Pohulanka-Dworzec do roku 1932,potiem Antokol-Pohulanka Linja Wilkomierska-Stacja towarowa do roku 1933,potiem Ratusz-Stacja towarowa Перевод: Число городских автобусных линий - 6 Число автобусов, постоянно курсирующих на этих линиях - 25 Zwierzyniec-Dworzec - 10 Kalwaryjakie rogatki-Dworzec - 6 Antokol-Pohulanka - 6 Ratusz-Stacja towarowa - 1 Pohulanka-Legjonowa - 1 Jerozolimka - 1 Число загородных линий - 10 Число пригородных маршрутов - 36 В 1934 году продано 5.026.659 билетов на суму 1.154.208 zl.. Число перевезенных пассажиров в городских автобусах (в 1934 году) - 5026659. П.С. Линя Antokol-Pohulanka-Dworzec просуществовала до 1932 г., линия Antokol-Pohulanka Linja Wilkomierska-Stacja towarowa - до 1933, потом - Ratusz-Stacja towarowa.

Виктор: Не перестаю удивляться этим сообщениям! Когда, после войны, появились первые автобусы не было и речи о культуре посадке на остановках. Как будто и не было никаких традиций на этот счёт! Даже далеко на Востоке - во Владивостоке существовала очередь на остановках. Очередник мог пропустить задних, для того, чтобы на следующем автобусе занять сидячее место. Удивительно, что для освоения этих начал Вильнюсу и половины века не хватило. Почему и сколько времени для этого ещё надо?

Sula: Wanderer пишет:Таких автобусов в Вильнюсском автобусном парке никогда не было А этот автобус какой марки?

Mixa: Это ЗиС(ЗиЛ)-127. О них можно почитать здесь и здесь

Wanderer: Sula пишет: Таких автобусов в Вильнюсском автобусном парке никогда не былоTai rasiau apie "IKARUS 55Lux",o jusu pateiktoje nuotraukoje "Zis 127"arba "ZiL 127"tokius pirmuosius Vilniaus autobusu parkas gavo 1956m. pradzioje. Перевод: Я писал про "IKARUS 55Lux", а на Вами представленной фотографии - "Zis 127" или "ZiL 127", полученные Вильнюсским автобусным парком в начале 1956 г.

Анатолий: Wanderer пишет: Все маршруты отправлялись с автобусной станции, находившейся в то время на пл. Ожешко рядом с ул. Мицкевича (теперь - пл. Сававальдибес). На сайте audiovis.nac.gov.pl нашел редкую фотографию на эту тему: Под снимком на сайте написано: Междугородняя автобусная станция в Вильно. Автобус на станции у пл. Ожешко. На табличке с расписанием виден маршрут автобуса: 16 - WILNO - NIEMENCZYN Снимок сделан в 1937 г.

Walles: Анатолий Warto dodać, że na fotografii widoczny jest na wprost budynek gminy żydowskiej, a z prawej strony brama z wejściem do kościoła Św.Jerzego. Autobusy w momencie gdy odjeżdżały okrążały cały Plac Orzeszkowej i kierowały się w określonym kierunku. Перевод: Стоит добавить, что на фотографии прямо видно здание еврейской общины, а с правой стороны - ворота костела Св. Георгия. Автобусы, отъезжая со станции, огибали всю площадь Ожешко и ехали в нужном направлении.

Gedis: Анатолий пишет: Качество снимка плохое Kokybiškiau matosi ta pati vieta, užfiksuota J.Bulhako 1925m.

Анатолий: V.Balčiunas, J.Vanagas LAZDYNAI. - Vilnius "Mokslas" 1983

Шева: Как здорово, истинное "ностальжи" Кстати, самый первый маршрут, получивший эти "холодильники", был как раз 22. Вначале автобусы были короткие, а затем появились и "гармошки", как на этом фото.

Ajax: Если не ошибаюсь, номер маршрута, белые цифры на синем фоне, означал, что это "скорый".

mk13: Ходили ли автобусы в Каунас до Войны? А поезда? Что было дешевле ?

карлсон: В сообщении с Германией и Литвой поезда также курсировали до сопредельной пограничной станции, однако были и беспересадочные вагоны, такие как Варшава-Кенинсберг или Варшава-Каунас. http://www.parovoz.com/schedules/wilno1939/landwaruw-zawiasy.php

Wanderer: Ajax пишет: белые цифры на синем фоне означал, что это "скорый ". Taip Jus visiskai teisus, tai greitojo marsruto simbolika. Перевод: Да, Вы совершенно правы, это символика скорого маршрута.

mk13: карлсон Spasiboполная версия страницы