Форум » Незнакомые знакомые места » Что это за здание, кто построил, кому принадлежало... » Ответить

Что это за здание, кто построил, кому принадлежало...

z Wilna :-): Что это за здание? Кто построил, кому принадлежало?

Ответов - 144, стр: 1 2 3 4 All

tadukb: Разрешите мне задать вот такой вопрос. Что это за здание и кто построил?

tadukb: А если вот так

vineja: tadukb, а это здание не в районе вокзала?


tadukb: vineja, ...а это здание не в районе вокзала?Да. Это университетская больница с долгосрочным уходом. Ул Tyzenhauzų, 18/4 Так, кто построил и кому принадлежало здание?

Walles: Szpital Oftalmiczny hrabiów Przeździeckich (bezpośrednią fundatorką była Maria z Tuzenhauzów Przeździecka). Budynek wzniesiono w 1883-84 (w kwietniu 1884 poświęcono gmach i oddano szpital do użytku.Wtedy była to ulica Astrachańska/Nowa Aleja). W 1905 roku biskup Ropp poświęcił istniejącą od początku kaplicę pw. św. Józefa Oblubieńca N.M. Panny. Była pierwszą prywatną kaplicą po 1863 roku, w której za zgodą władz carskich można było odprawiać nabożeństwa.

tadukb: Walles Вы правы, это частная больница офтальмологии (глазная) графов Преждзецких. Проектировал больничный комплекс варшавский архитектор Марцели Берендт, за строительством присматривал архитектор Иван Левицкий. На 3 этаже - операционная.

tadukb: Другие здания больничного комплекса проектировал инжинер Феликс Ясинский. Забор с орнаментом в стиле барокко.

Еленира: tadukb, Walles, название улицы Тизенхаузов связано с больницей?

Gedis: Еленира пишет: название улицы Тизенхаузов связано с больницей? Ответ был в сообщении Wallesа: Szpital Oftalmiczny hrabiów Przeździeckich (bezpośrednią fundatorką była Maria z Tuzenhauzów Przeździecka).

tadukb: Еленираназвание улицы Тизенхаузов связано с больницей?Я так не думаю, ведь земля в этом районе и до постройки больницы принадлежали графам Тизенхаузам и Преждзецким.

tadukb: Больницей это здание просуществовало недолго. Уже в 1907 г. тут обосновалось Вильнюсское Товарищество любителей науки (1907-1913 г.). На на первом этаже разместили библиотеку, второй этаж отдан под музей.

Вальда: tadukb пишет: На первом этаже разместили библиотеку Но в настоящее время, если чего не путаю относительно этого здания, библиотеку перенесли куда-то в другой район города Вильнюс

Walles: tadukb, Больницей это здание просуществовало недолго. Уже в 1907 г. тут обосновалось Вильнюсское Товарищество любителей науки (1907-1913 г.). На на первом этаже разместили библиотеку, второй этаж отдан под музей.Coś mi się nie zgadza w tym co napisałeś.... możesz podać źródło informacji.

Walles: Szpital Oftalmiczny był w swoim budynku przez cały czas. Natomiast hrabia Józef Przeździecki przekazał dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk (na okres 1907-1913) sąsiedni budynek, w którym mieściła się wcześniej biblioteka szpitala.

Gedis: tadukb пишет: Больницей это здание просуществовало недолго. Уже в 1907 г. тут обосновалось Вильнюсское Товарищество любителей науки (1907-1913 г.). Vilniaus mokslo mylėtojų draugijos (1907-1941) namas Tyzenhauzo gatvėje. см.тут. Mokslo bičiulių draugijos namai Astrachanės gatvėje Vilniuje. 1908. Swiat, 1909, Nr.13. L.Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, baltos lankos, Vilnius 2002, psl. 47. Но это не тот дом: Walles, извиняюсь, написал - ещё не было вашего сообщения.

Gedis: Walles пишет: Towarzystwa Przyjaciół Nauk (na okres 1907-1913) sąsiedni budynek А тут правление общества у входа предоставленного им дома: Mokslo bičiulių draugijos valdyba 1912. Stovi iš kairės Hilaris Lenskis, Ludwikas Czarnovskis, Stanislavas Koscialkowskis, Zenonas Gieciewiczius, Zygmuntas Hryniewiczius, sėdi iš kairės prelatas Janas Kurczewskis, Wladyslawas Zahorskis, Jozefas Montwilla. Ziemia, 1912, Nr. 41. L.Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, baltos lankos, Vilnius 2002, psl. 46 Spojrzenia na Wilno, Fotografia wilenska 1839-1939, M.Plater-Zyberk, Warszawa, 1999, il. 135. datuoja 1906-1907.

Walles: Jeszcze kilka słów na temat Szpitala Oftalmicznego. Na przełomie 1907/1908 roku przy szpitalu zezwolono na pomieszczenie się Towarzystwa Opieki nad Chorymi pod wezwaniem Świętego Józefa. Towarzystwo zajmowało się wizytami pielęgniarek w domach chorych. Zarząd szpitala (Przeździeccy) zdecydował, że Towarzystwo Św.Józefa przejmie "leczebnicę", razem z kosztami jego utrzymania. W pierwszej fazie klinika oftalmiczna funkcjonowała nadal, ale Towarzystwo prowadziło szpital (na 14 łóżek dla chorych na oczy) z bezpłatną opieką. Zmiana właścicieli wiązała sie z kłopotami, bowiem Przeździeccy darując Towarzystu szpital wycofali się jednocześnie z subsydiowania jego działalności, a także sprzedali większą część dużego ogrodu otaczającego obiekt. Od momentu pełnego przejęcia zmieniła się nazwa i była to od tej pory "Lecznica oczna Św.Józefa". Tutaj przykład zapisu z 1933 roku:

tadukb: Осенью 1913 года Товарищество Любителей Наук из здания на ул. Новая Алея переселилось в новое здание в Газовом пер. (сейчас A.Vienuolio, 5)

dovnar: Если кто знает кому принадлежало здание на Bernardinu,5 ( ныне, если я не ошибаюсь, пансионат "Бернардину") в 1918 - 1946 годы прошу откликнуться. И с какого периода по этому адресу располагается пансионат? И ещё, по данным интрнета на Arsenalo,5 находится замок Гедеминиса. У меня вопрос - не изменялся ли данный адрес в 1918-1946гг? Спасибо.

absoluteozone: Дорогой Анатолий, Контрактор Годфрид был дедушкой моего близкого друга Аркадия (Артура) Годфрида. Он финансировал и построил здание Вильнусского Советского ГОРИСПОЛКОМА на бывшем проспекте Ленина недалеко от площади. Когда здание было построено началась война и город емы ничего за здание не заплатил. Во время войны Годфрид погиб. Технически ето здание принадлежит ему или точнее его наследникам. В Таллине власти бы уже давно разыскали наследников и отдали бы им здание. В Вильнюсе это при нашей жизни не произойдет, а потом уже некому будет отдавать. Типично, но стыдно для страны которая называет себя демократической. Best Regards Misha Shifrin

Анатолий: В теме "Будто вновь мы с тобою в полутемном кино..." Gedis пишет: до 2 мировой войны действовавший одноэтажный кинотеатр был на ул. Вивульскё 2 Walles пишет: Wiwulskiego 2 - to numeracja przedwojenna, a i teraz adresy domów narożnych Mindaugo 7/Vivulskio 2Может быть кинотеатр находился в этом доме, а вход в него был с ул. Вивульскё, через ворота? Отсюда

Анатолий: Сейчас здесь находится детский сад.

Иштар: Это здание по ул. Вивульске 2, вообще-то, напоминает небольшой особняк, построено в период 1860-1914 гг. Наверно, уместно было бы задать вопрос в теме "Что за здание и кому оно принадлежало?"

Walles: Był to zawsze obiekt państwowy (nie prywatny). W carskich czasach Państwowa Stajnia, w okresie międzywojennym kompleks należał do Dyrekcji Kolejowej, była tam Miejska Stacja Kolejowa i wydział Kolei Wąskotorowych... itd.

Иштар: Спасибо Walles! Если конюшня принадлежала государству,то какую исполняла функцию,почтовую может быть?

Walles: Если конюшня принадлежала государству, то какую исполняла функцию, почтовую может быть? Stacja poczty konnej była w innym miejscu (na Piwnej), Państwowa Stajnia służyła celom ogólniejszym, była tam m.in. kuźnia i weterynarz, zajmowano się końmi różnych służb poczty oczywiście też).

tadukb: Такую же информацию я обнаружил в статье "Vilniaus architektura (1850-1914)", автор Ниёля Лукшоните-Толвайшене. В статье упоминаются конюшни и манеж и ветеринарная больница.. Возможно это всё, что осталось от конюшни, а манеж находился там, где теперь средняя школа им. короля Миндаугаса.

tadukb: Там же упоминается архитектор дома на углу ул. Миндауго и Вивульскё 2, это Константин Короедов. Дом построен в 1898 г. Хотелось бы узнать, какое отношение к упомянутому зданию имеет этот дом. Может это ветеринарная больница? Двор же общий.

Иштар: О! Как я и предполагала, дискуссию придется перенести в другую тему Интересный вопрос tadukb. Когда надобность в конной упряже отпала, здание сразу же перешло к ж-д?

Анатолий: tadukb пишет: В статье упоминаются конюшни и манеж и ветеринарная больница. ...манеж находился там, где теперь средняя школа им. короля Миндаугаса. Отсюда

Анатолий: Конюшня 29 марта 2012 г.

tadukb: Это здание построено по заказу Тышкевича в 1884 году, губернским архитектором Иваном Левицким. Позже здание арендовано и приспособлено для нужд Окружного суда, затем здесь разместился Центральный телеграф. Istorizmas ir modrrnas Vilniaus architektūroje.2000m.DAILĖ

tadukb: Ул. Universiteto 12-14 Скоро в этом здании откроет двери для гостей столицы гостиница "Otel Kempinski".

Gedis: tadukb пишет: Такую же информацию я обнаружил в статье "Vilniaus architektura (1850-1914)", автор Ниёля Лукшоните-Толвайшене. В статье упоминаются конюшни и манеж и ветеринарная больница.. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje, Vilnius 2000m., Vilniaus Dailės akademijos darbai, стр.44 описывается меньший участок дворянина Игната Парчевского: "Dvarininko Ignoto Parčevskio mažesniajame sklype (Mindaugo g.7/ Vivulskio 2-4) veikė Valstybinės žirgininkystės vyriausoji valdyba. Prie gatvių stovėjo du puošnūs dviaukščiai klasicizmo-renesanso formų pastatai administracijai, veterinarinė ligoninė, kieme - arklidės ir maniežas. Kompleksą 1898 m. suprojektavo miesto architektas Konstantinas Korojedovas." и представлен план этого участка: Увеличить В плане уцелевшее во дворе здание названо "сарай". В ретроспективном плане состояния города в 1920-1940 показано бывшая застройка (окрашена в коричневый) участка, которая не занимала территории теперешней школы:

Иштар: 1. Gedis, Вы просто клад!!! Ещё несколько фото этих двух зданий.

Иштар: 2.

Иштар: 3.

Walles: Nie pamiętam już czy kiedyś ta fotografia była na Forum publikowana? Nie za bardzo wiem które z podwórek Starego Miasta przedstawia, może komuś się uda rozpoznać.... Fotografia pochodzi z lat 20-tych XX wieku. W bardzo ciekawy sposób jest zabudowana studnia

Gedis: Walles пишет: może komuś się uda rozpoznać.... Очень интересный снимок. Сегодня вид двора трудно узнаваемый - это двор на улице Barboros radvilaitės (Krolewskoj), в плане 1938 г. помечено красной стрелкой: А здесь теперешний вид из космоса (подворотня исчезла): (Смотри в bing.com). Этот двор виден в снимке с горы Гедимина времён 1-ой мировой, показываемой в Vilniaus vaizdo kaita, фрагмент:

Walles: Bardzo dziękuję Gedis... doskonała robotaполная версия страницы